Sale

Giáo trình Quy hoạch tổng thể

30,000.00

Giáo trình gồm 2 phần: Phần 1 giới thiệu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế. Nội dung và trình tự lập quy hoạch tổng thể và lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp tỉnh và các ngành. Phần 2: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về phát triển nông thôn, quy hoạch phát triển nông thôn và nông thôn mới.

+
Compare

Additional information

Năm xuất bản

2012

Tác giả

Nguyễn Hữu Ngữ [Chủ biên]

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Quy hoạch tổng thể”

Your Review