Danh mục tài liệu học tập theo khung chương trình đào tạo hệ chính quy trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2017.

Mã môn họcTên môn họcNguyên văn giáo viên nhập 
CTR1012Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.Xem tài liệu
CTR1012Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.Xem tài liệu
CTR1013Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.Xem tài liệu
CTR1013Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.Xem tài liệu
CTR1013Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.Xem tài liệu
CTR1013Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ,Hà Nội, 2011.Xem tài liệu
CTR1022Tư tưởng Hồ Chí Minh1. Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) – tái bản có sửa chữa, bổ sung, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011Xem tài liệu
CTR1022Tư tưởng Hồ Chí Minh2. Nguyễn Thế Phúc – Phạm Ngọc Anh: Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ ChíMinh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2012Đang cập nhật
CTR1022Tư tưởng Hồ Chí Minh3. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2003Xem tài liệu
CTR1022Tư tưởng Hồ Chí Minh4. Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2009Xem tài liệu
CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamHồ Chí Minh toàn tập, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nội, 2001.Đang cập nhật
CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam“Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” (Bộ giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia. Hà nội, 2012).Xem tài liệu
CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamBan chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi và bài học, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nội, 1995.Đang cập nhật
CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamBan chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi và bài học, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nội, 1996.Đang cập nhật
CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamGiáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (chuyên đề): Dương Quang Nay - Nguyễn Minh Hiền. Trung tâm đào tạo từ xa, Huế, 2003. Đang cập nhật
CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamVăn kiện Đảng toàn tập, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nội, 1995.Xem tài liệu
CBAN10304Hóa họcVũ Đăng Độ (1993), Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học, NXB Giáo dục, Hà Nội. Xem tài liệu
CBAN10304Hóa họcPhan Tống Sơn, Trần Quốc Sơn, Đặng Như Tại (1976), Cơ sở hoá học hữu cơ tập 1, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Đang cập nhật
CBAN10304Hóa họcHoàng Minh Châu, Từ Văn Mạc,Từ Vọng Nghi(2002).Cơ sở Hoá học Phân tích, NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội, TTTT-TV Xem tài liệu
CBAN10304Hóa họcNguyễn Thanh Bình (2016), Bài giảng Hoá phân tích, Bộ môn Hóa học - Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
CBAN10304Hóa họcBộ môn Hóa - Khoa cơ bản, Bài giảng thực hành Hoá học - Hóa phân tích (2016), Trường Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
CBAN10304Hóa họcĐinh Thị Thu Thanh và Phan Thị Diệu Huyền (2015), Giáo trình Hoá học, Nhà xuất bản Đại Học Huế, TTTT-TV Xem tài liệu
CBAN10304Hóa họcDương Văn Đảm (2005), Bài tập hoá học đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội. Đang cập nhật
CBAN10304Hóa họcHồ Viết Quý (2005). Các phương pháp phân tích hóa học hiện đại (2 tập). NXB đại học sư phạm.Đang cập nhật
CBAN10304Hóa họcLê Nguyên Tảo (1972), Giáo trình hoá học chất keo, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đang cập nhật
CBAN10304Hóa họcLê Văn Khoa và Nguyễn Xuân Cự (2000). Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng. NXB Giáo Dục.Xem tài liệu
CBAN10304Hóa họcNguyễn Đức Chuy (1996), Giáo trình hoá học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Đang cập nhật
CBAN10304Hóa họcTrần Tứ Hiếu và Từ Vọng Nghi (2003). Bài tập Hóa phân tích. NXB đại học quốc gia Hà Nội, TTTT-TV.Đang cập nhật
CBAN11902Tin học1. Trần Thị Thùy Hương, Trần Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Lan (2017), Bài giảng Tin học, Bộ môn Tin - Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
CBAN11902Tin học1. Phạm Quang Dũng (2015), Giáo trình Tin học đại cương, Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt nam, Hà Nội.Xem tài liệu
CBAN11902Tin học2. Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thủy, Ngô Tuấn Anh (2006), Giáo trình Tin học đại cương dành cho khối A, B, Trường đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.Xem tài liệu
CBAN11902Tin học2. Trần Thị Thùy Hương, Trần Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Võ Phan Nhật Quang (2017), Bài thực hành Tin học, Bộ môn Tin - Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
CBAN11902Tin học3. Nhóm giảng viên Tin học văn phòng (9-2011), Giáo trình Tin học đại cương (dùng cho khối sinh viên không chuyên tin), Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh.Xem tài liệu
