Xử lý tình huống trong thi hành luật đất đai năm 2013

Cuốn sách gồm có 4 chương như sau:

Chương 1: Thế chấp và xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất

Chương 2: Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất

Chương 3: Thu hồi đất – trưng dụng đất – bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Chương 4: Giải quyết tranh chấp đất đai

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9060

Compare

Additional information

Tác giả

Nguyễn Minh Hằng (Chủ biên) và nhóm tác giả

Năm xuất bản

2014

Nhà xuất bản

Thông tin và truyền thông

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Xử lý tình huống trong thi hành luật đất đai năm 2013”

Your Review