Ngành KHCT

Mã môn họcTên môn họcNguyên văn giáo viên nhậpGhi chú tài liệuXem tài liệu
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Lý luận chính trị
CTR1016Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hà Nội, 2011Tài liệu học tậpXem tại đây
CTR1016Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.Tài liệu học tậpXem tại đây
CTR1017Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ,Hà Nội, 2011.Tài liệu học tậpXem tại đây
CTR1017Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.Tài liệu học tậpXem tại đây
CTR1017Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.Tài liệu học tậpXem tại đây
CTR1017Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.Tài liệu học tậpXem tại đây
CTR1022Tư tưởng Hồ Chí MinhGiáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) - tái bản có sửa chữa, bổ sung, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011Tài liệu học tậpXem tại đây
CTR1022Tư tưởng Hồ Chí MinhBộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) – tái bản có sửa chữa, bổ sung, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2009Tài liệu học tậpĐang cập nhật
CTR1022Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Thế Phúc – Phạm Ngọc Anh: Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2012Tài liệu học tậpĐang cập nhật
CTR1022Tư tưởng Hồ Chí MinhHội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình Quốc gia các bộ môn Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Tư tưởng Hồ CHí Minh, NXb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003Tài liệu học tậpĐang cập nhật
CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamGiáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” (Bộ giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia. Hà nội, 2012).Bắt buộcXem tại đây
CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamVăn kiện Đảng toàn tập, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nội, 1995.Tham khảoXem tại đây
CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh toàn tập, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2001.Tham khảoXem tại đây
CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamBan chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi và bài học, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nội, 1996.Tham khảoĐang cập nhật
CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamBan chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi và bài học, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 1995.Tham khảoĐang cập nhật
CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamGiáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (chuyên đề): Dương Quang Nay - Nguyễn Minh Hiền. Trung tâm đào tạo từ xa, Huế, 2003.Tham khảoĐang cập nhật
Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và môi trường
CBAN10304Hóa họcĐinh Thị Thu Thanh và Phan Thị Diệu Huyền (2015), Giáo trình Hoá học, Nhà xuất bản Đại Học Huế, TTTT-TVBắt buộcXem tại đây
CBAN10304Hóa họcNguyễn Thanh Bình (2016), Bài giảng Hoá phân tích, Bộ môn Hóa học - Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bắt buộcXem tại đây
CBAN10304Hóa họcVũ Đăng Độ (1993), Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học, NXB Giáo dục, Hà Nội.Tham khảoXem tại đây
CBAN10304Hóa họcBộ môn Hóa - Khoa cơ bản, Bài giảng thực hành Hoá học - Hóa phân tích (2016), Trường Đại học Nông Lâm HuếTham khảoXem tại đây
CBAN10304Hóa họcDương Văn Đảm (2005), Bài tập hoá học đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội.Tham khảoXem tại đây
CBAN10304Hóa họcHồ Viết Quý (2005). Các phương pháp phân tích hóa học hiện đại (2 tập). NXB đại học sư phạm.Tham khảoĐang cập nhật
CBAN10304Hóa họcLê Nguyên Tảo (1972), Giáo trình hoá học chất keo, Đại học Tổng hợp Hà Nội.Tham khảoXem tại đây
CBAN10304Hóa họcNguyễn Đức Chuy (1996), Giáo trình hoá học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.Tham khảoĐang cập nhật
CBAN10304Hóa họcPhan Tống Sơn, Trần Quốc Sơn, Đặng Như Tại (1976), Cơ sở hoá học hữu cơ tập 1, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp.Tham khảoĐang cập nhật
CBAN10304Hóa họcTrần Tứ Hiếu và Từ Vọng Nghi (2003). Bài tập Hóa phân tích. NXB đại học quốc gia Hà Nội, TTTT-TV.Tham khảoĐang cập nhật
CBAN11803Sinh họcNguyễn Bá Hai, Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Duy Thuận, Dương Thị Thảo Trang (2003), Sinh học đại cương, NXB Đại Học Huế, TTTT-TVBắt buộcXem tại đây
CBAN11803Sinh họcNguyễn Bá Lộc, Phan Anh (2006), Giáo Trình Tế Bào Học, NXB Đại Học Huế, Huế, TTTT-TVTham khảoXem tại đây
CBAN11803Sinh họcNguyễn Hoàng Lộc (2007), Sinh học phân tử, NXB Đại học Huế, Huế, TTTT-TVTham khảoXem tại đây
CBAN11803Sinh họcNguyễn Đăng Phong (1999), Sinh Học I - Sinh học tế bào, di truyền và tiến hóa. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, TTTT-TVTham khảoXem tại đây
CBAN11803Sinh họcHoàng Đức Cự (2005), Sinh học đại cương, tập I, II. NXB ĐHQG, Hà Nội, TTTT-TVTham khảoXem tại đây
CBAN11902Tin họcTrần Thị Thùy Hương, Trần Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Lan (2017), Bài giảng Tin học, Bộ môn Tin - Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bắt buộcXem tại đây
CBAN11902Tin họcTrần Thị Thùy Hương, Trần Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Võ Phan Nhật Quang (2017), Bài thực hành Tin học, Bộ môn Tin - Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bắt buộcXem tại đây
CBAN11902Tin họcPhạm Quang Dũng (2015), Giáo trình Tin học đại cương, Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt nam, Hà Nội.Tham khảoXem tại đây
CBAN11902Tin họcĐỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thủy, Ngô Tuấn Anh (2006), Giáo trình Tin học đại cương dành cho khối A, B, Trường đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.Tham khảoXem tại đây
CBAN11902Tin họcNhóm giảng viên Tin học văn phòng (9-2011), Giáo trình Tin học đại cương (dùng cho khối sinh viên không chuyên tin), Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh.Tham khảoXem tại đây
CBAN11902Tin họcSite: www.office.microsoft, https://support.office.com/Tham khảoXem tại đây
CBAN12002Toán cao cấpNguyễn Đình Trí – Tạ Văn Đổng – Nguyễn Hồ Quỳnh (2006), Toán cao cấp tập 1, 2, 3, NXB Giáo dục. TTTT-TV.Bắt buộcXem tại đây
CBAN12002Toán cao cấpLê Viết Ngư và Trần Thị Diệu Trang, Bài tập toán cao cấp: Bài tập toán cao cấp tập 1, 2. TTTT-TV.Tham khảoĐang cập nhật
CBAN12202Toán thống kêĐào Hữu Hồ (1996), Xác suất Thống kê, ĐHQG Hà Nội, TTTT-TVBắt buộcXem tại đây