CBAN11902Tin học4. Site: www.office.microsoft, https://support.office.com/Xem tài liệu
CBAN12002Toán cao cấpLê Viết Ngư và Trần Thị Diệu Trang, Bài tập toán cao cấp: Bài tập toán cao cấp tập 1, 2. TTTT-TV.Đang cập nhật
CBAN12002Toán cao cấpNguyễn Đình Trí – Tạ Văn Đổng – Nguyễn Hồ Quỳnh (2006), Toán cao cấp tập 1, 2, 3, NXB Giáo dục. TTTT-TV.Xem tài liệu
CBAN12202Toán thống kê Lê Văn Tiến (1991), Giáo trình Lý thuyết Xác suất & Thống kê Toán học, NXB ĐH & THCN, TTTT-TV Xem tài liệu
CBAN12202Toán thống kêĐào Hữu Hồ (1996), Xác suất Thống kê, ĐHQG Hà Nội, TTTT-TV Xem tài liệu
CBAN12202Toán thống kêĐinh Văn Gắng (2008), Lý thuyết Xác suất và Thống kê, NXB Giáo dục, TTTT-TV Xem tài liệu
CBAN12202Toán thống kêTống Đình Quỳ (2001), Giáo trình Xác suất Thống kê, NXB Giáo dục.Đang cập nhật
CBAN12202Toán thống kêTrần Lộc Hùng (2000), Xác suất & Thống kê Toán học, NXB Giáo dục.Đang cập nhật
CBAN12302Vật lý1. Bộ môn Vật lý - Khoa Cơ Bản (2017), Bài giảng Vật lý, Đại học Nông Lâm, Huế, Bộ môn Vật lý.Xem tài liệu
CBAN12302Vật lý1. Trần Đình Đông - Đoàn Văn Cán (2006), Giáo trình Vật lý, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, Bộ môn Vật lý.Đang cập nhật
CBAN12302Vật lý2. Bộ môn Vật lý - Khoa Cơ Bản (2017), Bài giảng Thực hành Vật lý, Đại học Nông Lâm, Huế, Bộ môn Vật lý.Xem tài liệu
CBAN12302Vật lý2. Lương Duyên Bình (2009), Giáo trình Vật lý đại cương - Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, TTTT-TV và Bộ môn Vật lý.Xem tài liệu
CBAN12302Vật lý3. Lương Duyên Bình (2008), Giáo trình Vật lý đại cương - Tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, TTTT-TV và Bộ môn Vật lý.Xem tài liệu
NHOC15302Sinh thái và môi trường Võ Văn Phú (2014), Sinh thái học, Nxb. Đại học Huế, Huế. Bộ môn SLSHTV.Xem tài liệu
NHOC15302Sinh thái và môi trườngCác GV giảng dạy Học phần (2017), Bài giảng Sinh thái và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Bộ môn SLSHTV.Xem tài liệu
NHOC15302Sinh thái và môi trườngCao Liêm, Trần Đức Viên (1990), Sinh thái học Nông nghiệp và Bảo vệ môi trường, Nxb. Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC15302Sinh thái và môi trườngLê Văn Khoa (2003), Khoa học Môi trường, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
KNPT14602Xã hội học đại cương2. Nguyễn Sinh Huy (1999), Giáo trình xã hội học đại cương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. TT TTTVXem tài liệu
KNPT14602Xã hội học đại cương1. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng, Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Hoàng Bá Thịnh, (2001), Giáo trình Xã hội học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. Bộ môn PTNT – Khoa KN&PTNTĐang cập nhật
KNPT14602Xã hội học đại cương3. Nguyễn Văn Sanh, Lê Ngọc Bình, Ngụy Huề (2008), Giáo trình đại cương về xã hội học, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội. TT TTTVXem tài liệu
KNPT14602Xã hội học đại cươngNguyễn Thị Diệu Hiền, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Chung (2016), Bài giảng Xã hội học đại cương, Đại học Nông lâm Huế, Huế. Bộ môn PTNT - Khoa KN&PTNTĐang cập nhật
TNMT29402Nhà nước và pháp luật6. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Bộ luật Lao động, NXB Chính trị.Xem tài liệu
TNMT29402Nhà nước và pháp luật1. Nguyễn Tiến Nhật, Lê Ngọc Đoàn (2015), Bài giảng Nhà nước và pháp luật, Đại học Nông lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT29402Nhà nước và pháp luật1. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị.Xem tài liệu
TNMT29402Nhà nước và pháp luật2. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Dân sự, NXB Chính trị.Xem tài liệu
TNMT29402Nhà nước và pháp luật3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Bộ luật Hình sự, NXB Chính trị.Xem tài liệu
TNMT29402Nhà nước và pháp luật4. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Bộ luật Tố tụng Dân sự, NXB Chính trị.Xem tài liệu
TNMT29402Nhà nước và pháp luật5. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Tố tụng hình sự, NXB Chính trị.Xem tài liệu
TNMT29402Nhà nước và pháp luật7. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Hôn nhân và gia đình, NXB Chính trị.Xem tài liệu
TNMT29402Nhà nước và pháp luật8. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Thương mại, NXB Chính trị.Xem tài liệu
NHOC31082Thổ nhưỡng Lê Thanh Bồn (2006), Giáo trình Thổ nhưỡng học, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31082Thổ nhưỡng Trần Thanh Đức (chủ biên), Nguyễn Phúc Khoa (2014), Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất, Nhà xuất bản Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
TNMT25404Trắc địaPhạm Văn Chuyên (2003), Trắc địa đại cương, Nxb. Xây Dựng, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT25404Trắc địaNguyễn Trọng Tuyển (1995), Giáo trình trắc địa, NXB. Nông nghiệp, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT25404Trắc địaNguyễn Quang Tác, Bùi văn Deo, Nguyễn Mai Hạnh, Lê Minh Phương (2009), Trắc địa, NXB. Xây dựng, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT25404Trắc địaHuỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc (2012). Giáo trình Trắc địa. Nxb. Nông nghiệp (Thư viện trường ĐHNL Huế và liên hệ giảng viên).Xem tài liệu
