Quy hoạch rừng

Quyển sách có 200  trang bao gồm các nội dung như sau:

Tổng quan về môn học

Chương 1. Dụng cụ điều tra, đo cây và cách sử dụng

Chương 2. Điều tra đo cây cá thể

Chương 3: Điều tra đo cây rừng

Chương 4. Sinh trưởng, tăng trưởng và sản lượng rừng

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9330

 

 

 

 

 

 

 

 

Compare

Additional information

Tác giả

Nguyễn Minh Cảnh, Giang Văn Thắng

Năm xuất bản

2017

Nhà xuất bản

Nông nghiệp

Tình trạng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Quy hoạch rừng”

Your Review