CBAN12202Toán thống kêĐinh Văn Gắng (2008), Lý thuyết Xác suất và Thống kê, NXB Giáo dục, TTTT-TVTham khảoXem tại đây
CBAN12202Toán thống kêLê Văn Tiến (1991), Giáo trình Lý thuyết Xác suất & Thống kê Toán học, NXB ĐH & THCN, TTTT-TVTham khảoXem tại đây
CBAN12202Toán thống kêTống Đình Quỳ (2001), Giáo trình Xác suất Thống kê, NXB Giáo dục.Tham khảoĐang cập nhật
CBAN12202Toán thống kêTrần Lộc Hùng (2000), Xác suất & Thống kê Toán học, NXB Giáo dục.Tham khảoĐang cập nhật
CBAN12302Vật lýBộ môn Vật lý - Khoa Cơ Bản (2017), Bài giảng Vật lý, Đại học Nông Lâm, Huế, Bộ môn Vật lý.Bắt buộcXem tại đây
CBAN12302Vật lýBộ môn Vật lý - Khoa Cơ Bản (2017), Bài giảng Thực hành Vật lý, Đại học Nông Lâm, Huế, Bộ môn Vật lý.Bắt buộcĐang cập nhật
CBAN12302Vật lýLương Duyên Bình (2008), Giáo trình Vật lý đại cương - Tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, TTTT-TV và Bộ môn Vật lý.Tham khảoXem tại đây
CBAN12302Vật lýLương Duyên Bình (2009), Giáo trình Vật lý đại cương - Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, TTTT-TV và Bộ môn Vật lý.Tham khảoXem tại đây
CBAN12302Vật lýTrần Đình Đông - Đoàn Văn Cán (2006), Giáo trình Vật lý, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, Bộ môn Vật lý.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC15302Sinh thái và môi trườngCác GV giảng dạy Học phần (2017), Bài giảng Sinh thái và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Bộ môn SLSHTV.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC15302Sinh thái và môi trườngLê Văn Khoa (2003), Khoa học Môi trường, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC15302Sinh thái và môi trườngCao Liêm, Trần Đức Viên (1990), Sinh thái học Nông nghiệp và Bảo vệ môi trường, Nxb. Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC15302Sinh thái và môi trườngVõ Văn Phú (2014), Sinh thái học, Nxb. Đại học Huế, Huế. Bộ môn SLSHTV.Tham khảoXem tại đây
Khoa học xã hội và nhân văn
KNPT14602Xã hội học đại cươngNguyễn Thị Diệu Hiền, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Chung (2016), Bài giảng Xã hội học đại cương, Đại học Nông lâm Huế, Huế. Bộ môn PTNT - Khoa KN&PTNTBắt buộcĐang cập nhật
KNPT14602Xã hội học đại cươngNguyễn Văn Sanh, Lê Ngọc Bình, Ngụy Huề (2008), Giáo trình đại cương về xã hội học, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội. TT TTTVTham khảoXem tại đây
KNPT14602Xã hội học đại cươngNguyễn Sinh Huy (1999), Giáo trình xã hội học đại cương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. TT TTTVTham khảoXem tại đây
KNPT14602Xã hội học đại cươngPhạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng, Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Hoàng Bá Thịnh, (2001), Giáo trình Xã hội học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. Bộ môn PTNT – Khoa KN&PTNTTham khảoĐang cập nhật
TNMT29402Nhà nước và pháp luậtNguyễn Tiến Nhật, Lê Ngọc Đoàn (2015), Bài giảng Nhà nước và pháp luật, Đại học Nông lâm Huế.Bắt buộcĐang cập nhật
TNMT29402Nhà nước và pháp luậtQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Dân sự, NXB Chính trị.Tham khảoXem tại đây
TNMT29402Nhà nước và pháp luậtQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Bộ luật Lao động, NXB Chính trị.Tham khảoXem tại đây
TNMT29402Nhà nước và pháp luậtQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Bộ luật Hình sự, NXB Chính trị.Tham khảoXem tại đây
TNMT29402Nhà nước và pháp luậtQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị.Tham khảoXem tại đây
TNMT29402Nhà nước và pháp luậtQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Bộ luật Tố tụng Dân sự, NXB Chính trị.Tham khảoXem tại đây
TNMT29402Nhà nước và pháp luậtQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Tố tụng hình sự, NXB Chính trị.Tham khảoXem tại đây
TNMT29402Nhà nước và pháp luậtQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Hôn nhân và gia đình, NXB Chính trị.Tham khảoXem tại đây
TNMT29402Nhà nước và pháp luậtQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Thương mại, NXB Chính trị.Tham khảoXem tại đây
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Kiến thức cơ sở ngành
Bắt buộc
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtTrần Thị Lệ và Võ Văn Quang (2006). Giáo trình hóa sinh thực vật. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtNguyễn Đình Thi, Hồng Bích Ngọc, Đàm Thị Huế (2013), Giáo trình Sinh lý thực vật. Nxb Đại học Huế. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtTrần Thị Lệ, Hồ Trung Thông, Đinh Thị Hương Duyên (2016). Giáo trình hóa sinh đại cương. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtCác Gv giảng dạy Học phần (2017), Bài giảng thực hành Hóa sinh thực vật, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Bộ môn SLSHTV.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtNguyễn Đình Thi (2017). Bài giảng Thực hành Sinh lý thực vật. Trường Đại học Nông Lâm Huế, Huế. Bộ môn SLSHTV.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtHoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng (2006). Giáo trình sinh lý thực vật. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. Bộ môn SLSHTV.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtNguyễn Văn Mùi (2001). Thực hành hóa sinh học. Nxb KHKT, Hà Nội.. Bộ môn SLSHTV..Tham khảoĐang cập nhật
NHOC31201Thực hành thổ nhưỡng và phân bónLê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Bùi Thị Ngọc Dung, Lê Đức, Trần Khắc Hiệp và Cái Văn Tranh (2000), Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón và cây trồng, Nhà xuất bản Giáo dục. Bộ môn NHTN.Tham khảoXem tại đây
NHOC31201Thực hành thổ nhưỡng và phân bónThái Thị Huyền và Trần Thị Ánh Tuyết (2017), Bài giảng thực hành Thổ nhưỡng và phân bón, Trường Đại học Nông lâm Huế. Bộ môn NHTN.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31201Thực hành thổ nhưỡng và phân bónVũ Minh Kha, Hà Huy Khuê, Phan Thị Lăng và Vũ Hữu Yêm (1996), Thực tập hoá nông nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. Bộ môn NHTN.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC31082Thổ nhưỡng Lê Thanh Bồn (2006), Giáo trình Thổ nhưỡng học, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC31082Thổ nhưỡng Trần Thanh Đức (chủ biên), Nguyễn Phúc Khoa (2014), Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất, Nhà xuất bản Đại học Huế. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC20902Chọn tạo giống cây trồngTrần Văn Minh và Lê Tiến Dũng (2008), Giáo trình giống cây trồng, NXB Đại học Huế. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC20902Chọn tạo giống cây trồngPhạm Văn Duệ (2006), Giáo trình di truyền và chọn giống cây trồng, NXB Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC20902Chọn tạo giống cây trồngPhan Thanh Kiếm (2015), Chọn giống cây trồng, NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC20902Chọn tạo giống cây trồngPhan Thanh Kiếm (2006), Giáo trình giống cây trồng, NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC20902Chọn tạo giống cây trồngTrần Văn Minh, Lê Tiến Dũng, Trần Minh Quang (2017), Bài giảng Chọn tạo giống cây trồng. Bộ môn Di truyền giống cây trồng, khoa Nông học.Bắt buộcĐang cập nhật
