Ngành QLĐĐ

SttMã môn họcTên môn họcNguyên văn giáo viên nhậpTên sáchTác giảnăm xbnơi xb/ Nhà xbGhi chú tài liệuXem tài liệu
A. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Lý luận chính trị
32CTR1012Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.Giáo trình Triết học Mác - LêninBộ Giáo dục và Đào tạo2007Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.tlhtXem tài liệu
31CTR1012Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninBộ Giáo dục và Đào tạo2009Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.tlhtXem tài liệu
33CTR1013Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa họcBộ Giáo dục và Đào tạo2007Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.tlhtXem tài liệu
34CTR1013Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – LêninBộ Giáo dục và Đào tạo2007Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.tlhtXem tài liệu
36CTR1013Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.Giáo trình Triết học Mác – LêninBộ Giáo dục và Đào tạo2007Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.tlhtXem tài liệu
35CTR1013Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ,Hà Nội, 2011.Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêninBộ Giáo dục và Đào tạo2011Hà NộitlhtXem tài liệu
40CTR1022Tư tưởng Hồ Chí Minh1. Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) – tái bản có sửa chữa, bổ sung, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) Bộ Giáo dục và đào tạo2011Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.tlhtXem tài liệu
37CTR1022Tư tưởng Hồ Chí Minh2. Nguyễn Thế Phúc – Phạm Ngọc Anh: Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ ChíMinh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2012Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ ChíMinhNguyễn Thế Phúc – Phạm Ngọc Anh2012Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.tlhtĐang cập nhật
38CTR1022Tư tưởng Hồ Chí Minh3. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2003Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí MinhHội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh2003Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.tlhtXem tài liệu
39CTR1022Tư tưởng Hồ Chí Minh4. Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2009Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) Bộ Giáo dục và đào tạo2009Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.tlhtXem tài liệu
45CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamHồ Chí Minh toàn tập, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nội, 2001.Hồ Chí Minh toàn tập2001Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nộitlhtĐang cập nhật
43CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam“Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” (Bộ giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia. Hà nội, 2012).Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamBộ giáo dục và đào tạo2012NXB Chính trị Quốc gia. Hà nộitlhtXem tài liệu
41CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamBan chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi và bài học, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nội, 1995.Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi và bài học1995Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nộitlhtĐang cập nhật
42CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamBan chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi và bài học, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nội, 1996.Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi và bài học1996Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nộitlhtĐang cập nhật
44CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamGiáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (chuyên đề): Dương Quang Nay - Nguyễn Minh Hiền. Trung tâm đào tạo từ xa, Huế, 2003. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (chuyên đề): Dương Quang NayNguyễn Minh Hiền.2003Trung tâm đào tạo từ xa, HuếtlhtĐang cập nhật
46CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamVăn kiện Đảng toàn tập, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nội, 1995.Văn kiện Đảng toàn tập1995Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nộitlhtXem tài liệu
Tin học, Khoa học tự nhiên, Sinh thái môi trường
9CBAN10304Hóa họcVũ Đăng Độ (1993), Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học, NXB Giáo dục, Hà Nội. Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá họcVũ Đăng Độ1993NXB Giáo dục, Hà Nội. TkXem tài liệu
7CBAN10304Hóa họcPhan Tống Sơn, Trần Quốc Sơn, Đặng Như Tại (1976), Cơ sở hoá học hữu cơ tập 1, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Cơ sở hoá học hữu cơ tập 1Phan Tống Sơn, Trần Quốc Sơn, Đặng Như Tại1976NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp. TkĐang cập nhật
8CBAN10304Hóa họcHoàng Minh Châu, Từ Văn Mạc,Từ Vọng Nghi(2002).Cơ sở Hoá học Phân tích, NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội, TTTT-TV Cơ sở Hoá học Phân tíchHoàng Minh Châu, Từ Văn Mạc,Từ Vọng Nghi2002NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà NộiTkXem tài liệu
1CBAN10304Hóa họcNguyễn Thanh Bình (2016), Bài giảng Hoá phân tích, Bộ môn Hóa học - Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Hoá phân tíchNguyễn Thanh Bình 2016Bộ môn Hóa học - Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.BbĐang cập nhật
3CBAN10304Hóa họcBộ môn Hóa - Khoa cơ bản, Bài giảng thực hành Hoá học - Hóa phân tích (2016), Trường Đại học Nông Lâm HuếBài giảng thực hành Hoá học - Hóa phân tíchBộ môn Hóa - Khoa cơ bản.Trường Đại học Nông Lâm Huế2016Bộ môn Hóa - Khoa cơ bản.Trường Đại học Nông Lâm HuếTkĐang cập nhật
2CBAN10304Hóa họcĐinh Thị Thu Thanh và Phan Thị Diệu Huyền (2015), Giáo trình Hoá học, Nhà xuất bản Đại Học Huế, TTTT-TV Giáo trình Hoá họcĐinh Thị Thu Thanh và Phan Thị Diệu Huyền2015Nhà xuất bản Đại Học HuếBbXem tài liệu
4CBAN10304Hóa họcDương Văn Đảm (2005), Bài tập hoá học đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội. Bài tập hoá học đại cươngDương Văn Đảm2005NXB Giáo dục, Hà Nội. TkĐang cập nhật
6CBAN10304Hóa họcHồ Viết Quý (2005). Các phương pháp phân tích hóa học hiện đại (2 tập). NXB đại học sư phạm.Các phương pháp phân tích hóa học hiện đại (2 tập)Hồ Viết Quý2005NXB đại học sư phạmTkĐang cập nhật
10CBAN10304Hóa họcLê Nguyên Tảo (1972), Giáo trình hoá học chất keo, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Giáo trình hoá học chất keoLê Nguyên Tảo 1972 Đại học Tổng hợp Hà Nội. TkĐang cập nhật
12CBAN10304Hóa họcLê Văn Khoa và Nguyễn Xuân Cự (2000). Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng. NXB Giáo Dục.Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồngLê Văn Khoa và Nguyễn Xuân Cự2000NXB Giáo Dục.TkXem tài liệu
11CBAN10304Hóa họcNguyễn Đức Chuy (1996), Giáo trình hoá học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo trình hoá học đại cươngNguyễn Đức Chuy1996NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. TkĐang cập nhật
5CBAN10304Hóa họcTrần Tứ Hiếu và Từ Vọng Nghi (2003). Bài tập Hóa phân tích. NXB đại học quốc gia Hà Nội, TTTT-TV.Bài tập Hóa phân tíchTrần Tứ Hiếu và Từ Vọng Nghi2003NXB đại học quốc gia Hà NộiTkĐang cập nhật
13CBAN11902Tin học1. Trần Thị Thùy Hương, Trần Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Lan (2017), Bài giảng Tin học, Bộ môn Tin - Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Tin họcTrần Thị Thùy Hương, Trần Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Lan 2017Bộ môn Tin - Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.BbXem tài liệu
15CBAN11902Tin học1. Phạm Quang Dũng (2015), Giáo trình Tin học đại cương, Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt nam, Hà Nội.Giáo trình Tin học đại cươngPhạm Quang Dũng2015 Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt nam, Hà Nội.TkXem tài liệu
17CBAN11902Tin học2. Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thủy, Ngô Tuấn Anh (2006), Giáo trình Tin học đại cương dành cho khối A, B, Trường đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.Giáo trình Tin học đại cương dành cho khối A, B, Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thủy, Ngô Tuấn Anh 2006 Trường đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.TkXem tài liệu
