Sale

Giáo trình trồng rừng

100,000.00 30,000.00

Giáo trình có những nội dung chính sau: Kỹ thuật hạt giống cây rừng, ý nghĩa và mục đích của việc sản xuất hạt giống cây rừng. Kỹ thuật sản xuất cây con từ hạt giống như: Làm đất vườn ươm, kỹ thuật xây bể nuôi cây và làm bầu dinh dưỡng…Kỹ thuật trồng rừng: phân chia khu trồng và nơi trồng, chọn loại cây trồng, kết cấu rừng trồng, dẫn giống, phương thức và phương pháp làm đất trồng rừng

+
Compare