LNGH31102Khí tượngNguyễn Thanh Bình, Đoàn Văn Điếm, Trần Đức Hạnh, Lê Quang Vĩnh (2005), Giáo trình khí tượng nông nghiệp, NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
LNGH31102Khí tượngNguyễn Lương Phán (1967), Cơ sở khí tượng và khí hậu học, NXB Giáo dục, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
LNGH31102Khí tượngSở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế (2004), Đặc điểm khí hậu – thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế, NXB Thuận Hoá, Huế. TT TTTVTham khảoXem tại đây
LNGH31102Khí tượngLê Huy Bá (2009), Môi trường khí hậu thay đổi – Mối hiểm hoạ của toàn cầu, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
LNGH31102Khí tượngTrương Quang Học, Nguyễn Đức Ngữ (2011), Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
LNGH31102Khí tượngNguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (2013), Khí hậu và Tài nguyên khí hậu Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
LNGH31102Khí tượngYêu - Trẩm – Sinh (1962), Nguyên lí khí hậu học, Tập 1, NXB Nha khí tượng, Hà Nội. TT TTTVTham khảoXem tại đây
LNGH31102Khí tượngOldman L.R và Frère M (1986), Nghiên cứu khí hậu nông nghiệp nhiệt đới ẩm Ðông Nam Á. Hoàng Văn Ðức dịch từ bản tiếng Anh, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
LNGH31102Khí tượngLê Quang Vĩnh (chủ biên), Nguyễn Ngọc Truyền, Phạm Thị Phương Thảo (2016), Giáo trình khí tượng học, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTVBắt buộcXem tại đây
LNGH31102Khí tượngLê Quang Vĩnh, Nguyễn Ngọc Truyền, Phạm Thị Phương Thảo (2017), Bài giảng khí tượng. Bộ môn LNXHBắt buộcĐang cập nhật
LNGH31102Khí tượngPhạm Ngọc Toàn - Phan Tất Đắc (1993), Khí hậu Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoĐang cập nhật
LNGH31102Khí tượngWilliam D. Nordhaus (edited), Economic and policy issues in climate change, Published by Resources for the future, Washington, 1998. TT TTTV.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC31151Thực hành giống cây trồngTrần Văn Minh và Lê Tiến Dũng (2008), Giáo trình giống cây trồng, NXB Đại học Huế. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC31151Thực hành công nghệ sinh họcPhạm Văn Duệ (2006), Giáo trình di truyền và chọn giống cây trồng, NXB Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31151Thực hành giống cây trồngNguyễn Văn Hiển và Trần Thị Nhàn (1982), Giáo trình thực tập giống cây trồng, NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31151Thực hành giống cây trồngPhan Thanh Kiếm (2015), Chọn giống cây trồng, NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31262Vi sinh vật học trong trồng trọtĐường Hồng Duật (1979). Giáo trình vi sinh vật học trồng trọt. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31262Vi sinh vật học trong trồng trọtNguyễn Xuân Thành (2005). Giáo trình thực tập Vi sinh vật. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31262Vi sinh vật học trong trồng trọtNguyễn Xuân Thành, Vũ Thị Xuân Hương, Đinh Hồng Duyên, Nguyễn Thế Bình, Vũ Thị Hoàn (2010). Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31262Vi sinh vật học trong trồng trọtTrần Thị Xuân Phương, Trần Thị Phương Nhung (2017). Bài giảng Vi sinh vật học trồng trọt. Trường ĐH Nông Lâm Huế. (Tài liệu có ở bộ môn CNSH, Khoa Nông học).Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC21902Di truyền thực vậtLê Duy Thành, Đỗ Lê Thăng và Tạ Toàn Đinh Đoàn Long (2007) Di truyền học, NXB KHKT.TTTTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC21902Di truyền thực vậtPhạm Thành Hổ. 2008. Di truyền học. NXB Giáo dục. TT TTTVTham khảoXem tại đây
NHOC21902Di truyền thực vậtLê Đình Lương và Phan Cự Nhân (2007) Cơ sở di truyền học, NXB ĐHQG. TT TTTVTham khảoXem tại đây
NHOC21902Di truyền thực vậtTrần Văn Minh (2011) Giáo trình Di truyền thực vật, NXB Đại học Huế. TT TTTVBắt buộcXem tại đây
NHOC22502Hóa sinh thực vậtĐỗ Quý Hai, Nguyễn Bá Lộc, Trần Thanh Phong, Cao Đăng Nguyên (2008). Giáo trình Hóa sinh. NXB Đại học Huế. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC22502Hóa sinh thực vậtTrần Thị Lệ, Võ Văn Quang (2006). Giáo trình Hóa sinh thực vật. NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC22502Hóa sinh thực vậtĐoàn Suy Nghĩ (2012). Giáo trình năng lượng sinh học. NXB Đại học Huế. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC22502Hóa sinh thực vậtNgô Xuân Mạnh, Vũ Kim Bảng, Nguyễn Đặng Hùng, Vũ Thị Thư (2006). Giáo trình Hóa sinh thực vật. NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC22502Hóa sinh thực vậtTrần Thị Lệ, Hồ Trung Thông, Đinh Thị Hương Duyên (2016). Giáo trình Hóa sinh đại cương. NXB Đại học Huế. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC31022Sinh lý thực vậtNguyễn Kim Thanh, Nguyễn Thuận Châu (2005). Giáo trình sinh lý thực vật. Nxb Hà Nội, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31022Sinh lý thực vậtVũ Quang Sáng (2007). Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng. Nxb Nông nghiệp, hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31022Sinh lý thực vậtNguyễn Đình Thi (chủ biên), Hồng Bích Ngọc, Đàm Thị Huế (2013), Giáo trình Sinh lý thực vật. Nxb Đại học Huế, Huế. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC31022Sinh lý thực vậtHoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng (2006). Giáo trình sinh lý thực vật. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. Bộ môn SLSHTV.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC31022Sinh lý thực vậtLê Văn Tri (1998). Chất điều hoà sinh trưởng và năng suất cây trồng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. Bộ môn SLSHTV.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC31022Sinh lý thực vậtVũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn (1997). Giáo trình sinh lý học thực vật. Nxb Giáo dục, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC24402Phân bónVũ Hữu Yêm (1995), Giáo trình Phân bón và cách bón phân, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC24402Phân bónHoàng Thị Thái Hòa (2011), Giáo trình Phân bón, Nhà xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