14CBAN11902Tin học2. Trần Thị Thùy Hương, Trần Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Võ Phan Nhật Quang (2017), Bài thực hành Tin học, Bộ môn Tin - Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài thực hành Tin họcTrần Thị Thùy Hương, Trần Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Võ Phan Nhật Quang2017 Bộ môn Tin - Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.BbXem tài liệu
16CBAN11902Tin học3. Nhóm giảng viên Tin học văn phòng (9-2011), Giáo trình Tin học đại cương (dùng cho khối sinh viên không chuyên tin), Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh.Giáo trình Tin học đại cương (dùng cho khối sinh viên không chuyên tin)Nhóm giảng viên Tin học văn phòng (9-2011)2011Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh.TkXem tài liệu
18CBAN11902Tin học4. Site: www.office.microsoft, https://support.office.com/Site: www.office.microsoft, https://support.office.com/TkXem tài liệu
20CBAN12002Toán cao cấpLê Viết Ngư và Trần Thị Diệu Trang, Bài tập toán cao cấp: Bài tập toán cao cấp tập 1, 2. TTTT-TV.Bài tập toán cao cấp: Bài tập toán cao cấp tập 1, 2Lê Viết Ngư và Trần Thị Diệu TrangTKĐang cập nhật
19CBAN12002Toán cao cấpNguyễn Đình Trí – Tạ Văn Đổng – Nguyễn Hồ Quỳnh (2006), Toán cao cấp tập 1, 2, 3, NXB Giáo dục. TTTT-TV.Toán cao cấp tập 1, 2, 3Nguyễn Đình Trí – Tạ Văn Đổng – Nguyễn Hồ Quỳnh2006NXB Giáo dụcbbXem tài liệu
22CBAN12202Toán thống kê Lê Văn Tiến (1991), Giáo trình Lý thuyết Xác suất & Thống kê Toán học, NXB ĐH & THCN, TTTT-TV Giáo trình Lý thuyết Xác suất & Thống kê Toán học, Lê Văn Tiến1991TKXem tài liệu
21CBAN12202Toán thống kêĐào Hữu Hồ (1996), Xác suất Thống kê, ĐHQG Hà Nội, TTTT-TV Xác suất Thống kêĐào Hữu Hồ1996BbXem tài liệu
24CBAN12202Toán thống kêĐinh Văn Gắng (2008), Lý thuyết Xác suất và Thống kê, NXB Giáo dục, TTTT-TV Lý thuyết Xác suất và Thống kêĐinh Văn Gắng2008TKXem tài liệu
23CBAN12202Toán thống kêTống Đình Quỳ (2001), Giáo trình Xác suất Thống kê, NXB Giáo dục.Giáo trình Xác suất Thống kêTống Đình Quỳ2001TKĐang cập nhật
25CBAN12202Toán thống kêTrần Lộc Hùng (2000), Xác suất & Thống kê Toán học, NXB Giáo dục.Xác suất & Thống kê Toán họcTrần Lộc Hùng2000TKĐang cập nhật
27CBAN12302Vật lý1. Bộ môn Vật lý - Khoa Cơ Bản (2017), Bài giảng Vật lý, Đại học Nông Lâm, Huế, Bộ môn Vật lý.Bài giảng Vật lý,Bộ môn Vật lý - Khoa Cơ Bản 2017Đại học Nông Lâm, Huế, Bộ môn Vật lýBbXem tài liệu
28CBAN12302Vật lý1. Trần Đình Đông - Đoàn Văn Cán (2006), Giáo trình Vật lý, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, Bộ môn Vật lý.Giáo trình Vật lýTrần Đình Đông - Đoàn Văn Cán 2006Nông Nghiệp, Hà Nội, Bộ môn Vật lýTkĐang cập nhật
26CBAN12302Vật lý2. Bộ môn Vật lý - Khoa Cơ Bản (2017), Bài giảng Thực hành Vật lý, Đại học Nông Lâm, Huế, Bộ môn Vật lý.Bài giảng Thực hành Vật lýBộ môn Vật lý - Khoa Cơ Bản 2017Đại học Nông Lâm, Huế, Bộ môn Vật lý.BbXem tài liệu
29CBAN12302Vật lý2. Lương Duyên Bình (2009), Giáo trình Vật lý đại cương - Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, TTTT-TV và Bộ môn Vật lý.Giáo trình Vật lý đại cương - Tập 1Lương Duyên Bình2009NXB Giáo dục, Hà NộiTkXem tài liệu
30CBAN12302Vật lý3. Lương Duyên Bình (2008), Giáo trình Vật lý đại cương - Tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, TTTT-TV và Bộ môn Vật lý.Giáo trình Vật lý đại cương - Tập 2Lương Duyên Bình2008NXB Giáo dục, Hà NộiTkXem tài liệu
82NHOC15302Sinh thái và môi trường Võ Văn Phú (2014), Sinh thái học, Nxb. Đại học Huế, Huế. Bộ môn SLSHTV.Sinh thái học Võ Văn Phú2014Nxb. Đại học Huế, Huế.tkXem tài liệu
80NHOC15302Sinh thái và môi trườngCác GV giảng dạy Học phần (2017), Bài giảng Sinh thái và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Bộ môn SLSHTV.Bài giảng Sinh thái và Môi trường,Các GV giảng dạy Học phần2017Trường Đại học Nông Lâm Huế. Bộ môn SLSHTV.bbXem tài liệu
83NHOC15302Sinh thái và môi trườngCao Liêm, Trần Đức Viên (1990), Sinh thái học Nông nghiệp và Bảo vệ môi trường, Nxb. Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Sinh thái học Nông nghiệp và Bảo vệ môi trườngCao Liêm, Trần Đức Viên 1990Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội. tkXem tài liệu
81NHOC15302Sinh thái và môi trườngLê Văn Khoa (2003), Khoa học Môi trường, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. TT TTTV.Khoa học Môi trườngLê Văn Khoa2003 Nxb. Giáo dục, Hà Nội. tkXem tài liệu
Khoa học xã hội và nhân vănĐang cập nhật
50KNPT14602Xã hội học đại cương2. Nguyễn Sinh Huy (1999), Giáo trình xã hội học đại cương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. TT TTTVGiáo trình xã hội học đại cươngNguyễn Sinh Huy1999 Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.TkXem tài liệu
49KNPT14602Xã hội học đại cương1. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng, Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Hoàng Bá Thịnh, (2001), Giáo trình Xã hội học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. Bộ môn PTNT – Khoa KN&PTNTGiáo trình Xã hội họcPhạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng, Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Hoàng Bá Thịnh2001 Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. Bộ môn PTNT – Khoa KN&PTNTTkĐang cập nhật
48KNPT14602Xã hội học đại cương3. Nguyễn Văn Sanh, Lê Ngọc Bình, Ngụy Huề (2008), Giáo trình đại cương về xã hội học, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội. TT TTTVGiáo trình đại cương về xã hội họcNguyễn Văn Sanh, Lê Ngọc Bình, Ngụy Huề2008Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.TkXem tài liệu
47KNPT14602Xã hội học đại cươngNguyễn Thị Diệu Hiền, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Chung (2016), Bài giảng Xã hội học đại cương, Đại học Nông lâm Huế, Huế. Bộ môn PTNT - Khoa KN&PTNTBài giảng Xã hội học đại cươngNguyễn Thị Diệu Hiền, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Chung2016Đại học Nông lâm Huế, Huế. Bộ môn PTNT - Khoa KN&PTNTBbĐang cập nhật
216TNMT29402Nhà nước và pháp luật6. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Bộ luật Lao động, NXB Chính trị.Bộ luật Lao độngQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam2014NXB Chính trịTkXem tài liệu
213TNMT29402Nhà nước và pháp luật1. Nguyễn Tiến Nhật, Lê Ngọc Đoàn (2015), Bài giảng Nhà nước và pháp luật, Đại học Nông lâm Huế.Bài giảng Nhà nước và pháp luậtNguyễn Tiến Nhật, Lê Ngọc Đoàn2015Đại học Nông lâm Huế.BbXem tài liệu
219TNMT29402Nhà nước và pháp luật1. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị.Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam2013NXB Chính trịTkXem tài liệu
214TNMT29402Nhà nước và pháp luật2. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Dân sự, NXB Chính trị.Bộ luật Dân sựQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam2015NXB Chính trịTkXem tài liệu
215TNMT29402Nhà nước và pháp luật3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Bộ luật Hình sự, NXB Chính trị.Bộ luật Hình sựQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam2010NXB Chính trịTkXem tài liệu
217TNMT29402Nhà nước và pháp luật4. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Bộ luật Tố tụng Dân sự, NXB Chính trị.Bộ luật Tố tụng Dân sựQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam2014NXB Chính trịTkXem tài liệu
218TNMT29402Nhà nước và pháp luật5. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Tố tụng hình sự, NXB Chính trị.Bộ luật Tố tụng hình sựQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam2015NXB Chính trịTkXem tài liệu
220TNMT29402Nhà nước và pháp luật7. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Hôn nhân và gia đình, NXB Chính trị.Luật Hôn nhân và gia đìnhQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam2014NXB Chính trịTkXem tài liệu
221TNMT29402Nhà nước và pháp luật8. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Thương mại, NXB Chính trị.Luật Thương mạiQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam2014NXB Chính trịTkXem tài liệu
B. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Kiến thức cơ sở ngành
88NHOC31082Thổ nhưỡng Lê Thanh Bồn (2006), Giáo trình Thổ nhưỡng học, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. TT TTTV.Giáo trình Thổ nhưỡng họcLê Thanh Bồn 2006Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. bbXem tài liệu
