Sale

Giáo trình Trắc địa

30,000.00

Những kiến thức cơ bản về trắc địa. Lý thuyết về sai số trong đo đạc, đo góc, đo chiều dài, đo độ cao. Khái niệm, các dạng đồ hình lưới trong lưới khu vực và lưới đo vẽ. Khái niệm về lưới khống chế độ cao, nội dung tính toán bình sai lưới khống chế độ cao kỹ thuật và đo vẽ. Đo vẽ chi tiết và thành lập bình đồ (bản đồ). Sử dụng bình đồ (bản đồ) ngoài thực địa và ở trong phòng

+
Compare

Additional information

Năm xuất bản

2012

Tác giả

Hồ Kiệt

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Trắc địa”

Your Review