Tự chọn
NHOC31012Nguyên lý kỹ thuật canh tácLý Nhạc, Dương Hữu Tuyền, Phùng Đăng Trinh (1987), Giáo trình Canh tác học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31012Nguyên lý kỹ thuật canh tácTrần Thị Ánh Tuyết (2017), Bài giảng Nguyên lý kỹ thuật canh tác, Trường Đại học Nông lâm Huế. Bộ môn NHTN.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31012Nguyên lý kỹ thuật canh tácNguyễn Văn Quy (2008), Bài giảng Canh tác học, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Bộ môn NHTN.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC24802Phương pháp tưới tiêuNgô Đức Thiệu và Hà Học Ngô (1978), Giáo trình Thủy nông, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TTTTTVTham khảoXem tại đây
NHOC24802Phương pháp tưới tiêuNguyễn Văn Đức (2015), Bài giảng Phương pháp tưới tiêu. Bộ môn NHTNBắt buộcĐang cập nhật
NHOC21602Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vậtTrần Thị Lệ, 2007, Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật, NXB Đại học Huế. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC21602Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vậtDương Tấn Nhựt, 2013, Công nghệ sinh học thực vật, NXB Nông nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC21602Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vậtTrần Thị Triêu Hà, 2017, Bài giảng Công nghệ Nuôi cấy mô và tế bào thực vật. (Tài liệu có ở Bộ môn CNSH, Khoa Nông học)Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC22202Giá thể và dinh dưỡng cây trồngHoàng Thị Thái Hòa (2011),Giáo trình phân bón, NXB Nông nghiệp TP HCM.TTTT-TVTham khảoXem tại đây
NHOC22202Giá thể và dinh dưỡng cây trồngHoàng Thị Thái Hòa (2015), Bài giảng Giá Thể và dinh dưỡng cây trồng. Bộ môn NHTN.Bắt buộcĐang cập nhật
Kiến thức ngành
Bắt buộc
NHOC24002Kỹ thuật trồng rauLê Thị Khánh (2009), Giáo trình cây rau, Nhà xuất bản Đại học Huế. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC24002Kỹ thuật trồng rauTrần Thế Tục, Nguyễn Ngọc Kính (2004), Kỹ thuật trồng một số loại rau giàu vitamin, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC23702Kỹ thuật trồng cây ăn quảHoàng Ngọc Thuận (2001), Nhân giống cây ăn quả, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC23702Kỹ thuật trồng cây ăn quảTrần Thế Tục, Cao Anh Long, Phạm Văn Côn, Hoàng Ngoc Thuận (1998), Giáo trình cây ăn quả, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC23702Kỹ thuật trồng cây ăn quảBài giảng (2017) Kỹ thuật trồng cây ăn quả, Bộ môn Rau hoa quả và cảnh quan, Khoa Nông học, ĐH NL HuếBắt buộcĐang cập nhật
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtTrung tâm UNESCO. 2005. Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.Tham khảoXem tại đây
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtPhạm Văn Biên. 2000. Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật (thư viên)Bắt buộcXem tại đây
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtNguyễn Văn Viên. 1992. Giáo trình thực hành hoá bảo vệ thực vật. Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.Tham khảoXem tại đây
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtNguyễn Trần Oánh. 1997. Giáo trình hoá bảo vệ thực thực vật (dùng cho cao học). nhà xuất bản Nông nghiệp.Tham khảoXem tại đây
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtLê Trường, Nguyễn Trần Oánh, Đào Trọng Ánh. 2005. Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp.Tham khảoXem tại đây
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtTrần Quang Hùng. 1999. Thuốc bảo vệ thực vật, nhà xuất bản nông nghiệp (thư viện)Bắt buộcXem tại đây
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtNguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Hoàng Đông. 2017. Bài giảng Sử dụng thuốc BVTV. Trường Đại học Nông lâm Huế.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2015. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế, và cấm sử dụng ở Việt Nam năm 2015Tham khảoĐang cập nhật
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtPesticide Manual – Thirteenth Edition. 2004. Publish by british crop Protection Council. UK.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC24702Phương pháp thí nghiệm đồng ruộngNguyễn Thị Lan và Phạm Tiến Dũng (2006), Giáo trình phương pháp thí nghiệm, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội. Bộ môn NHTN.Tham khảoXem tại đây
NHOC24702Phương pháp thí nghiệm đồng ruộngNguyễn Minh Hiếu (2013), Giáo trình phương pháp thí nghiệm trong nông học, Nhà xuất bản Đại Học Huế. TTTTTVBắt buộcXem tại đây
NHOC21802Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồngTrần Thị Lệ, 2007, Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật, NXB Đại học Huế. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC21802Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồngDương Tấn Nhựt, 2013, Công nghệ sinh học thực vật, NXB Nông nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC21802Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồngTrương Thị Hồng Hải, Hoàng Văn Nam, Dương Thanh Thủy (2017). Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng. (Tài liệu có ở Bộ môn CNSH, Khoa Nông học).Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31141Thực hành công nghệ sinh họcNguyễn Văn Uyển, 1996, Những phương pháp công nghệ sinh học thực vật, tập I & II. NXB Nông nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31141Thực hành công nghệ sinh họcTrần Thị Triêu Hà, Bài giảng Thực hành Công nghệ sinh học. (Tài liệu có ở Bộ môn CNSH, Khoa Nông học).Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC23902Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnhNguyễn Xuân Linh (1998), Hoa và kỹ thuật trồng hoa, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC23902Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnhĐỗ Đình Thục (2017) Bài giảng Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh. Bộ môn rau hoa quả và cảnh quan, Khoa Nông Học, ĐHNL Huế.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC23902Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnhTrần Hợp (2000), Cây cảnh hoa Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh. TT TTTV.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC21502Côn trùng nông nghiệpHồ Khắc Tín (1980). Giáo trình Côn trùng Nông nghiệp tập 1, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Tham khảoXem tại đây