89NHOC31082Thổ nhưỡng Trần Thanh Đức (chủ biên), Nguyễn Phúc Khoa (2014), Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất, Nhà xuất bản Đại học Huế. TT TTTV.Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đấtTrần Thanh Đức (chủ biên), Nguyễn Phúc Khoa2014Nhà xuất bản Đại học Huế.tkXem tài liệu
192TNMT25404Trắc địaPhạm Văn Chuyên (2003), Trắc địa đại cương, Nxb. Xây Dựng, Hà Nội.Trắc địa đại cươngPhạm Văn Chuyên 2003Nxb. Xây Dựng, Hà Nội.tkXem tài liệu
189TNMT25404Trắc địaNguyễn Trọng Tuyển (1995), Giáo trình trắc địa, NXB. Nông nghiệp, Hà Nội.Giáo trình trắc địaNguyễn Trọng Tuyển1995NXB. Nông nghiệp, Hà Nội.tkXem tài liệu
190TNMT25404Trắc địaNguyễn Quang Tác, Bùi văn Deo, Nguyễn Mai Hạnh, Lê Minh Phương (2009), Trắc địa, NXB. Xây dựng, Hà Nội.Trắc địaNguyễn Quang Tác, Bùi văn Deo, Nguyễn Mai Hạnh, Lê Minh Phương2009Nxb. Xây Dựng, Hà Nội.tkXem tài liệu
187TNMT25404Trắc địaHuỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc (2012). Giáo trình Trắc địa. Nxb. Nông nghiệp (Thư viện trường ĐHNL Huế và liên hệ giảng viên).Giáo trình Trắc địa.Huỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc2012Nxb. Nông nghiệpbbXem tài liệu
188TNMT25404Trắc địaTrần Đức Thạnh (2001), Đo vẽ địa hình, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.Đo vẽ địa hìnhTrần Đức Thạnh2001NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.tkXem tài liệu
191TNMT25404Trắc địaTrần Văn Quảng (2001), Trắc địa đại cương, NXB. Xây dựng, Hà Nội.Trắc địa đại cươngTrần Văn Quảng2001Nxb. Xây Dựng, Hà Nội.tkXem tài liệu
251TNMT31053Trắc địa thực hànhHuỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc (2012). Giáo trình Trắc địa. Nxb. Nông nghiệp (Thư viện trường ĐHNL Huế và liên hệ giảng viên).Giáo trình Trắc địa.Huỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc 2012Nxb. Nông nghiệp tkXem tài liệu
249TNMT31053Trắc địa thực hànhNguyễn Thành Nam. Bài giảng Trắc địa Thực hành, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Trắc địa Thực hànhNguyễn Thành Nam. trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
250TNMT31053Trắc địa thực hànhNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ học, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Giáo trình bản đồ họcNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên)2013Nxb. Nông nghiệp tkXem tài liệu
93TNMT10202Bản đồ họcBộ Tài nguyên và Môi truờng (2007), “Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất”, NXB Bản đồ, Hà Nội.Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi truờng 2007NXB Bản đồ, Hà Nội.tkXem tài liệu
94TNMT10202Bản đồ họcBộ Tài nguyên và Môi truờng (2011), “Thông tư 13/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch”, Hà Nội. Thông tư 13/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch”Bộ Tài nguyên và Môi truờng 2011Hà nộitkĐang cập nhật
92TNMT10202Bản đồ họcLê Huỳnh (2001), “Bản đồ học”,NXB Ðại học Sư phạm, Hà Nội.Bản đồ họcLê Huỳnh2001NXB Ðại học Sư phạm, Hà Nội.tkĐang cập nhật
90TNMT10202Bản đồ họcNguyễn Thanh Trà (1999), Giáo trình Bản đồ địa chính, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Giáo trình Bản đồ địa chínhNguyễn Thanh Trà1999Nhà xuất bản Nông nghiệp.bbXem tài liệu
91TNMT10202Bản đồ họcNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ học, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Giáo trình bản đồ họcNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) 2013Nhà xuất bản Nông nghiệp.bbXem tài liệu
102TNMT20102Bản đồ địa chính Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011). “Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Hà Nội.Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”Bộ Tài nguyên và Môi trường 2011Hà Nội.tkXem tài liệu
100TNMT20102Bản đồ địa chínhBộ Tài nguyên và Môi truờng (2008), “Quy phạm thành lập bản đồ địa chính”, NXB Bản đồ, Hà NộiQuy phạm thành lập bản đồ địa chínhBộ Tài nguyên và Môi truờng 2008NXB Bản đồ, Hà NộibbXem tài liệu
99TNMT20102Bản đồ địa chínhNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ địa chính, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Giáo trình bản đồ địa chínhNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên)2013Nhà xuất bản Nông nghiệp.bbXem tài liệu
101TNMT20102Bản đồ địa chínhNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ học, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Giáo trình bản đồ họcNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên)2013Nhà xuất bản Nông nghiệp.tkXem tài liệu
245TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồBộ Tài nguyên và Môi truờng (2007). “Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất”, NXB Bản đồ, Hà Nội.Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi truờng 2007NXB Bản đồ, Hà Nội.tkXem tài liệu
244TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồBộ Tài nguyên và Môi truờng (2008), “Quy phạm thành lập bản đồ địa chính”. NXB Bản đồ, Hà Nội.Quy phạm thành lập bản đồ địa chínhBộ Tài nguyên và Môi truờng 2008NXB Bản đồ, Hà Nội.tkXem tài liệu
239TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồNguyễn Văn Bình (2010), Bài giảng Kỹ thuật Bản đồ số, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Kỹ thuật Bản đồ sốNguyễn Văn Bình 2010Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
240TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồNguyễn Văn Bình (2017), Bài giảng Thực hành xây dựng bản đồ, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Thực hành xây dựng bản đồNguyễn Văn Bình 2017Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
241TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ địa chính, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Giáo trình bản đồ địa chínhNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên)2013Nhà xuất bản Nông nghiệp.bbXem tài liệu
242TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ học, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Giáo trình bản đồ họcNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên)2013Nhà xuất bản Nông nghiệp.bbXem tài liệu
243TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồTrương Đỗ Minh Phượng (2016), Bài giảng Tin học chuyên ngành quản lý đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Tin học chuyên ngành quản lý đất đaiTrương Đỗ Minh Phượng2016 Trường Đại học Nông Lâm Huế.tkXem tài liệu
193TNMT25802Pháp luật đất đaiNguyễn Tiến Nhật (2015), Bài giảng Pháp luật đất đai, Đại học Nông lâm HuếBài giảng Pháp luật đất đaiNguyễn Tiến Nhật2015Đại học Nông lâm HuếbbXem tài liệu
194TNMT25802Pháp luật đất đaiQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai năm 2013, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.Luật đất đai năm 2013Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam2013NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.tkXem tài liệu
117TNMT21403Hệ thống thông tin địa lý Đối với ngành quản lý đất đai: Trần Thị Phượng(2015), Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý –GIS, Nhà xuất bản Đại học Huế.Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý –GISTrần Thị Phượng2015Nhà xuất bản Đại học Huế.bbXem tài liệu
118TNMT21403Hệ thống thông tin địa lý Đối với ngành lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng và lâm nghiệp đô thị: Nguyễn Văn Lợi (2011),GIS trong lâm nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp.GIS trong lâm nghiệpNguyễn Văn Lợi 2011 Nhà xuất bản Nông nghiệp.bbXem tài liệu
120TNMT21403Hệ thống thông tin địa lýBurough, Peter A. and Rachael McDonnell, P.A, Principles of Geographical Information Systems (Spatial Information Systems), 2nd edition. Oxford Press, 1998.Principles of Geographical Information Systems (Spatial Information Systems), 2nd edition.Burough, Peter A. and Rachael McDonnell, P.A1998Oxford PresstkĐang cập nhật
119TNMT21403Hệ thống thông tin địa lýNguyễn Văn Lợi (2013),GIS đại cương và phân tích không gian, Nhà xuất bản Nông nghiệp.GIS đại cương và phân tích không gianNguyễn Văn Lợi2013Nhà xuất bản Nông nghiệp.tkXem tài liệu
247TNMT31042Trắc địa ảnh Đàm Xuân Hoàn (2008), Bài giảng Trắc địa ảnh và Viễn thám, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Bài giảng Trắc địa ảnh và Viễn thámĐàm Xuân Hoàn2008trường Đại học Nông Lâm Hà nộitkXem tài liệu
