Giáo trình giá thể và dinh dưỡng cây trồng

Giáo trình gồm có 5 chương:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Phân loại và tính chất của giá thể trồng cây.

Chương 3: Đặc điểm của các loại giá thể trồng cây.

Chương 4: Sử dụng giá thể và dinh dưỡng cho cây trong các hệ thống trồng cây không đất.

Chương 5: Ứng dụng giá thể trong sản xuất rau, hoa và cây cảnh.

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9032/

Compare

Additional information

Năm xuất bản

2019

Tác giả

Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên); Đỗ Đình Thục, Nguyễn Văn Quy

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình giá thể và dinh dưỡng cây trồng”

Your Review