Ngày sách Việt Nam 2022

 Thực hiện theo công văn số 75/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Ngày Sách  và Văn hóa đọc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022, Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện dự kiến tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2022 tại khuôn viên Thư viện của Trường vào ngày 21 tháng 04 năm 2022.

Các hoạt động ngày sách bao gồm: Trưng bày sách, tặng sách, bán sách giảm giá,…

Leave a comment

Your email address will not be published.

X