248TNMT31042Trắc địa ảnh Huỳnh Văn Chương (2011), Bài giảng Trắc địa ảnh và Viễn thám, trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Trắc địa ảnh và Viễn thámHuỳnh Văn Chương2011trường Đại học Nông Lâm Huế.tkXem tài liệu
246TNMT31042Trắc địa ảnh Nguyễn Ngọc Thanh, Hồ Việt Hoàng (2017), Bài giảng trắc địa ảnh, trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng trắc địa ảnhNguyễn Ngọc Thanh, Hồ Việt Hoàng2017trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
144TNMT23202Quản lý nguồn nước Dương Quốc Nõn, 2015, Nghiên cứu tình hình hạn hán phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Huế.Nghiên cứu tình hình hạn hán phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Dương Quốc Nõn2015HuếtkXem tài liệu
146TNMT23202Quản lý nguồn nước Hồ Trung Thông, Lê Văn An, Tanaka Ueru, 2010, Tiếp cận phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng, NXB Nông nghiệp. Tiếp cận phát triển nông thôn dựa vào cộng đồngHồ Trung Thông, Lê Văn An, Tanaka Ueru2010NXB Nông nghiệp.tkXem tài liệu
139TNMT23202Quản lý nguồn nước Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (2016), Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, Đại học Huế, Huế.Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản Nguyễn Duy Quỳnh Trâm 2016HuếtkXem tài liệu
142TNMT23202Quản lý nguồn nước Nguyễn Viết Phổ, 2000, Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Nông nghiệp, Hà Nội.Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Nông nghiệp Nguyễn Viết Phổ2000Hà Nội.tkXem tài liệu
141TNMT23202Quản lý nguồn nướcChu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó, (2006). Hiện tượng xói mòn đất và biện pháp phòng chống, NXB Lao động, Hà Nội.Hiện tượng xói mòn đất và biện pháp phòng chốngChu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó2006NXB Lao động, Hà Nội.tkXem tài liệu
149TNMT23202Quản lý nguồn nướcĐinh Xuân Bảo, 2015, Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ ngập lụt phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất tại vùng hạ lưu sông Ngàn Sâu thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Huế.Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ ngập lụt phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất tại vùng hạ lưu sông Ngàn Sâu thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà TĩnhĐinh Xuân Bảo2015HuếtkXem tài liệu
140TNMT23202Quản lý nguồn nướcHệ thống pháp luật về tài nguyên nước trong website văn bản pháp luật của Chính phủ: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban.Hệ thống pháp luật về tài nguyên nước trong website văn bản pháp luật của Chính phủtkXem tài liệu
135TNMT23202Quản lý nguồn nướcHudson., Đào Trọng Năng, (1981), Bảo vệ đất và chống xói mòn, NXB Khoa học và kỹ thuật, TP.Hồ Chí Minh.Bảo vệ đất và chống xói mònHudson., Đào Trọng Năng1981NXB Khoa học và kỹ thuật, TP.Hồ Chí Minh.tkXem tài liệu
148TNMT23202Quản lý nguồn nướcNguyễn Bích Ngọc, (2013), Ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá xói mòn đất tại lưu vực sông Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế, Huế.Ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá xói mòn đất tại lưu vực sông Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên HuếNguyễn Bích Ngọc2013HuếtkXem tài liệu
145TNMT23202Quản lý nguồn nướcNguyễn Quang Linh, 2009, Quản lý dựa vào cộng đồng và xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản an toàn, Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế.Quản lý dựa vào cộng đồng và xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản an toànNguyễn Quang Linh2009Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế.tkXem tài liệu
143TNMT23202Quản lý nguồn nướcNguyễn Trường Giang (2001). Luật về sử dụng các nguồn nước quốc tế. NXB Chính trị quốc gia: Hà Nội.Luật về sử dụng các nguồn nước quốc tế.Nguyễn Trường Giang2001NXB Chính trị quốc gia: Hà Nội.tkXem tài liệu
147TNMT23202Quản lý nguồn nướcNguyễn Trường Giang, (2012), Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tiềm năng xói mòn đất vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế, HuếỨng dụng mô hình SWAT đánh giá tiềm năng xói mòn đất vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên HuếNguyễn Trường Giang2012HuếtkXem tài liệu
133TNMT23202Quản lý nguồn nướcPhạm Hữu Tỵ (2015). Bài giảng quản lý nguồn nước, trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng quản lý nguồn nướcPhạm Hữu Tỵ 2015trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
138TNMT23202Quản lý nguồn nướcShahidur R.Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad, 2010, Cẩm nang đánh giá tác động các phương pháp định lượng và thực hành, Nhà xuất bản dân trí, Hà NộiCẩm nang đánh giá tác động các phương pháp định lượng và thực hànhShahidur R.Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad2010Nhà xuất bản dân trí, Hà NộitkXem tài liệu
134TNMT23202Quản lý nguồn nướcTống Đức Khang, Nguyễn Đức Qúy, (2008), Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi, Hà Nội.Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núiTống Đức Khang, Nguyễn Đức Qúy2008 Hà Nội.tkĐang cập nhật
137TNMT23202Quản lý nguồn nướcTrần Hữu Uyển (2000). Bảo vệ và sử dụng nguồn nước. NXB Nông nghiệp: Hà Nội Bảo vệ và sử dụng nguồn nướcTrần Hữu Uyển2000NXB Nông nghiệp: Hà Nội tkĐang cập nhật
136TNMT23202Quản lý nguồn nướcTrần Hữu Uyển, Trần Đức Hạ (1995). Bảo vệ nguồn nước chống ô nhiễm và cạn kiệt. Nông nghiệp: Hà Nội.Bảo vệ nguồn nước chống ô nhiễm và cạn kiệt.Trần Hữu Uyển, Trần Đức Hạ 1995Nông nghiệp: Hà Nội.tkXem tài liệu
115TNMT21302Hệ thống định vị toàn cầuHuỳnh Văn Chương, Phạm Gia Tùng (2012), Bài giảng hệ thống định vị toàn cầu trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Bài giảng hệ thống định vị toàn cầu trong quản lý tài nguyên thiên nhiênHuỳnh Văn Chương, Phạm Gia Tùng 2012Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế.tkXem tài liệu
114TNMT21302Hệ thống định vị toàn cầuNguyễn Ngọc Thanh (2016), Bài giảng hệ thống định vị toàn cầu trong quản lý đất đai, Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Bài giảng hệ thống định vị toàn cầu trong quản lý đất đaiNguyễn Ngọc Thanh 2016Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế.bbXem tài liệu
116TNMT21302Hệ thống định vị toàn cầuTrần Vĩnh Phước (2008), GPS Hệ thống định vị toàn cầu, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.GPS Hệ thống định vị toàn cầuTrần Vĩnh Phước2008Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.tkXem tài liệu
66KNPT28502Quản lý trang trạiLê Trọng (2000), Phát triển và quản lý trang trại trong nền kinh tế thị trường.Phát triển và quản lý trang trại trong nền kinh tế thị trườngLê Trọng2000tkĐang cập nhật
65KNPT28502Quản lý trang trạiLê Văn Nam (2016), Bài giảng quản trị trang trại.Bài giảng quản trị trang trại.Lê Văn Nam2016bbĐang cập nhật
67KNPT28502Quản lý trang trạiNguyễn Thị Song An (2002), Quản trị nông trại , NXB Đại học Quốc gia TPHCM;Quản trị nông trạiNguyễn Thị Song An 2002NXB Đại học Quốc gia TPHCMtkĐang cập nhật
85NHOC31002Kỹ thuật trồng trọtNguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương, Đinh Xuân Đức (2003), Giáo trình cây Công nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội. TT TTTV.Giáo trình cây Công nghiệpNguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương, Đinh Xuân Đức2003Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội.tkXem tài liệu
87NHOC31002Kỹ thuật trồng trọtNguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Xuân Phương (2015), Trồng trọt đại cương, Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế. TT TTTV.Trồng trọt đại cươngNguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Xuân Phương 2015Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế. tkXem tài liệu
86NHOC31002Kỹ thuật trồng trọtTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn thị Cách, Giáo trình cây lương thực, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội. TT TTTV.Giáo trình cây lương thựcTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn thị CáchNhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội.tkXem tài liệu
84NHOC31002Kỹ thuật trồng trọtTrịnh Thị Sen, Lê Văn Chánh (2017), Bài giảng Kỹ thuật trồng trọt, Đại học Nông lâm, Đại học Huế. Bộ môn Cây trồng.Bài giảng Kỹ thuật trồng trọtTrịnh Thị Sen, Lê Văn Chánh 2017Đại học Nông lâm, Đại học Huế. bbXem tài liệu
