Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cuốn sách do Dự án: “Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ Hệ sinh thái rừng tại Việt Nam” hỗ trợ in ấn. Dự án được Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ và Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam triển khai. Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang Đức ủy quyền.

Cuốn sách có 221 trang gồm các nội dung như sau:

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết quả thực hiện chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.

Nội dung chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9734

 

 

 

 

Compare

Additional information

Tác giả

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm xuất bản

2021

Nhà xuất bản

Nông nghiệp

Tình trạng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Your Review