TNMT25404Trắc địaTrần Đức Thạnh (2001), Đo vẽ địa hình, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT25404Trắc địaTrần Văn Quảng (2001), Trắc địa đại cương, NXB. Xây dựng, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT31053Trắc địa thực hànhHuỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc (2012). Giáo trình Trắc địa. Nxb. Nông nghiệp (Thư viện trường ĐHNL Huế và liên hệ giảng viên).Xem tài liệu
TNMT31053Trắc địa thực hànhNguyễn Thành Nam. Bài giảng Trắc địa Thực hành, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT31053Trắc địa thực hànhNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ học, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
TNMT10202Bản đồ họcBộ Tài nguyên và Môi truờng (2007), “Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất”, NXB Bản đồ, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT10202Bản đồ họcBộ Tài nguyên và Môi truờng (2011), “Thông tư 13/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch”, Hà Nội. Đang cập nhật
TNMT10202Bản đồ họcLê Huỳnh (2001), “Bản đồ học”,NXB Ðại học Sư phạm, Hà Nội.Đang cập nhật
TNMT10202Bản đồ họcNguyễn Thanh Trà (1999), Giáo trình Bản đồ địa chính, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
TNMT10202Bản đồ họcNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ học, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
TNMT20102Bản đồ địa chính Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011). “Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT20102Bản đồ địa chínhBộ Tài nguyên và Môi truờng (2008), “Quy phạm thành lập bản đồ địa chính”, NXB Bản đồ, Hà NộiXem tài liệu
TNMT20102Bản đồ địa chínhNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ địa chính, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
TNMT20102Bản đồ địa chínhNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ học, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồBộ Tài nguyên và Môi truờng (2007). “Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất”, NXB Bản đồ, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồBộ Tài nguyên và Môi truờng (2008), “Quy phạm thành lập bản đồ địa chính”. NXB Bản đồ, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồNguyễn Văn Bình (2010), Bài giảng Kỹ thuật Bản đồ số, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồNguyễn Văn Bình (2017), Bài giảng Thực hành xây dựng bản đồ, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ địa chính, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồNguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ học, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồTrương Đỗ Minh Phượng (2016), Bài giảng Tin học chuyên ngành quản lý đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT25802Pháp luật đất đaiNguyễn Tiến Nhật (2015), Bài giảng Pháp luật đất đai, Đại học Nông lâm HuếXem tài liệu
TNMT25802Pháp luật đất đaiQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai năm 2013, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT21403Hệ thống thông tin địa lý Đối với ngành quản lý đất đai: Trần Thị Phượng(2015), Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý –GIS, Nhà xuất bản Đại học Huế.Xem tài liệu
TNMT21403Hệ thống thông tin địa lý Đối với ngành lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng và lâm nghiệp đô thị: Nguyễn Văn Lợi (2011),GIS trong lâm nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
TNMT21403Hệ thống thông tin địa lýBurough, Peter A. and Rachael McDonnell, P.A, Principles of Geographical Information Systems (Spatial Information Systems), 2nd edition. Oxford Press, 1998.Đang cập nhật
TNMT21403Hệ thống thông tin địa lýNguyễn Văn Lợi (2013),GIS đại cương và phân tích không gian, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
TNMT31042Trắc địa ảnh Đàm Xuân Hoàn (2008), Bài giảng Trắc địa ảnh và Viễn thám, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Xem tài liệu
TNMT31042Trắc địa ảnh Huỳnh Văn Chương (2011), Bài giảng Trắc địa ảnh và Viễn thám, trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT31042Trắc địa ảnh Nguyễn Ngọc Thanh, Hồ Việt Hoàng (2017), Bài giảng trắc địa ảnh, trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nước Dương Quốc Nõn, 2015, Nghiên cứu tình hình hạn hán phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Huế.Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nước Hồ Trung Thông, Lê Văn An, Tanaka Ueru, 2010, Tiếp cận phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng, NXB Nông nghiệp. Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nước Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (2016), Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, Đại học Huế, Huế.Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nước Nguyễn Viết Phổ, 2000, Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Nông nghiệp, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nướcChu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó, (2006). Hiện tượng xói mòn đất và biện pháp phòng chống, NXB Lao động, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nướcĐinh Xuân Bảo, 2015, Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ ngập lụt phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất tại vùng hạ lưu sông Ngàn Sâu thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Huế.Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nướcHệ thống pháp luật về tài nguyên nước trong website văn bản pháp luật của Chính phủ: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban.Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nướcHudson., Đào Trọng Năng, (1981), Bảo vệ đất và chống xói mòn, NXB Khoa học và kỹ thuật, TP.Hồ Chí Minh.Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nướcNguyễn Bích Ngọc, (2013), Ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá xói mòn đất tại lưu vực sông Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế, Huế.Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nướcNguyễn Quang Linh, 2009, Quản lý dựa vào cộng đồng và xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản an toàn, Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế.Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nướcNguyễn Trường Giang (2001). Luật về sử dụng các nguồn nước quốc tế. NXB Chính trị quốc gia: Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nướcNguyễn Trường Giang, (2012), Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tiềm năng xói mòn đất vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế, HuếXem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nướcPhạm Hữu Tỵ (2015). Bài giảng quản lý nguồn nước, trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nướcShahidur R.Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad, 2010, Cẩm nang đánh giá tác động các phương pháp định lượng và thực hành, Nhà xuất bản dân trí, Hà NộiXem tài liệu
TNMT23202Quản lý nguồn nướcTống Đức Khang, Nguyễn Đức Qúy, (2008), Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi, Hà Nội.Đang cập nhật
TNMT23202Quản lý nguồn nướcTrần Hữu Uyển (2000). Bảo vệ và sử dụng nguồn nước. NXB Nông nghiệp: Hà Nội Đang cập nhật
TNMT23202Quản lý nguồn nướcTrần Hữu Uyển, Trần Đức Hạ (1995). Bảo vệ nguồn nước chống ô nhiễm và cạn kiệt. Nông nghiệp: Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT21302Hệ thống định vị toàn cầuHuỳnh Văn Chương, Phạm Gia Tùng (2012), Bài giảng hệ thống định vị toàn cầu trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Xem tài liệu
TNMT21302Hệ thống định vị toàn cầuNguyễn Ngọc Thanh (2016), Bài giảng hệ thống định vị toàn cầu trong quản lý đất đai, Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Xem tài liệu
TNMT21302Hệ thống định vị toàn cầuTrần Vĩnh Phước (2008), GPS Hệ thống định vị toàn cầu, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.Xem tài liệu
KNPT28502Quản lý trang trạiLê Trọng (2000), Phát triển và quản lý trang trại trong nền kinh tế thị trường.Đang cập nhật
KNPT28502Quản lý trang trạiLê Văn Nam (2016), Bài giảng quản trị trang trại.Đang cập nhật
KNPT28502Quản lý trang trạiNguyễn Thị Song An (2002), Quản trị nông trại , NXB Đại học Quốc gia TPHCM;Đang cập nhật
NHOC31002Kỹ thuật trồng trọtNguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương, Đinh Xuân Đức (2003), Giáo trình cây Công nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31002Kỹ thuật trồng trọtNguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Xuân Phương (2015), Trồng trọt đại cương, Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31002Kỹ thuật trồng trọtTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn thị Cách, Giáo trình cây lương thực, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31002Kỹ thuật trồng trọtTrịnh Thị Sen, Lê Văn Chánh (2017), Bài giảng Kỹ thuật trồng trọt, Đại học Nông lâm, Đại học Huế. Bộ môn Cây trồng.Xem tài liệu
LNGH31102Khí tượngNguyễn Thanh Bình, Đoàn Văn Điếm, Trần Đức Hạnh, Lê Quang Vĩnh (2005), Giáo trình khí tượng nông nghiệp, NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Xem tài liệu
LNGH31102Khí tượng Phạm Ngọc Toàn - Phan Tất Đắc (1993), Khí hậu Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. TT TTTV.Đang cập nhật
LNGH31102Khí tượng Lê Huy Bá (2009), Môi trường khí hậu thay đổi – Mối hiểm hoạ của toàn cầu, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. TT TTTV.Xem tài liệu
LNGH31102Khí tượng Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (2013), Khí hậu và Tài nguyên khí hậu Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
LNGH31102Khí tượng Oldman L.R và Frère M (1986), Nghiên cứu khí hậu nông nghiệp nhiệt đới ẩm Ðông Nam Á. Hoàng Văn Ðức dịch từ bản tiếng Anh, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
LNGH31102Khí tượng Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế (2004), Đặc điểm khí hậu – thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế, NXB Thuận Hoá, Huế. TT TTTVXem tài liệu