73LNGH31102Khí tượngNguyễn Thanh Bình, Đoàn Văn Điếm, Trần Đức Hạnh, Lê Quang Vĩnh (2005), Giáo trình khí tượng nông nghiệp, NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Giáo trình khí tượng nông nghiệpNguyễn Thanh Bình, Đoàn Văn Điếm, Trần Đức Hạnh, Lê Quang Vĩnh2005NXB Nông nghiệptkXem tài liệu
75LNGH31102Khí tượng Phạm Ngọc Toàn - Phan Tất Đắc (1993), Khí hậu Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. TT TTTV.Khí hậu Việt Nam Phạm Ngọc Toàn - Phan Tất Đắc 1993NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.tkĐang cập nhật
76LNGH31102Khí tượng Lê Huy Bá (2009), Môi trường khí hậu thay đổi – Mối hiểm hoạ của toàn cầu, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. TT TTTV.Môi trường khí hậu thay đổi – Mối hiểm hoạ của toàn cầu Lê Huy Bá 2009NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.tkXem tài liệu
74LNGH31102Khí tượng Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (2013), Khí hậu và Tài nguyên khí hậu Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. TT TTTV.Khí hậu và Tài nguyên khí hậu Việt Nam Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu 2013NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. tkXem tài liệu
78LNGH31102Khí tượng Oldman L.R và Frère M (1986), Nghiên cứu khí hậu nông nghiệp nhiệt đới ẩm Ðông Nam Á. Hoàng Văn Ðức dịch từ bản tiếng Anh, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Nghiên cứu khí hậu nông nghiệp nhiệt đới ẩm Ðông Nam ÁOldman L.R và Frère M; Hoàng Văn Ðức dịch từ bản tiếng Anh1986NXB Nông nghiệptkXem tài liệu
71LNGH31102Khí tượng Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế (2004), Đặc điểm khí hậu – thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế, NXB Thuận Hoá, Huế. TT TTTVĐặc điểm khí hậu – thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế 2004NXB Thuận Hoá, Huế. tkXem tài liệu
72LNGH31102Khí tượng William D. Nordhaus (edited), Economic and policy issues in climate change, Published by Resources for the future, Washington, 1998. TT TTTV.Economic and policy issues in climate change William D. Nordhaus (edited)1998Published by Resources for the future, WashingtontkĐang cập nhật
77LNGH31102Khí tượng  Trương Quang Học, Nguyễn Đức Ngữ (2011), Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. TT TTTV.Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu Trương Quang Học, Nguyễn Đức Ngữ2011NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. tkXem tài liệu
69LNGH31102Khí tượngLê Quang Vĩnh (chủ biên), Nguyễn Ngọc Truyền, Phạm Thị Phương Thảo (2016), Giáo trình khí tượng học, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTVGiáo trình khí tượng họcLê Quang Vĩnh (chủ biên), Nguyễn Ngọc Truyền, Phạm Thị Phương Thảo 2016Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.bbXem tài liệu
68LNGH31102Khí tượngLê Quang Vĩnh, Nguyễn Ngọc Truyền, Phạm Thị Phương Thảo (2017), Bài giảng khí tượng. Bộ môn LNXHBài giảng khí tượng.Lê Quang Vĩnh, Nguyễn Ngọc Truyền, Phạm Thị Phương Thảo 2017Bộ môn LNXHbbĐang cập nhật
70LNGH31102Khí tượngNguyễn Lương Phán (1967), Cơ sở khí tượng và khí hậu học, NXB Giáo dục, Hà Nội. TT TTTV.Cơ sở khí tượng và khí hậu họcNguyễn Lương Phán1967NXB Giáo dục, Hà Nội.tkXem tài liệu
79LNGH31102Khí tượngYêu - Trẩm – Sinh (1962), Nguyên lí khí hậu học, Tập 1, NXB Nha khí tượng, Hà Nội. TT TTTVNguyên lí khí hậu học, Tập 1,Yêu - Trẩm – Sinh1962NXB Nha khí tượng, Hà Nội.tkXem tài liệu
Kiến thức chuyên ngành
185TNMT25203Tin học chuyên ngành quản lý đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Ký hiệu bản đồ địa chính, NXB Bản đồ.Ký hiệu bản đồ địa chínhBộ Tài nguyên và Môi trường 2009 NXB Bản đồ.tkĐang cập nhật
186TNMT25203Tin học chuyên ngành quản lý đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng dất, NXB Bản đồ.Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường 2014 NXB Bản đồ.tkĐang cập nhật
184TNMT25203Tin học chuyên ngành quản lý đất đaiTrương Đỗ Minh Phượng (2016), Bài giảng Tin học chuyên ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Tin học chuyên ngành Quản lý đất đaiTrương Đỗ Minh Phượng 2016Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
105TNMT20602Đánh giá đấtĐào Châu Thu (2004), Giáo trình Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp Hà Nội, TT TTTV.Giáo trình Đánh giá đấtĐào Châu Thu 2004NXB Nông nghiệp Hà NộitkĐang cập nhật
107TNMT20602Đánh giá đấtNgô Đức Cát (2001), Kinh tế tài nguyên đất, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Nông nghiệp, TT TTTV.Kinh tế tài nguyên đấtNgô Đức Cát2001 NXB Nông nghiệptkXem tài liệu
103TNMT20602Đánh giá đấtHuỳnh Văn Chương (2011), Giáo trình Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp TPHCM, 120tr, TT TTTV.Giáo trình Đánh giá đấtHuỳnh Văn Chương2011NXB Nông nghiệp TPHCMbbXem tài liệu
108TNMT20602Đánh giá đấtLê Huy Bá (2009), Môi Trường tài nguyên đất Việt Nam.,Nhà xuất bản GD Việt Nam, Hà Nội,1299 Tr, TT TTTV.Môi Trường tài nguyên đất Việt NamLê Huy Bá 2009Nhà xuất bản GD Việt Nam, Hà NộitkĐang cập nhật
106TNMT20602Đánh giá đấtLê Quang Trí (2004), Giáo trình đánh giá đất đai, Khoa Nông Nghiệp, Đại Học Cần Thơ TT TTTV.Giáo trình đánh giá đất đaiLê Quang Trí 2004Khoa Nông Nghiệp, Đại Học Cần ThơtkĐang cập nhật
104TNMT20602Đánh giá đấtTôn Thất Chiểu (1996), Đất Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, TT TTTV.Đất Việt NamTôn Thất Chiểu1996Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà NộitkXem tài liệu
159TNMT23704Quy hoạch tổng thểNguyễn Hữu Ngữ và Lê Minh Khôi, 2013. Giáo trình Quy hoạch tổng thể. Nhà xuất bản Đại học HuếGiáo trình Quy hoạch tổng thể.Nguyễn Hữu Ngữ, Lê Minh Khôi2013Nhà xuất bản Đại học HuếbbXem tài liệu
161TNMT23704Quy hoạch tổng thểChính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội.Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộiChính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2006Hà Nội.tkXem tài liệu
160TNMT23704Quy hoạch tổng thểChính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội.Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộiChính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2008Hà Nội.tkXem tài liệu
132TNMT23103Quản lý hành chính về đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, Hà Nội.Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường 2014Hà Nội.tkXem tài liệu
129TNMT23103Quản lý hành chính về đất đaiDương Thị Thu Hà, Bài giảng Quản lý hành chính về đất đai, Đại học Nông Lâm Huế, Bài giảng Quản lý hành chính về đất đaiDương Thị Thu HàĐại học Nông Lâm HuếbbXem tài liệu
131TNMT23103Quản lý hành chính về đất đaiNguyễn Đình Bồng (2012), Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 – 2010), Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia.Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 – 2010)Nguyễn Đình Bồng2012Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia.tkXem tài liệu
130TNMT23103Quản lý hành chính về đất đaiQuốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội.Luật đất đai 2013Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội.tkXem tài liệu
211TNMT29303Đăng ký thống kê đất đai và bất động sảnBộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định về hồ sơ địa chính.Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định về hồ sơ địa chính.Bộ Tài nguyên và Môi trường2014tkXem tài liệu
212TNMT29303Đăng ký thống kê đất đai và bất động sảnBộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT Ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT Ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.Bộ Tài nguyên và Môi trường2014tkXem tài liệu
210TNMT29303Đăng ký thống kê đất đai và bất động sảnBộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 1839/QD-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2014 Quy định về việc công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai, tài nguyên và môi trường, 2014.Quyết định số 1839/QD-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2014 Quy định về việc công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai, tài nguyên và môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường2014tkXem tài liệu