NHOC21502Côn trùng nông nghiệpHồ Khắc Tín (1980). Giáo trình Côn trùng Nông nghiệp tập 2, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Tham khảoXem tại đây
NHOC21502Côn trùng nông nghiệpTrần Đăng Hòa (2017). Giáo trình Côn trùng học đại cương. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.Tham khảoXem tại đây
NHOC21502Côn trùng nông nghiệpTrần Đăng Hòa (2016). Bài giảng Côn trùng Nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC21502Côn trùng nông nghiệpNguyễn Đức Khiêm (2005), Giáo trình Côn trùng nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà NộiTham khảoĐang cập nhật
NHOC20102Bệnh câyLê Lương Tề và Vũ Triệu Mân (1998) (chủ biên), Bệnh cây nông nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội, 295 trang. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC20102Bệnh câyAgrios, G. N. (2005), Plant Pathology (Fifth Edition), San Diego, Academic Press. TT TTTVTham khảoXem tại đây
NHOC20102Bệnh câyLê Như Cương, Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Nga (2017), Bài giảng Bệnh cây, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Khoa Nông học.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtDhingra OD, Sinclair JB, 1995. Basic plant pathology methods, 2rd ed. ed. Lewis Publishers, Boca Raton. (Thư viện)Tham khảoXem tại đây
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtHồ Khắc Tín (1980). Giáo trình Côn trùng Nông nghiệp tập 1, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Tham khảoXem tại đây
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtHồ Khắc Tín (1980). Giáo trình Côn trùng Nông nghiệp tập 2, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Tham khảoXem tại đây
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtLester. W. Burgess, Timothy E. Knight, Len Tesoriero, Phan Thúy Hiền (2009). Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam. Trung Tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia.Tham khảoXem tại đây
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtLê Khắc Phúc (2016). Bài giảng Côn trùng Nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtLê Khắc Phúc, Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Giang, Trương Thị Diệu Hạnh, (2017), Bài giảng Thực hành Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtLê Như Cương, Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Thu Hà (2017), Bài giảng Bệnh cây Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtTrần Thị Nga (2014), Bài giảng Bệnh cây Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học HuếBắt buộcĐang cập nhật
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtNguyễn Đức Khiêm (2005), Giáo trình Côn trùng nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà NộiTham khảoĐang cập nhật
NHOC24902Quản lý cây trồng tổng hợpLê Khắc Phúc, Trần Đăng Hòa (2017). Bài giảng Quản lý cây trồng tổng hợp. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC24902Quản lý cây trồng tổng hợpB. Dylan Bradley, Maria Christodoulou, Conrad Caspari and Paola Di Luca (2002). Integrated Crop Management Systems In The EU. Có thể tải theo link. http://www.ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdfTham khảoĐang cập nhật
NHOC28903Cây lương thựcNguyễn Văn Hoan (2006), Cẩm nang cây lúa, Nxb Lao động, Hà nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28903Cây lương thựcTrần Văn Minh (2004), Cây ngô nghiên cứu và sản xuất, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28903Cây lương thựcTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn Thị Cách (2003), Giáo trình cây lương thực, NXB NN - HN. TTTT - TV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC28903Cây lương thựcTrịnh Xuân Ngọ và Đinh Thế Lộc (2005), Cây có củ và kỹ thuật thâm canh Quyển 1, Cây Khoai lang. Nhà xuất bản Lao động xã hội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28903Cây lương thựcTrương Đích (2005), Kỹ thuật trồng các giống lúa mới, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, . TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28903Cây lương thựcTrịnh Thị Sen (2017), Bài giảng cây lương thực, Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Huế. Bộ môn CT, Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC28903Cây lương thựcTrịnh Xuân Ngọ và Đinh Thế Lộc (2004), Cây có củ và kỹ thuật thâm canh Quyển 2, Cây sắn. Nhà xuất bản Lao động xã hội. TT TTTV.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC31132Thực hành cây lương thựcNguyễn Văn Hoan, Cẩm nang cây lúa (2006), Nhà xuất bản Lao động - Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31132Thực hành cây lương thựcTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn Thị Cách (2003), Giáo trình cây lương thực, NXB NN - HN. TTTT - TV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC31132Thực hành cây lương thựcTrịnh Xuân Ngọ và Đinh Thế Lộc (2004), Cây có củ và kỹ thuật thâm canh. Quyển 1, Cây Khoai lang, Nhà xuất bản Lao động xã hội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31132Thực hành cây lương thựcVũ Văn Liết và CS (2009), Bài giảng thực hành – Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, 2000. Bộ môn CT- Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31132Thực hành cây lương thựcBùi Huy Đáp (1980), Cây lúa, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31132Thực hành cây lương thựcTrịnh Xuân Ngọ và Đinh Thế Lộc (2004), Cây có củ và kỹ thuật thâm canh, Quyển 2, Cây Sắn, Nhà xuất bản Lao động xã hội. TT TTTV.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpĐường Hồng Dật (2004), Cây chè các biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, Nhà xuất bản Lao động xã hội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpNguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương và Đinh Xuân Đức (2003), Giáo trình cây công nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpPhan Quốc Sủng (2000), Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpĐoàn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn văn Bình, Vũ Đình Chính, Nguyễn Thế Côn, Lê Song Dự và Bùi Xuân Sửu (1996), Giáo trình cây công nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpLê Minh Xuân (1982), Giáo trình cây cao su, Trường Đại học Nông nghiệp II. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpPhan Quốc Sủng (1996), Kỹ thuật trồng chăm sóc chế biến cây cà phê, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpBùi Xuân Tín (2017), Bài giảng cây công nghiệp dài ngày, Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT - Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpLê Văn Chánh (2017), Bài giảng cây công nghiệp ngắn ngày, Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT - Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC28805Cây công nghiệpĐường Hồng Dật (2004), Cây chè các biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, Nhà xuất bản Lao động xã hội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28805Cây công nghiệpNguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương và Đinh Xuân Đức (2003), Giáo trình cây công nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC28805Cây công nghiệpPhạm Văn Thiều (2008), Cây đậu tương, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28805Cây công nghiệpĐường Hồng Dật (2007), Cây lạc và biện pháp thâm canh nâng cao hiệu quả sản xuất, Nhà xuất bản Thanh Hóa. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28805Cây công nghiệpTrần Văn Sỏi (2003), Cây mía, Nhà xuất bản Nghệ An. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28805Cây công nghiệpPhan Quốc Sủng (2000), Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh.TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28805Cây công nghiệpĐoàn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn văn Bình, Vũ Đình Chính, Nguyễn Thế Côn, Lê Song Dự và Bùi Xuân Sửu (1996), Giáo trình cây công nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28805Cây công nghiệpLê Minh Xuân (1982), Giáo trình cây cao sum, Trường Đại học Nông nghiệp II. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28805Cây công nghiệpPhan Quốc Sủng (1996), Kỹ thuật trồng chăm sóc chế biến cây cà phê, Nhà xuất bản Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28805Cây công nghiệpBùi Xuân Tín (2017), Bài giảng cây công nghiệp dài ngày, Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT, Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC28805Cây công nghiệpLê Văn Chánh (2017), Bài giảng cây công nghiệp ngắn ngày, Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2017 - Đại học Huế. Bộ môn CT, Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31252Trồng cây trong nhà có mái cheĐào Duy Cầu, 2004. Giáo trình công nghệ trồng trọt, NXB Lao Động – Xã hội.Tham khảoXem tại đây
NHOC31252Trồng cây trong nhà có mái cheNiên giám thống kê hàng năm, Phần I:Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, Tổng Cục Thống Kê, Nhà xuất bản Thống Kê. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31252Trồng cây trong nhà có mái cheVũ Tuấn Minh (2016), Bài giảng công nghệ trồng cây trong nhà có mái che, Bộ môn Rau Hoa Quả và Thiết Kế Cảnh Quan Trường Đại học Nông Lâm - Huế. Vp BMBắt buộcĐang cập nhật
NHOC31252Trồng cây trong nhà có mái cheAustralian Government, 2006. Guidelines for The Development of Controlled Eenvironment Horticulture – Planning Greenhouse and Hydroponic Horticulture in NSW. NSW Department of Primary Industries, 2006.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọtNguyễn Văn Quy (2017), Bài giảng Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Khoa Nông học.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọtJ. Benton Jones (2005), Hydroponics A Practical Guide for the Soilless Grower, CRC Press Florida.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọtKeith Roberto (2003), How-To Hydroponics, The Futuregarden Press a division of Futuregarden, Inc. 97 Rome Street Farmingdale, New York 11735.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọtNguyễn Văn Quy (2015), Bài giảng Kỹ thuật trồng cây không đất, nhà xuất bản Đại học Nông Lâm Huế. Khoa Nông học.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọtNguyễn Xuân Nguyên (2006), Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạnh, NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọtVõ Thi Bạch Mai (2003), Thủy canh cây trồng, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh.Tham khảoĐang cập nhật
Tự chọn
NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toànTrần Đăng Hòa, Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Vĩnh Trường (2017). Bài giảng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và Nông nghiệp an toàn. Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toànwww.globalgap.orgTham khảoĐang cập nhật
NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toànBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2008. Quyết định số 2121 /QĐ-BNN-TT- VietGAP- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toànBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2008. Quyết định số 379- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP).Tham khảoXem tại đây
NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toànBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2010. Quyết định số 2999 /QĐ-BNN-TT- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho cà phê tại Việt Nam.Tham khảoXem tại đây
NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toànBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2010. Quyết định số 2998 /QĐ-BNN-TT- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa.Tham khảoXem tại đây
NHOC29902Kỹ thuật trồng nấm và cây dược liệuNguyễn Văn Chi (2012), Từ điển cây thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Y học. TT. TTTVTham khảoXem tại đây
NHOC29902Kỹ thuật trồng nấm và cây dược liệuVũ Tuấn Minh (2017), Bài giảngkỹ thuật trồng nấm và cây dược liệu, Bộ môn Rau Hoa Quả và Thiết Kế Cảnh Quan Trường Đại học Nông Lâm - Huế. Vp BMBắt buộcĐang cập nhật
NHOC29902Kỹ thuật trồng nấm và cây dược liệuĐỗ Tất Lợi (2006), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bảnY học. TT. TTTVTham khảoĐang cập nhật
