Thông báo trả sách trước Tết Nguyên đán

Nhằm tránh tình trạng mượn quá hạn tài liệu trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch. Trung tâm Thông tin – Thư viện kính thông báo đến tất cả bạn đọc việc mượn tài liệu sẽ thực hiện đến hết ngày 10/01/2020. TẤT CẢ TÀI LIỆU SINH VIÊN MƯỢN PHẢI TRẢ TRƯỚC KHI NGHỈ TẾT.  Thời gian mượn không tính theo thời hạn mượn thông thường. Sau ngày 10/01/2020 TTTT-TV chỉ thu hồi và phục vụ tại chổ.
Các em sinh viên chú ý trả sách sớm nhé

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X