209TNMT29303Đăng ký thống kê đất đai và bất động sảnLê Ngọc Phương Quý, Bài giảng Đăng ký, thống kê- kiểm kê đất đai và bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế..Bài giảng Đăng ký, thống kê- kiểm kê đất đai và bất động sảnLê Ngọc Phương QuýTrường Đại học Nông Lâm Huế..bbĐang cập nhật
233TNMT29903Thực hành đăng ký thống kê đất đai và bất động sảnLê Ngọc Phương Quý, Bài giảng Đăng ký (2014), Bài giảng thống kê - kiểm kê đất đai và bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng thống kê - kiểm kê đất đai và bất động sảnLê Ngọc Phương Quý2014Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbĐang cập nhật
234TNMT29903Thực hành đăng ký thống kê đất đai và bất động sảnTổng cục quản lý đất đai (2014), Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm “Thống kê, kiểm kê đất đai”. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm “Thống kê, kiểm kê đất đai”.Tổng cục quản lý đất đai2014tkĐang cập nhật
158TNMT23604Quy hoạch sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 29/2014/BTMMT quy định về trình tự, nội dung lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.Thông tư 29/2014/BTMMT quy định về trình tự, nội dung lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.Bộ Tài nguyên và Môi trường 2014tkXem tài liệu
156TNMT23604Quy hoạch sử dụng đấtHồ Kiệt, Trần Trọng Tấn (2012), Giáo trình Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn, NXB Nông Nghiệp.Giáo trình Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thônHồ Kiệt, Trần Trọng Tấn 2012NXB Nông nghiệp.tkĐang cập nhật
157TNMT23604Quy hoạch sử dụng đấtNguyễn Hữu Ngữ, Lê Minh Khôi (2012), Giáo trình Quy hoạch tổng thể, NXB Đại học Huế.Giáo trình Quy hoạch tổng thểNguyễn Hữu Ngữ, Lê Minh Khôi2012NXB Đại học Huế.tkXem tài liệu
155TNMT23604Quy hoạch sử dụng đấtNguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải (2013), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông Nghiệp.Giáo trình Quy hoạch sử dụng đấtNguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải2013NXB Nông nghiệp.bbXem tài liệu
154TNMT23604Quy hoạch sử dụng đấtNguyễn Thị Hải (2016), Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Quy hoạch sử dụng đấtNguyễn Thị Hải2016Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
235TNMT31013Thực hành quy hoạch Nguyễn Thị Hải (2016), Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất Nguyễn Thị Hải2016Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
238TNMT31013Thực hành quy hoạchBộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư 29/2014-BTNMT về hướng dẫn lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, Hà Nội.Thông tư 29/2014-BTNMT về hướng dẫn lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đấtBộ Tài nguyên Môi trường2014Hà Nội.tkXem tài liệu
237TNMT31013Thực hành quy hoạchNguyễn Hữu Ngữ (2012), Giáo trình Quy hoạch tổng thể, Nhà xuất bản Đại học Huế.Giáo trình Quy hoạch tổng thểNguyễn Hữu Ngữ2012Nhà xuất bản Đại học Huế.bbXem tài liệu
236TNMT31013Thực hành quy hoạchNguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải (2013), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội.Giáo trình Quy hoạch sử dụng đấtNguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải2013 Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội.bbXem tài liệu
152TNMT23403Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thônHàn Tất Ngạn (1999), Kiến trúc cảnh quan, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.Kiến trúc cảnh quanHàn Tất Ngạn1999 Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.tkXem tài liệu
153TNMT23403Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thônBộ Xây dựng (2008), Tiêu chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.Tiêu chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựngBộ Xây dựng2008 Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.tkXem tài liệu
151TNMT23403Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thônĐàm Trung Phường (2005), Đô thị Việt Nam, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.Đô thị Việt NamĐàm Trung Phường2005 Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.tkXem tài liệu
150TNMT23403Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thônHồ Kiệt, Trần Trọng Tấn (2012), Giáo trình Quy hoạch đô thị và Khu dân cư nông thôn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. Giáo trình Quy hoạch đô thị và Khu dân cư nông thônHồ Kiệt, Trần Trọng Tấn 2012Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. bbXem tài liệu
122TNMT21503Hệ thống thông tin nhà đấtDale and McLiughlin, 2003. Land Administration, Nhà xuất bản Oxford.Land AdministrationDale and McLiughlin2003Nhà xuất bản Oxford.tkĐang cập nhật
121TNMT21503Hệ thống thông tin nhà đấtTrần Thị Phượng, 2017, Bài giảng Hệ thống thông tin nhà đất, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Hệ thống thông tin nhà đấtTrần Thị Phượng2017Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
113TNMT21102Định giá đấtBộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.Bộ Tài nguyên và Môi trường2014tkXem tài liệu
112TNMT21102Định giá đấtChính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2014), Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất. Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất.Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam2014tkXem tài liệu
111TNMT21102Định giá đấtNguyễn Hữu Ngữ (2017), Giáo trình Định giá đất, Nhà xuất bản Đại học Huế. Giáo trình Định giá đấtNguyễn Hữu Ngữ2017Nhà xuất bản Đại học Huế.bbXem tài liệu
254TNMT31063Viễn thám Lê Văn Trung (2012), Viễn thám, Đại học quốc gia TPHCMViễn thámLê Văn Trung2012Đại học quốc gia TPHCMtkXem tài liệu
252TNMT31063Viễn thám Nguyễn Khắc Thời (2012), Giáo trình viễn thám, Học viện nông nghiệp Việt Nam.Giáo trình viễn thámNguyễn Khắc Thời 2012Học viện nông nghiệp Việt Nam.bbXem tài liệu
253TNMT31063Viễn thám Võ Quang Minh (2014), Giáo trình viễn thám ứng dụng, Đại học Cần Thơ.Giáo trình viễn thám ứng dụngVõ Quang Minh 2014 Đại học Cần Thơ.tkXem tài liệu
110TNMT20702Đánh giá tác động môi trườngNguyễn Đình Mạnh (2005), Giáo trình Đánh giá tác động môi trường, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. Giáo trình Đánh giá tác động môi trườngNguyễn Đình Mạnh2005Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. tkXem tài liệu
109TNMT20702Đánh giá tác động môi trườngTrần Thanh Đức (2017), Bài giảng Đánh giá tác động môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Bài giảng Đánh giá tác động môi trườngTrần Thanh Đức2017Trường Đại học Nông Lâm Huế. bbXem tài liệu
199TNMT27402Quản lý xây dựng đô thịHồ Nhật Linh (2016), Bài giảng Quản lý xây dựng đô thị, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Quản lý xây dựng đô thịHồ Nhật Linh 2016Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
201TNMT27402Quản lý xây dựng đô thịQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2009), Luật Quy hoạch đô thị, Hà Nội.Luật Quy hoạch đô thịQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam 2009 Hà Nội.tkXem tài liệu
200TNMT27402Quản lý xây dựng đô thịQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai, Hà Nội.Luật Đất đaiQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam 2013 Hà Nội.tkXem tài liệu
202TNMT27402Quản lý xây dựng đô thịQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Xây dựng, Hà Nội.Luật Xây dựngQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam 2014 Hà Nội.tkXem tài liệu
172TNMT24402Thị trường bất động sảnNguyễn Hữu Ngữ, Dương Quốc Nõn (2017), Giáo trình định giá đất, Nhà xuất bản Đại học Huế.Giáo trình định giá đấtNguyễn Hữu Ngữ, Dương Quốc Nõn 2017Nhà xuất bản Đại học Huế.tkXem tài liệu
170TNMT24402Thị trường bất động sảnNguyễn Thị Hải (2015), Bài giảng Thị Trường bất động sản, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Đại học Nông Lâm HuếBài giảng Thị Trường bất động sảnNguyễn Thị Hải2015Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Đại học Nông Lâm HuếbbXem tài liệu
171TNMT24402Thị trường bất động sảnNguyễn Thị Nhật Linh (2015), Bài giảng phân tích thị trường bất động sản, Đại học Nông Lâm HuếBài giảng phân tích thị trường bất động sảnNguyễn Thị Nhật Linh2015 Đại học Nông Lâm HuếtkXem tài liệu
224TNMT29502Quản lý đất ngập nướcCục Bảo vệ môi trường (2005), Tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm thực hiện công ước Ramsar, Hà Nội, Việt Nam, 72 trang.Tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm thực hiện công ước RamsarCục Bảo vệ môi trường2005Hà Nội, Việt NamtkXem tài liệu