NHOC21702Công nghệ sản xuất giống cây trồngTrần Văn Minh (2008), Giáo trình giống cây trồng, NXB Đại học Huế, Huế. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC21702Công nghệ sản xuất giống cây trồngTrần Văn Minh (2015), Giáo trình khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng, NXB Đại học Huế, Huế, TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC21702Công nghệ sản xuất giống cây trồngLê Tiến Dũng (2009), Bài giảng công nghệ sản xuất giống cây trồng, Trường Đại học Nông lâm Huế. Bộ môn DTG - Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC21702Công nghệ sản xuất giống cây trồngTrần Thị Thu giang (2014), Bài giảng công nghệ sản xuất giống cây trồng, Trường Đại học Nông lâm Huế. Bộ môn DTG - Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC25602Sức khỏe hạt giốngTrần Văn Minh (2008), Giáo trình giống cây trồng, NXB Đại học Huế, Huế. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC25602Sức khỏe hạt giốngTrần Văn Minh (2015), Giáo trình khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng, NXB Đại học Huế, Huế, TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC25602Sức khỏe hạt giốngTrần Văn Minh (2016), Bài giảng sức khỏe hạt giống, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC22702Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồngCục nông nghiệp, Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng Trung Ương. Kết quả khảo nghiệm giống cây trồng năm 2004, NXB Nông nghiệp Hà nội, TT TTTVTham khảoXem tại đây
NHOC22702Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồngTrần Văn Minh và Lê Tiến Dũng (2008), Giáo trình giống cây trồng, NXB Đại học Huế. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC22702Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồngTrần Văn Minh (2015), Giáo trình Khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng, NXB Đại học Huế. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC23802Kỹ thuật trồng cây không đấtNguyễn Văn Quy (2015), Bài giảng Kỹ thuật trồng cây không đất, nhà xuất bản Đại học Nông Lâm Huế. Khoa Nông học.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC23802Kỹ thuật trồng cây không đấtJ. Benton Jones (2005), Hydroponics A Practical Guide for the Soilless Grower, CRC Press Florida.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC23802Kỹ thuật trồng cây không đấtKeith Roberto (2003), How-To Hydroponics, The Futuregarden Press a division of Futuregarden, Inc. 97 Rome Street Farmingdale, New York 11735.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC23802Kỹ thuật trồng cây không đấtNguyễn Xuân Nguyên (2006), Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạnh, NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC23802Kỹ thuật trồng cây không đấtVõ Thi Bạch Mai (2003), Thủy canh cây trồng, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC23502Kỹ thuật nhân giống rau hoa quả và quản lý vườn ươmVũ Văn Liết. Giáo trình sản xuất giống và công nghệ hạt giống. NXB NN, 2007. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC23502Kỹ thuật nhân giống rau hoa quả và quản lý vườn ươmNguyễn Quang Cơ (2017), Bài giảng Nhân giống rau hoa quả & quản lý vườn ươm, Bộ môn Rau hoa quả &cảnh quan, Khoa Nông Học, ĐH NLHuế.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC21202Cỏ dạiKoo SJ, Dương Văn Chín, Kwon YW, Hoàng Anh Cung (2005) 'Cỏ dại phổ biến tại Việt Nam.' (Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn: Thành phố Hồ Chí Minh). (Thư viện)Bắt buộcXem tại đây
NHOC21202Cỏ dạiHoàng Anh Cung, Nguyễn Thị Tân và Nguyễn Hồng Sơn, 2000. Phương pháp điều ra cỏ dại trên cây trồng cạn. Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật, tập 3. Viện BVTV. NXB NN. Tr. 63 – 70. (Cá nhân giảng viên)Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC21202Cỏ dạiNguyễn Vĩnh Trường và Nguyễn Thị Thu Thủy, 2017. Bài giảng cỏ dại. Trường Đại học Nông Lâm Huế.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC21202Cỏ dạiAldrich RJ, Kremer RJ, Aldrich RJ, 1997. Principles in weed management, 2nd ed. Iowa State University Press, Ames. (Cá nhân giảng viên)Tham khảoĐang cập nhật
NHOC21202Cỏ dạiNguyễn Hữu Trúc, 2012. Giáo trình Quản lý cỏ dại. Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC21202Cỏ dạiNguyễn Thị Tân và Nguyễn Hồng sơn, 1999. Phương pháp điều tra cỏ dại ruộng lúa nước. Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật, tập 2. Viện BVTV. (Cá nhân giảng viên)Tham khảoĐang cập nhật
NHOC25102Quản lý dịch hại tổng hợpĐường Hồng Dật (2004), Phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. TT TT-TV.Tham khảoXem tại đây
NHOC25102Quản lý dịch hại tổng hợpNguyễn Văn Thiêm, Phan Văn Khổng (1996), Hướng dẫn quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa (IPM), NXB Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh. TT TT-TV.Tham khảoXem tại đây
NHOC25102Quản lý dịch hại tổng hợpNguyễn Thị Thu Cúc (2002), Dịch hại trên cam, quýt, chanh, bưởi (Rutaceae) và IPM, NXB Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh. TT TT-TV.Tham khảoXem tại đây
NHOC25102Quản lý dịch hại tổng hợpTrần Thị Nga, Lê Như Cương, Trần Đăng Hòa (2017), Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp, Trường Đại học Nông lâm Huế.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC25102Quản lý dịch hại tổng hợpNguyễn Trường Thành (2004), Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. TT TT-TV.Tham khảoĐang cập nhật
Kiến thức bổ trợ
KNPT21602Kỹ năng mềmBộ Giáo dục và Đào tạo, 2010. Những vấn đề cơ bản trong đào tạo và sử dụng. Văn phòng thường trực PCMT, Hà Nội. 264 trang. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
KNPT21602Kỹ năng mềmBộ môn Hệ thống nông nghiệp (2016). Bài giảng kỹ năng mềm. Khoa khuyến nông và phát triển nông thôn, trường Đại học Nông Lâm Huế. Khoa Khuyến nông&PTNT.Bắt buộcĐang cập nhật
KNPT21602Kỹ năng mềmPGS.TS Đặng Đình Bôi, 2010. Kỹ năng làm việc nhóm. Nhà xuất bản TPHCM của trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Khoa Khuyến nông&PTNT.Tham khảoĐang cập nhật
KNPT21602Kỹ năng mềmThái Trí Dũng, 2005. Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh. Nhà xuất bản Thống kê, TP.HCM. Khoa Khuyến nông&PTNT.Tham khảoĐang cập nhật
KNPT21602Kỹ năng mềmHà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang (2010). Giáo trình giao tiếp kinh doanh. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, TP.HCM.Tham khảoĐang cập nhật
KNPT21602Kỹ năng mềm5. Khuyến nông&PTNT.Nguyễn Thị Oanh, 2007. Làm việc theo nhóm. Nhà xuất bản Trẻ, TP.HCM. Khoa KNPTNT. Khoa Khuyến nông&PTNT.Tham khảoĐang cập nhật
KNPT24802Xây dựng và quản lý dự ánHoàng Mạnh Quân (2007), Giáo trình Lập và quản lý dự án phát triển nông thônBắt buộcXem tại đây
KNPT24802Xây dựng và quản lý dự ánHoàng Mạnh Quân (2016), Giáo trình quản lý dự án phát triển;Tham khảoXem tại đây
