Giáo trình sinh thái thủy sinh vật

Giáo trình gồm có 5 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung trong sinh thái học thủy sinh

Chương 2: Các nhóm sinh vật ở nước và môi trường sống của chúng

Chương 3: Hoạt động sống của thủy sinh vật

Chương 4: Quần thể, quần xã và hệ sinh thái ở nước

Chương 5: Vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước

Link thông tin tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8202

Compare

Additional information

Năm xuất bản

2017

Tác giả

Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất

Tình trạng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình sinh thái thủy sinh vật”

Your Review