Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính

Nội dung quyển sách gồm có 10 chương:

Chương 1: Tổng quan về dự báo

Chương 2: Vai trò của thống kê trong dự báo

Chương 3: Phân tích dữ liệu và lựa chọn mô hình

Chương 4: Các mô hình dự báo giản đơn

Chương 5: Dự báo bằng các mô hình xu thế

Chương 6: Dự báo bằng phương pháp phân tích

Chương 7: Dự báo bằng phân tích hồi quy

Chương 8: Các mô hình dự báo theo phương pháp Box-Jenkins

Chương 9: Mô hình Arch/Garch và dự báo rủi ro

Chương 10: Kiểm soát và quản lý quy trình dự báo

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9068

 

Compare

Additional information

Tác giả

Nguyễn Trọng Hoài (chủ biên), Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy

Năm xuất bản

2014

Nhà xuất bản

Tài chính

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính”

Your Review