Giáo trình Công nghệ sản xuất giống cây trồng

Giáo trình gồm có 4 chương như sau:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Công nghệ sản xuất các cấp hạt giống

Chương 3: Công nghệ sản xuất hạt giống lai

Chương 4: Công nghệ sản xuất giống bằng phương pháp nhân giống vô tính

Link tài liệu tại TTTT-TV:http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9029/

Compare

Additional information

Năm xuất bản

2018

Tác giả

Lê Như Cương, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Tiến Long Trần Thị Thu Giang

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Công nghệ sản xuất giống cây trồng”

Your Review