Tài nguyên nước dưới đất mô hình chuyển động và lan truyền mặn nước dưới đất tỉnh ven biển Cà Mau

Nội dung quyển sách  dày 350  trang gồm có các phần như sau:

Mở đầu

Chương 1: Các nghiên cứu khai thác và ngăn ngừa xâm nhập mặn nước dưới đất khu vực ven biển

Chương 2: Nước dưới đất tỉnh ven biển Cà Mau và hiện trạng khai thác

Chương 3: Mô hình chuyển động nước dưới đất tầng chưa nước QP2-3 khu vực tỉnh Cà Mau

Chương 4:Mô hình phần tử hữu hạn lan truyền mặn nước dưới đất tầng chưa nước QP2-3 tỉnh Cà Mau

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9240

Compare

Additional information

Tác giả

Nguyễn Văn Hoàng (cb.), Trịnh Hoài Thu

Năm xuất bản

2019

Nhà xuất bản

Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Tài nguyên nước dưới đất mô hình chuyển động và lan truyền mặn nước dưới đất tỉnh ven biển Cà Mau”

Your Review