Thẩm định giá bất động sản

Cuốn sách gồm có 7 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về bất động sản và thẩm định giá bất động sản

Chương 2: Thông tin trong thẩm định giá bất động sản

Chương 3: Phương pháp so sánh

Chương 4: Phương pháp thu nhập

Chương 5: Phương pháp chi phí

Chương 6: Phương pháp thặng dư

Chương 7: Hồ sơ thẩm định giá bất động sản

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9052

Compare

Additional information

Tác giả

Phạm Tiến Đạt

Năm xuất bản

2016

Nhà xuất bản

Bách khoa Hà Nội

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Thẩm định giá bất động sản”

Your Review