Cấu trúc kiến tạo và địa động lực rìa lục địa miền Trung Việt Nam

Nội dung quyển sách  dày 318 trang gồm có các phần như sau:

Mở đầu

Chương I: Đặc điểm địa hình – địa mạo rìa lục địa miền Trung Việt Nam

Chương II: Đặc điểm địa chất rìa lục địa miền Trung Việt Nam

Chương III: Cấu trúc địa chất rìa lục địa miền Trung Việt Nam

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9246

 

 

 

Compare

Additional information

Tác giả

Phùng Văn Phách (cb.), Bùi Công Quế, Nguyễn Hoàng,…[và những người khác].

Năm xuất bản

2019

Nhà xuất bản

Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Cấu trúc kiến tạo và địa động lực rìa lục địa miền Trung Việt Nam”

Your Review