223TNMT29502Quản lý đất ngập nướcLê Diên Dực và Hoàng Văn Thắng, Đất ngập nước (Tập 1 và Tập 2), NXB Nông nghiệp.Đất ngập nước (Tập 1 và Tập 2)Lê Diên Dực, Hoàng Văn ThắngNXB Nông nghiệptkĐang cập nhật
222TNMT29502Quản lý đất ngập nướcNguyễn Hữu Ngữ (2017), Bài giảng Quản lý đất ngập nước, Trường Đại học Nông Lâm HuếBài giảng Quản lý đất ngập nướcNguyễn Hữu Ngữ2017Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbĐang cập nhật
125TNMT22002Kinh tế đấtĐỗ Thị Lan và Đỗ Anh Tài, Giáo trình Kinh tế đất, NXB Nông nghiệp, 2007Giáo trình Kinh tế đấtĐỗ Thị Lan, Đỗ Anh Tài2007 NXB Nông nghiệptkXem tài liệu
126TNMT22002Kinh tế đấtNgô Đức Cát, Kinh tế tài nguyên đất, NXB Nông nghiệp, 2000Kinh tế tài nguyên đấtNgô Đức Cát2000 NXB Nông nghiệptkXem tài liệu
124TNMT22002Kinh tế đấtNguyễn Thị Hải, Bài giảng Thị trường bất động sản, Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Thị trường bất động sảnNguyễn Thị HảiĐại học Nông Lâm Huế.tkXem tài liệu
123TNMT22002Kinh tế đấtTrần Trọng Tấn. Bài giảng Kinh tế đất, Đại học Nông Lâm Huế, 2016Bài giảng Kinh tế đấtTrần Trọng Tấn.2016Đại học Nông Lâm HuếbbXem tài liệu
169TNMT24002Tài nguyên đất đaiTrần Công Tấu (2005), Tài nguyên đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, TT TTTVTài nguyên đấtTrần Công Tấu2005NXB Nông nghiệp, Hà NộitkXem tài liệu
168TNMT24002Tài nguyên đất đaiThái Phiên và Nguyễn Tử Siêm (2001), Sử dụng bền vững đất miền núi và vùng cao Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, TT TTTVSử dụng bền vững đất miền núi và vùng cao Việt NamThái Phiên, Nguyễn Tử Siêm2001NXB Nông nghiệp, Hà NộitkXem tài liệu
165TNMT24002Tài nguyên đất đaiHuỳnh Văn Chương (2017) Bài giảng Tài nguyên đất đai, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế, TT TTTV.Bài giảng Tài nguyên đất đaiHuỳnh Văn Chương2017Trường Đại học Nông Lâm – Đại học HuếbbĐang cập nhật
167TNMT24002Tài nguyên đất đaiLê Huy Bá (2008), Môi trường Tài nguyên đất Việt nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. TTTTTV.Môi trường Tài nguyên đất Việt namLê Huy Bá 2008NXB Nông nghiệp, Hà NộitkĐang cập nhật
166TNMT24002Tài nguyên đất đaiNgô Đức Cát (2000). Kinh tế tài nguyên đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, TT TTTV.Kinh tế tài nguyên đấtNgô Đức Cát 2000NXB Nông nghiệp, Hà NộitkXem tài liệu
128TNMT23002Quản lý đất nông nghiệp bền vữngHội Khoa học Đất Việt Nam (2000), Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp Hà Nội, TT TTTV.Đất Việt NamHội Khoa học Đất Việt Nam 2000NXB Nông nghiệp Hà NộitkĐang cập nhật
127TNMT23002Quản lý đất nông nghiệp bền vữngTS. Lê Thanh Bồn (2017), Bài giảng Quản lý và sử dụng đất nông nghiệp bền vững, Đại học Nông lâm HuếBài giảng Quản lý và sử dụng đất nông nghiệp bền vững Lê Thanh Bồn 2017Đại học Nông lâm HuếbbXem tài liệu
163TNMT23802Suy thoái và phục hồi đấtĐào Châu Thu,2007. Bàigiảng suy thoái vàphụchồiđất.TrườngĐạihọc Nông nghiệp Hà Nội, TT TTTV.Bài giảng suy thoái và phục hồi đấtĐào Châu Thu2007TrườngĐạihọc Nông nghiệp Hà NộitkĐang cập nhật
164TNMT23802Suy thoái và phục hồi đấtNguyễnTửSiêm,TháiPhiên,1999.Đất đồi núi Việt Nam, suy thoái vàphục hồi. Nhà XB Nông nghiệp Hà Nội, TT TTTV.Đất đồi núi ViệtNam, suy thoái và phục hồiNguyễn Tử Siêm,Thái Phiên1999Nhà XB Nông nghiệp Hà NộitkXem tài liệu
162TNMT23802Suy thoái và phục hồi đấtTS. Lê Thanh Bồn, Bài giảng Suy thoái và phục hồi đất (dùng cho sinh viên đại học ngành Quản lý đất đai và ngành Khoa học đất).Bài giảng Suy thoái và phục hồi đấtLê Thanh BồnbbXem tài liệu
195TNMT26202Định giá bất động sảnDương Quốc Nõn (2017), Bài giảng Định giá bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Định giá bất động sảnDương Quốc Nõn2017Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbĐang cập nhật
196TNMT26202Định giá bất động sảnNguyễn Hữu Ngữ (2017), Giáo trình Định giá đất, Nhà xuất bản Đại học Huế. Giáo trình Định giá đấtNguyễn Hữu Ngữ 2017Nhà xuất bản Đại học Huế. tkXem tài liệu
197TNMT27302Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệpNguyễn Trung Hải (2016): Bài giảng Quản lý môi trường đô thị và Khu công nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Quản lý môi trường đô thị và Khu công nghiệpNguyễn Trung Hải2016 Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbĐang cập nhật
198TNMT27302Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệpPhạm Ngọc Đăng (2001): Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, NXB Xây Dựng. Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệpPhạm Ngọc Đăng2001NXB Xây Dựng. tkĐang cập nhật
Kiến thức bổ trợ
51KNPT21602Kỹ năng mềm1. Bộ môn Hệ thống nông nghiệp (2016). Bài giảng kỹ năng mềm. Khoa khuyến nông và phát triển nông thôn, trường Đại học Nông Lâm Huế. Khoa Khuyến nông&PTNT.Bài giảng kỹ năng mềmBộ môn Hệ thống nông nghiệp 2016Khoa khuyến nông và phát triển nông thôn, trường Đại học Nông Lâm Huế. Khoa Khuyến nông&PTNT.BbXem tài liệu
55KNPT21602Kỹ năng mềm1. PGS.TS Đặng Đình Bôi, 2010. Kỹ năng làm việc nhóm. Nhà xuất bản TPHCM của trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Khoa Khuyến nông&PTNT.Kỹ năng làm việc nhóm PGS.TS Đặng Đình Bôi2010Nhà xuất bản TPHCM của trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Khoa Khuyến nông&PTNT.TkĐang cập nhật
56KNPT21602Kỹ năng mềm2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010. Những vấn đề cơ bản trong đào tạo và sử dung. Văn phòng thường trực PCMT, Hà Nội. 264 trang. TT TTTV.Những vấn đề cơ bản trong đào tạo và sử dungBộ Giáo dục và Đào tạo2010Văn phòng thường trực PCMT, Hà NộiTkXem tài liệu
54KNPT21602Kỹ năng mềm3. Thái Trí Dũng, 2005. Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh. Nhà xuất bản Thống kê, TP.HCM. Khoa Khuyến nông&PTNT.Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanhThái Trí Dũng2005Nhà xuất bản Thống kê, TP.HCM. Khoa Khuyến nông&PTNT.TkĐang cập nhật
52KNPT21602Kỹ năng mềm4. Hà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang (2010). Giáo trình giao tiếp kinh doanh. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, TP.HCM.Giáo trình giao tiếp kinh doanhHà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang 2010Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, TP.HCM.TkĐang cập nhật
53KNPT21602Kỹ năng mềm5. Khuyến nông&PTNT.Nguyễn Thị Oanh, 2007. Làm việc theo nhóm. Nhà xuất bản Trẻ, TP.HCM. Khoa KNPTNT. Khoa Khuyến nông&PTNT.Khuyến nông&PTNT.Nguyễn Thị OanhLàm việc theo nhóm2007Nhà xuất bản Trẻ, TP.HCM. Khoa KNPTNT. Khoa Khuyến nông&PTNT.TkĐang cập nhật
63KNPT24802Xây dựng và quản lý dự án2. Từ Quang Phương (2008), Giáo trình quản lý dự án. NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội.Giáo trình quản lý dự ánTừ Quang Phương2008NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội.TkXem tài liệu
64KNPT24802Xây dựng và quản lý dự án1. Hoàng Mạnh Quân (2016), Giáo trình quản lý dự án phát triển;Giáo trình quản lý dự án phát triển;Hoàng Mạnh Quân2016TkXem tài liệu
62KNPT24802Xây dựng và quản lý dự án1. Đỗ Kim Chung (2003), Giáo trình Dự án phát triển nông thôn, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội;Giáo trình Dự án phát triển nông thôn, Đỗ Kim Chung 2003Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội;TkĐang cập nhật
61KNPT24802Xây dựng và quản lý dự án1. Hoàng Mạnh Quân (2007), Giáo trình Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn Giáo trình Lập và quản lý dự án phát triển nông thônHoàng Mạnh Quân2007BbXem tài liệu
97TNMT11002Địa lý kinh tế Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Minh Tuệ (2006), Địalý kinh tế - xã hội Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Minh Tuệ 2006Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.tkĐang cập nhật
98TNMT11002Địa lý kinh tếĐặng Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Kim Hồng (2006), Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ hội nhập. Nhà xuất bản Giáo dục.Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ hội nhập.Đặng Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Kim Hồng 2006Nhà xuất bản Giáo dục.tkĐang cập nhật
95TNMT11002Địa lý kinh tếNguyễn Thị Lan Hương (2014), Bài giảng địa lý kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng địa lý kinh tếNguyễn Thị Lan Hương2014Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
