Thông báo tạm ngừng phục vụ bạn đọc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KH, HTQT & TTTV                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng phục vụ bạn đọc

Bộ phận Thông tin Thư viện, Phòng KH,HTQT&TTTV xin thông báo tạm ngừng phục vụ độc giả các hoạt động đọc tại chổ, trả mượn tài liệu về nhà từ ngày 27 đến ngày 29/04/2022.

Lý do: Phục vụ Hội nghị chăn nuôi thú  y toàn quốc – AVS2021 .

Các ngày nghỉ sẽ được trừ khi tính thời gian quá hạn cho bạn đọc.

Rất mong quý bạn đọc thông cảm

 

                         PHÒNG KHOA HỌC,HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN

Leave a comment

Your email address will not be published.

X