LNGH31102Khí tượng William D. Nordhaus (edited), Economic and policy issues in climate change, Published by Resources for the future, Washington, 1998. TT TTTV.Đang cập nhật
LNGH31102Khí tượng  Trương Quang Học, Nguyễn Đức Ngữ (2011), Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
LNGH31102Khí tượngLê Quang Vĩnh (chủ biên), Nguyễn Ngọc Truyền, Phạm Thị Phương Thảo (2016), Giáo trình khí tượng học, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTVXem tài liệu
LNGH31102Khí tượngLê Quang Vĩnh, Nguyễn Ngọc Truyền, Phạm Thị Phương Thảo (2017), Bài giảng khí tượng. Bộ môn LNXHĐang cập nhật
LNGH31102Khí tượngNguyễn Lương Phán (1967), Cơ sở khí tượng và khí hậu học, NXB Giáo dục, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
LNGH31102Khí tượngYêu - Trẩm – Sinh (1962), Nguyên lí khí hậu học, Tập 1, NXB Nha khí tượng, Hà Nội. TT TTTVXem tài liệu
TNMT25203Tin học chuyên ngành quản lý đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Ký hiệu bản đồ địa chính, NXB Bản đồ.Đang cập nhật
TNMT25203Tin học chuyên ngành quản lý đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng dất, NXB Bản đồ.Đang cập nhật
TNMT25203Tin học chuyên ngành quản lý đất đaiTrương Đỗ Minh Phượng (2016), Bài giảng Tin học chuyên ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT20602Đánh giá đấtĐào Châu Thu (2004), Giáo trình Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp Hà Nội, TT TTTV.Đang cập nhật
TNMT20602Đánh giá đấtNgô Đức Cát (2001), Kinh tế tài nguyên đất, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Nông nghiệp, TT TTTV.Xem tài liệu
TNMT20602Đánh giá đấtHuỳnh Văn Chương (2011), Giáo trình Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp TPHCM, 120tr, TT TTTV.Xem tài liệu
TNMT20602Đánh giá đấtLê Huy Bá (2009), Môi Trường tài nguyên đất Việt Nam.,Nhà xuất bản GD Việt Nam, Hà Nội,1299 Tr, TT TTTV.Đang cập nhật
TNMT20602Đánh giá đấtLê Quang Trí (2004), Giáo trình đánh giá đất đai, Khoa Nông Nghiệp, Đại Học Cần Thơ TT TTTV.Đang cập nhật
TNMT20602Đánh giá đấtTôn Thất Chiểu (1996), Đất Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, TT TTTV.Xem tài liệu
TNMT23704Quy hoạch tổng thểNguyễn Hữu Ngữ và Lê Minh Khôi, 2013. Giáo trình Quy hoạch tổng thể. Nhà xuất bản Đại học HuếXem tài liệu
TNMT23704Quy hoạch tổng thểChính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT23704Quy hoạch tổng thểChính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT23103Quản lý hành chính về đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT23103Quản lý hành chính về đất đaiDương Thị Thu Hà, Bài giảng Quản lý hành chính về đất đai, Đại học Nông Lâm Huế, Xem tài liệu
TNMT23103Quản lý hành chính về đất đaiNguyễn Đình Bồng (2012), Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 – 2010), Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia.Xem tài liệu
TNMT23103Quản lý hành chính về đất đaiQuốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT29303Đăng ký thống kê đất đai và bất động sảnBộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định về hồ sơ địa chính.Xem tài liệu
TNMT29303Đăng ký thống kê đất đai và bất động sảnBộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT Ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.Xem tài liệu
TNMT29303Đăng ký thống kê đất đai và bất động sảnBộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 1839/QD-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2014 Quy định về việc công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai, tài nguyên và môi trường, 2014.Xem tài liệu
TNMT29303Đăng ký thống kê đất đai và bất động sảnLê Ngọc Phương Quý, Bài giảng Đăng ký, thống kê- kiểm kê đất đai và bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế..Đang cập nhật
TNMT29903Thực hành đăng ký thống kê đất đai và bất động sảnLê Ngọc Phương Quý, Bài giảng Đăng ký (2014), Bài giảng thống kê - kiểm kê đất đai và bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TNMT29903Thực hành đăng ký thống kê đất đai và bất động sảnTổng cục quản lý đất đai (2014), Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm “Thống kê, kiểm kê đất đai”. Đang cập nhật
TNMT23604Quy hoạch sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 29/2014/BTMMT quy định về trình tự, nội dung lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.Xem tài liệu
TNMT23604Quy hoạch sử dụng đấtHồ Kiệt, Trần Trọng Tấn (2012), Giáo trình Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn, NXB Nông Nghiệp.Đang cập nhật
TNMT23604Quy hoạch sử dụng đấtNguyễn Hữu Ngữ, Lê Minh Khôi (2012), Giáo trình Quy hoạch tổng thể, NXB Đại học Huế.Xem tài liệu
TNMT23604Quy hoạch sử dụng đấtNguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải (2013), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông Nghiệp.Xem tài liệu