KNPT24802Xây dựng và quản lý dự ánTừ Quang Phương (2008), Giáo trình quản lý dự án. NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội.Tham khảoXem tại đây
KNPT24802Xây dựng và quản lý dự ánĐỗ Kim Chung (2003), Giáo trình Dự án phát triển nông thôn, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội;Tham khảoĐang cập nhật
KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa họcVũ Cao Đàm (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. TT TTTVTham khảoXem tại đây
KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa họcNguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài (2012), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học,  NXB Giáo dục, Hà Nội. TT TTTVTham khảoXem tại đây
KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa họcBùi Văn Lợi (cb), Lê Đức Ngoan (2016), Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học nông nghiệp, Đại học Huế.TT TTTVTham khảoXem tại đây
KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa họcBộ môn Hệ thống nông nghiệp (2017), Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Khoa KN&PTNTBắt buộcĐang cập nhật
KNPT21202Kinh tế nông nghiệpDavid Colman và Trevor Young (1994), Nguyên lý kinh tế nông nghiệp. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.Tham khảoXem tại đây
KNPT21202Kinh tế nông nghiệpBài giảng chính: Kinh tế nông nghiệp – Th.S. Nguyễn Thiện Tâm – Đại học Nông Lâm Huế biên soạnBắt buộcĐang cập nhật
KNPT21202Kinh tế nông nghiệpNguyễn Thế Nhã và Nguyễn Đình Thắng (2006), Giáo trình Kinh tế Nông nghiệp. NXB Thống kê, Hà Nội.Tham khảoĐang cập nhật
KNPT21202Kinh tế nông nghiệpPhạm Vân Đình và Đỗ Kim Chung (1997), Kinh tế Nông nghiệp. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.Tham khảoĐang cập nhật
Thực tập nghề nghiệp
NHOC27201Tiếp cận nghề Khoa học cây trồngTrịnh Thị Sen, Lê Văn Chánh (2017). Bài giảng Tiếp cận nghề chuyên ngành Khoa học cây trồng.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC27201Tiếp cận nghề Khoa học cây trồngChuẩn đầu ra của sinh viên ngành Khoa học cây trồng, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/240-QD-DHNL-484Tham khảoĐang cập nhật
NHOC31053Thao tác nghềTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn Thị Cách (2003), Giáo trình cây lương thực, NXB NN - HN. TTTT - TV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC31053Thao tác nghềNguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương và Đinh Xuân Đức (2003), Giáo trình cây công nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC31053Thao tác nghềCác quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống cho một số loại cây trồng: Lúa (QCVN 01:55:2011/BNN-PTNT); Ngô (QCVN 01:56:2011/BNN&PTNT); Lạc (QCVN 01:57:2011/BNN-PTNT). Bộ môn CT - Khoa NH.Tham khảoXem tại đây
NHOC31053Thao tác nghềQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều tra, phát hiện sinh vật hại cây trồng (TCVN 01:38/2010/BNN&PTNT). Bộ môn CT - Khoa NH.Tham khảoXem tại đây
NHOC31236Thực tế nghềTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn Thị Cách (2003), Giáo trình cây lương thực, NXB NN - HN. TTTT - TV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31236Thực tế nghềĐoàn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn văn Bình, Vũ Đình Chính, Nguyễn Thế Côn, Lê Song Dự và Bùi Xuân Sửu (1996), Giáo trình cây công nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC31236Thực tế nghềBùi Xuân Tín (2017), Bài giảng cây công nghiệp dài ngày, Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT - Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31236Thực tế nghềLê Văn Chánh (2017), Bài giảng cây công nghiệp ngắn ngày, Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT - Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC31236Thực tế nghềTrịnh Thị Sen (2017), Bài giảng cây lương thực, Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT- Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế
NHOC23110Khóa luận tốt nghiệpKhông cóĐang cập nhật
NHOC27706Báo cáo chuyên đề tốt nghiệpKhông cóĐang cập nhật
NHOC28402Trang trại tổng hợp  Lê Trọng (2006), Trang trại quản lý và phát triển, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội, 2006. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC28402Trang trại tổng hợp  Phan Công Chung (2006), Hỏi - Đáp về kinh tế trang trại và kỹ thuật trồng cây công nghiệp. Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2006. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28402Trang trại tổng hợp  Hội Làm vườn Việt Nam - VACVINA (2000), Sổ tay kỹ thuật trang trại VAC gia đình, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC28402Trang trại tổng hợp  Nguyễn Đình Điền (2000), Trang trại gia đình - Bước phát triển mới của kinh tế hộ nông dân. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC28402Trang trại tổng hợp  Trịnh Thị Sen và Lê Văn Chánh (2017), Bài giảng trang trại tổng hợp, Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế. Bộ môn CT – Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồngCục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2007), Kỹ thuật trồng một số cây nông nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi ở miền núi. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Tham khảoXem tại đây
NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồngTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn Thị Cách (2003), Giáo trình cây lương thực, NXB NN - HN. TTTT - TV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồngNguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương và Đinh Xuân Đức (2003), Giáo trình cây công nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Bắt buộcXem tại đây
NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồngLê Văn Chánh (2017), Bài giảng Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồng Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Huế. Bộ môn CT, Khoa NH.Bắt buộcĐang cập nhật
NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồngLê Văn Chánh (2017), Bài giảng cây công nghiệp ngắn ngày, Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT, Khoa NH.Tham khảoĐang cập nhật
NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồngBùi Xuân Tín (2017), Bài giảng cây công nghiệp dài ngày, Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT, Khoa NH.Tham khảoĐang cập nhật

Leave a comment

Your email address will not be published.

X