96TNMT11002Địa lý kinh tếNguyễn Thị Thanh Bình, Bài giảng địa lý kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Huế. Bài giảng địa lý kinh tếNguyễn Thị Thanh BìnhTrường Đại học Kinh tế Huế. tkĐang cập nhật
58KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa học. Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài (2012), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học,  NXB Giáo dục, Hà Nội. TT TTTVGiáo trình phương pháp nghiên cứu khoa họcNguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài 2012NXB Giáo dục, Hà Nội.TkXem tài liệu
59KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa học2. Vũ Cao Đàm (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. TT TTTVPhương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 2007Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.TkXem tài liệu
60KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa học3. Bùi Văn Lợi (cb), Lê Đức Ngoan (2016), Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học nông nghiệp, Đại học Huế.TT TTTVPhương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học nông nghiệpBùi Văn Lợi (cb), Lê Đức Ngoan2016Đại học Huế.TkXem tài liệu
57KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa họcBộ môn Hệ thống nông nghiệp (2017), Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Khoa KN&PTNTBài giảng Phương pháp tiếp cận khoa họcBộ môn Hệ thống nông nghiệp2017Trường Đại học Nông Lâm Huế. Khoa KN&PTNTBbXem tài liệu
Thực tập nghề nghiệp
183TNMT25101Tiếp cận nghề quản lý đấtQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013, Hà Nội.Luật Đất đaiQuốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 2013Hà Nội.tkXem tài liệu
230TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Nguyễn Trọng Tuyển (1995) , Giáo trình trắc địa, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.Giáo trình trắc địaNguyễn Trọng Tuyển1995 NXB Nông nghiệp, Hà Nội.tkXem tài liệu
232TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Bộ Tài nguyên và Môi truờng (2007), “Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất”, NXB Bản đồ, Hà Nội.Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi truờng 2007NXB Bản đồ, Hà Nội.tkXem tài liệu
231TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Bộ Tài nguyên và Môi truờng (2008), “Quy phạm thành lập bản đồ địa chính”, NXB Bản đồ, Hà Nội.Quy phạm thành lập bản đồ địa chínhBộ Tài nguyên và Môi truờng 2008NXB Bản đồ, Hà Nội.tkXem tài liệu
227TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Huỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc (2012), Giáo trình Trắc địa, Nxb. Nông nghiệp (Thư viện trường ĐHNL Huế và liên hệ giảng viên).Giáo trình Trắc địaHuỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc2012 Nhà xuất bản Nông nghiệp.bbXem tài liệu
229TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Nguyễn Thành Nam, Bài giảng Trắc địa Thực hành, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Trắc địa Thực hànhNguyễn Thành NamTrường Đại học Nông Lâm Huế.tkXem tài liệu
225TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Nguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình Bản đồ địa chính, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Giáo trình Bản đồ địa chínhNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên)2013 Nhà xuất bản Nông nghiệp.bbXem tài liệu
226TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Nguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ học, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Giáo trình bản đồ họcNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) 2013 Nhà xuất bản Nông nghiệp.bbXem tài liệu
228TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Trương Đỗ Minh Phượng, Bài giảng Tin học chuyên ngành quản lý đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Tin học chuyên ngành quản lý đất đaiTrương Đỗ Minh PhượngTrường Đại học Nông Lâm Huế.tkXem tài liệu
179TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Quyết định số 1839/QD-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2014 Quy định về việc công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai, tài nguyên và môi trường, Hà Nội.Quyết định số 1839/QD-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2014 Quy định về việc công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai, tài nguyên và môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường 2014Hà Nội.tkXem tài liệu
180TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định về hồ sơ địa chính, Hà Nội.Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định về hồ sơ địa chínhBộ Tài nguyên và Môi trường 2014Hà Nội.tkXem tài liệu
181TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, Hà Nội.Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đấtBộ Tài nguyên và Môi trường 2014Hà Nội.tkXem tài liệu
182TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT Ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Hà Nội.Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT Ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường 2014Hà Nội.tkXem tài liệu
178TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam(2014), Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội.Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất. Bộ Tài nguyên và Môi trườngChính phủ nước CHXHCN Việt Nam2014Hà Nội.tkXem tài liệu
174TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Dương Thị Thu Hà, Bài giảng Quản lý hành chính về đất đai, Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Quản lý hành chính về đất đaiDương Thị Thu HàĐại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
173TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Lê Ngọc Phương Quý, Bài giảng Đăng ký, thống kê- kiểm kê đất đai và bất động sản, Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Đăng ký, thống kê- kiểm kê đất đai và bất động sảnLê Ngọc Phương QuýĐại học Nông Lâm Huế.bbĐang cập nhật
175TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Nguyễn Hữu Ngữ, Dương Quốc Nõn (2017), Giáo trình Định giá đất, NXB Đại học Huế.Giáo trình Định giá đấtNguyễn Hữu Ngữ, Dương Quốc Nõn2017NXB Đại học Huế.bbXem tài liệu
176TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải (2013), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông nghiệp.Giáo trình Quy hoạch sử dụng đấtNguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải2013NXB Nông nghiệp.bbXem tài liệu
177TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai, Hà Nội.Luật Đất đaiQuốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 2013Hà Nội.tkXem tài liệu
Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế
TNMT21910Khóa luận tốt nghiệp Quản lý đất Đang cập nhật
TNMT28506Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp quản lý đấtĐang cập nhật
206TNMT29202Thanh tra đất đaiDương Thị Thu Hà (2016), Lê Ngọc Phương Quý, Bài giảng Thanh tra đất đai, Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Thanh tra đất đaiDương Thị Thu Hà, Lê Ngọc Phương Quý2016Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
207TNMT29202Thanh tra đất đaiNguyễn Tiến Nhật (2015), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Pháp luật đất đaiNguyễn Tiến Nhật2015Trường Đại học Nông Lâm Huế.tkXem tài liệu
208TNMT29202Thanh tra đất đaiQuốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội. Luật Đất đai 2013Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam2013Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội. tkXem tài liệu
203TNMT29102Bồi thường giải phóng mặt bằngNguyễn Thị Nhật Linh (2016), Bài giảng bồi thường giải phóng mặt bằng, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng bồi thường giải phóng mặt bằngNguyễn Thị Nhật Linh2016Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
204TNMT29102Bồi thường giải phóng mặt bằngNguyễn Tiến Nhật (2015), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bài giảng Pháp luật đất đaiNguyễn Tiến Nhật2015Trường Đại học Nông Lâm Huế.bbXem tài liệu
205TNMT29102Bồi thường giải phóng mặt bằngQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật Đất đai 2013, NXB Lao động.Luật Đất đai 2013Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam2013NXB Lao động.tkXem tài liệu
X