Sale

Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất.

80,000.00

Các hệ thống và phân loại đất trên thế giới; Tổng quan điều kiện tự nhiên, quá trình hình thành và phân loại đất; Kiến thức chung về bản đồ, chọn tỷ lệ thành lập bản đồ đất, các giai đoạn điều tra lập bản đồ và ứng dụng hệ thống thông tin để biện tập và xây dựng bản đồ đất.

+
Compare

Additional information

Năm xuất bản

2014

Tác giả

Trần Thanh Đức [chủ biên]

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất.”

Your Review