Giáo trình quy hoạch nông thôn

Giáo trình có 255  trang gồm các nội dung như sau:

MỞ ĐẦU

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nông thôn

Chương 2: Quy hoạch xây dựng xã và cụm xã

Chương 3: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn

Chương 4: Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn

Chương 5: Phát triển nông thôn trong quá trình đô thị hóa vùng ven đô và địa bàn cấp huyện

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9694

 

 

 

 

 

 

 

Compare

Additional information

Tác giả

Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Tiến Nhật

Năm xuất bản

2021

Nhà xuất bản

Đại học Huế

Tình trạng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình quy hoạch nông thôn”

Your Review