TNMT23604Quy hoạch sử dụng đấtNguyễn Thị Hải (2016), Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT31013Thực hành quy hoạch Nguyễn Thị Hải (2016), Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT31013Thực hành quy hoạchBộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư 29/2014-BTNMT về hướng dẫn lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT31013Thực hành quy hoạchNguyễn Hữu Ngữ (2012), Giáo trình Quy hoạch tổng thể, Nhà xuất bản Đại học Huế.Xem tài liệu
TNMT31013Thực hành quy hoạchNguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải (2013), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT23403Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thônHàn Tất Ngạn (1999), Kiến trúc cảnh quan, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT23403Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thônBộ Xây dựng (2008), Tiêu chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT23403Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thônĐàm Trung Phường (2005), Đô thị Việt Nam, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT23403Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thônHồ Kiệt, Trần Trọng Tấn (2012), Giáo trình Quy hoạch đô thị và Khu dân cư nông thôn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. Xem tài liệu
TNMT21503Hệ thống thông tin nhà đấtDale and McLiughlin, 2003. Land Administration, Nhà xuất bản Oxford.Đang cập nhật
TNMT21503Hệ thống thông tin nhà đấtTrần Thị Phượng, 2017, Bài giảng Hệ thống thông tin nhà đất, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT21102Định giá đấtBộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Xem tài liệu
TNMT21102Định giá đấtChính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2014), Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất. Xem tài liệu
TNMT21102Định giá đấtNguyễn Hữu Ngữ (2017), Giáo trình Định giá đất, Nhà xuất bản Đại học Huế. Xem tài liệu
TNMT31063Viễn thám Lê Văn Trung (2012), Viễn thám, Đại học quốc gia TPHCMXem tài liệu
TNMT31063Viễn thám Nguyễn Khắc Thời (2012), Giáo trình viễn thám, Học viện nông nghiệp Việt Nam.Xem tài liệu
TNMT31063Viễn thám Võ Quang Minh (2014), Giáo trình viễn thám ứng dụng, Đại học Cần Thơ.Xem tài liệu
TNMT20702Đánh giá tác động môi trườngNguyễn Đình Mạnh (2005), Giáo trình Đánh giá tác động môi trường, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. Xem tài liệu
TNMT20702Đánh giá tác động môi trườngTrần Thanh Đức (2017), Bài giảng Đánh giá tác động môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Xem tài liệu
TNMT27402Quản lý xây dựng đô thịHồ Nhật Linh (2016), Bài giảng Quản lý xây dựng đô thị, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT27402Quản lý xây dựng đô thịQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2009), Luật Quy hoạch đô thị, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT27402Quản lý xây dựng đô thịQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT27402Quản lý xây dựng đô thịQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Xây dựng, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT24402Thị trường bất động sảnNguyễn Hữu Ngữ, Dương Quốc Nõn (2017), Giáo trình định giá đất, Nhà xuất bản Đại học Huế.Xem tài liệu
TNMT24402Thị trường bất động sảnNguyễn Thị Hải (2015), Bài giảng Thị Trường bất động sản, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Đại học Nông Lâm HuếXem tài liệu
TNMT24402Thị trường bất động sảnNguyễn Thị Nhật Linh (2015), Bài giảng phân tích thị trường bất động sản, Đại học Nông Lâm HuếXem tài liệu
TNMT29502Quản lý đất ngập nướcCục Bảo vệ môi trường (2005), Tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm thực hiện công ước Ramsar, Hà Nội, Việt Nam, 72 trang.Xem tài liệu
TNMT29502Quản lý đất ngập nướcLê Diên Dực và Hoàng Văn Thắng, Đất ngập nước (Tập 1 và Tập 2), NXB Nông nghiệp.Đang cập nhật
TNMT29502Quản lý đất ngập nướcNguyễn Hữu Ngữ (2017), Bài giảng Quản lý đất ngập nước, Trường Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TNMT22002Kinh tế đấtĐỗ Thị Lan và Đỗ Anh Tài, Giáo trình Kinh tế đất, NXB Nông nghiệp, 2007Xem tài liệu
TNMT22002Kinh tế đấtNgô Đức Cát, Kinh tế tài nguyên đất, NXB Nông nghiệp, 2000Xem tài liệu
TNMT22002Kinh tế đấtNguyễn Thị Hải, Bài giảng Thị trường bất động sản, Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT22002Kinh tế đấtTrần Trọng Tấn. Bài giảng Kinh tế đất, Đại học Nông Lâm Huế, 2016Xem tài liệu
TNMT24002Tài nguyên đất đaiTrần Công Tấu (2005), Tài nguyên đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, TT TTTVXem tài liệu
TNMT24002Tài nguyên đất đaiThái Phiên và Nguyễn Tử Siêm (2001), Sử dụng bền vững đất miền núi và vùng cao Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, TT TTTVXem tài liệu
TNMT24002Tài nguyên đất đaiHuỳnh Văn Chương (2017) Bài giảng Tài nguyên đất đai, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế, TT TTTV.Đang cập nhật
TNMT24002Tài nguyên đất đaiLê Huy Bá (2008), Môi trường Tài nguyên đất Việt nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. TTTTTV.Đang cập nhật
TNMT24002Tài nguyên đất đaiNgô Đức Cát (2000). Kinh tế tài nguyên đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, TT TTTV.Xem tài liệu
