Giáo trình côn trùng nông nghiệp

Giáo trình gồm có 2 phần với 11 chương như sau:

Lời nói đầu

Phần 1: CÔN TRÙNG ĐẠI CƯƠNG

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Hình thái học côn trùng

Chương 3: Sinh lý giải phẫu côn trùng

Chương 4: Sinh vật học côn trùng

Chương 5: Sinh thái học côn trùng

Chương 6: Phân loại côn trùng

Phần 2: CÔN TRÙNG CHUYÊN KHOA

Chương 7: Nguyên lý và phương pháp phòng trừ sâu hại

Chương 8: Sâu hại cây lương thực

Chương 9: Sâu hại cây rau

Chương 10: Sâu hại cây công nghiệp

Chương 11: Sâu hại cây ăn quả

Link thông tin tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8353/

Compare

Additional information

Năm xuất bản

2017

Tác giả

Trần Đăng Hòa (chủ biên), Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Thị Giang, Lê Khắc Phúc

Tình trạng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình côn trùng nông nghiệp”

Your Review