TNMT23002Quản lý đất nông nghiệp bền vữngHội Khoa học Đất Việt Nam (2000), Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp Hà Nội, TT TTTV.Đang cập nhật
TNMT23002Quản lý đất nông nghiệp bền vữngTS. Lê Thanh Bồn (2017), Bài giảng Quản lý và sử dụng đất nông nghiệp bền vững, Đại học Nông lâm HuếXem tài liệu
TNMT23802Suy thoái và phục hồi đấtĐào Châu Thu,2007. Bàigiảng suy thoái vàphụchồiđất.TrườngĐạihọc Nông nghiệp Hà Nội, TT TTTV.Đang cập nhật
TNMT23802Suy thoái và phục hồi đấtNguyễnTửSiêm,TháiPhiên,1999.Đất đồi núi Việt Nam, suy thoái vàphục hồi. Nhà XB Nông nghiệp Hà Nội, TT TTTV.Xem tài liệu
TNMT23802Suy thoái và phục hồi đấtTS. Lê Thanh Bồn, Bài giảng Suy thoái và phục hồi đất (dùng cho sinh viên đại học ngành Quản lý đất đai và ngành Khoa học đất).Xem tài liệu
TNMT26202Định giá bất động sảnDương Quốc Nõn (2017), Bài giảng Định giá bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TNMT26202Định giá bất động sảnNguyễn Hữu Ngữ (2017), Giáo trình Định giá đất, Nhà xuất bản Đại học Huế. Xem tài liệu
TNMT27302Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệpNguyễn Trung Hải (2016): Bài giảng Quản lý môi trường đô thị và Khu công nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TNMT27302Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệpPhạm Ngọc Đăng (2001): Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, NXB Xây Dựng. Đang cập nhật
KNPT21602Kỹ năng mềm1. Bộ môn Hệ thống nông nghiệp (2016). Bài giảng kỹ năng mềm. Khoa khuyến nông và phát triển nông thôn, trường Đại học Nông Lâm Huế. Khoa Khuyến nông&PTNT.Xem tài liệu
KNPT21602Kỹ năng mềm1. PGS.TS Đặng Đình Bôi, 2010. Kỹ năng làm việc nhóm. Nhà xuất bản TPHCM của trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Khoa Khuyến nông&PTNT.Đang cập nhật
KNPT21602Kỹ năng mềm2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010. Những vấn đề cơ bản trong đào tạo và sử dung. Văn phòng thường trực PCMT, Hà Nội. 264 trang. TT TTTV.Xem tài liệu
KNPT21602Kỹ năng mềm3. Thái Trí Dũng, 2005. Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh. Nhà xuất bản Thống kê, TP.HCM. Khoa Khuyến nông&PTNT.Đang cập nhật
KNPT21602Kỹ năng mềm4. Hà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang (2010). Giáo trình giao tiếp kinh doanh. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, TP.HCM.Đang cập nhật
KNPT21602Kỹ năng mềm5. Khuyến nông&PTNT.Nguyễn Thị Oanh, 2007. Làm việc theo nhóm. Nhà xuất bản Trẻ, TP.HCM. Khoa KNPTNT. Khoa Khuyến nông&PTNT.Đang cập nhật
KNPT24802Xây dựng và quản lý dự án2. Từ Quang Phương (2008), Giáo trình quản lý dự án. NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội.Xem tài liệu
KNPT24802Xây dựng và quản lý dự án1. Hoàng Mạnh Quân (2016), Giáo trình quản lý dự án phát triển;Xem tài liệu
KNPT24802Xây dựng và quản lý dự án1. Đỗ Kim Chung (2003), Giáo trình Dự án phát triển nông thôn, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội;Đang cập nhật
KNPT24802Xây dựng và quản lý dự án1. Hoàng Mạnh Quân (2007), Giáo trình Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn Xem tài liệu
TNMT11002Địa lý kinh tế Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Minh Tuệ (2006), Địalý kinh tế - xã hội Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.Đang cập nhật
TNMT11002Địa lý kinh tếĐặng Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Kim Hồng (2006), Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ hội nhập. Nhà xuất bản Giáo dục.Đang cập nhật
TNMT11002Địa lý kinh tếNguyễn Thị Lan Hương (2014), Bài giảng địa lý kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT11002Địa lý kinh tếNguyễn Thị Thanh Bình, Bài giảng địa lý kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Huế. Đang cập nhật
KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa học. Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài (2012), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học,  NXB Giáo dục, Hà Nội. TT TTTVXem tài liệu
KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa học2. Vũ Cao Đàm (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. TT TTTVXem tài liệu
KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa học3. Bùi Văn Lợi (cb), Lê Đức Ngoan (2016), Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học nông nghiệp, Đại học Huế.TT TTTVXem tài liệu
KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa họcBộ môn Hệ thống nông nghiệp (2017), Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Khoa KN&PTNTXem tài liệu
TNMT25101Tiếp cận nghề quản lý đấtQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Nguyễn Trọng Tuyển (1995) , Giáo trình trắc địa, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Bộ Tài nguyên và Môi truờng (2007), “Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất”, NXB Bản đồ, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Bộ Tài nguyên và Môi truờng (2008), “Quy phạm thành lập bản đồ địa chính”, NXB Bản đồ, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Huỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc (2012), Giáo trình Trắc địa, Nxb. Nông nghiệp (Thư viện trường ĐHNL Huế và liên hệ giảng viên).Xem tài liệu
TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Nguyễn Thành Nam, Bài giảng Trắc địa Thực hành, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Nguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình Bản đồ địa chính, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Nguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt (đồng chủ biên) (2013), Giáo trình bản đồ học, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất Trương Đỗ Minh Phượng, Bài giảng Tin học chuyên ngành quản lý đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Quyết định số 1839/QD-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2014 Quy định về việc công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai, tài nguyên và môi trường, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định về hồ sơ địa chính, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT Ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam(2014), Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Dương Thị Thu Hà, Bài giảng Quản lý hành chính về đất đai, Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Lê Ngọc Phương Quý, Bài giảng Đăng ký, thống kê- kiểm kê đất đai và bất động sản, Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Nguyễn Hữu Ngữ, Dương Quốc Nõn (2017), Giáo trình Định giá đất, NXB Đại học Huế.Xem tài liệu
TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải (2013), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông nghiệp.Xem tài liệu
TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai, Hà Nội.Xem tài liệu
TNMT21910Khóa luận tốt nghiệp Quản lý đất Đang cập nhật
TNMT28506Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp quản lý đấtĐang cập nhật
TNMT29202Thanh tra đất đaiDương Thị Thu Hà (2016), Lê Ngọc Phương Quý, Bài giảng Thanh tra đất đai, Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT29202Thanh tra đất đaiNguyễn Tiến Nhật (2015), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT29202Thanh tra đất đaiQuốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội. Xem tài liệu
TNMT29102Bồi thường giải phóng mặt bằngNguyễn Thị Nhật Linh (2016), Bài giảng bồi thường giải phóng mặt bằng, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT29102Bồi thường giải phóng mặt bằngNguyễn Tiến Nhật (2015), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Xem tài liệu
TNMT29102Bồi thường giải phóng mặt bằngQuốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật Đất đai 2013, NXB Lao động.Xem tài liệu
CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamBan chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi và bài học, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 1995.Đang cập nhật
CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamBan chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi và bài học, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 1996.Đang cập nhật
CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamGiáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” (Bộ giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia. Hà nội, 2012).Xem tài liệu
CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamGiáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (chuyên đề): Dương Quang Nay - Nguyễn Minh Hiền. Trung tâm đào tạo từ xa, Huế, 2003.Đang cập nhật
CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamHồ Chí Minh toàn tập, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nội, 2001.Xem tài liệu
CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamVăn kiện Đảng toàn tập, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà nội, 1995.Xem tài liệu
CBAN11803Sinh họcHoàng Đức Cự (2005), Sinh học đại cương, tập I, II. NXB ĐHQG, Hà Nội, TTTT-TV.Xem tài liệu
CBAN11803Sinh họcNguyễn Bá Hai, Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Duy Thuận, Dương Thị Thảo Trang (2003), Sinh học đại cương, NXB Đại Học Huế, TTTT-TV.Xem tài liệu
CBAN11803Sinh họcNguyễn Bá Lộc, Phan Anh (2006), Giáo Trình Tế Bào Học, NXB Đại Học Huế, Huế, TTTT-TV.Xem tài liệu
CBAN11803Sinh họcNguyễn Đăng Phong (1999), Sinh Học I - Sinh học tế bào, di truyền và tiến hóa. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, TTTT-TV.Xem tài liệu
CBAN11803Sinh họcNguyễn Hoàng Lộc (2007), Sinh học phân tử, NXB Đại học Huế, Huế, TTTT-TV.Xem tài liệu
TSAN15802Sinh thái thủy sinh vậtĐặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải, 2007. Cơ sở thủy sinh học, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệĐang cập nhật
TSAN15802Sinh thái thủy sinh vậtNguyễn Đình Mão, Vũ Trung tạng, 2016. Sinh thái thủy sinh vật, NXB Nông NghiệpĐang cập nhật
TSAN15802Sinh thái thủy sinh vậtNguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất, 2017. Giáo trình Sinh thái thủy sinh vật, NXB Đại học Huế.Xem tài liệu
TSAN15802Sinh thái thủy sinh vậtVõ Văn Phú (Chủ biên), Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Minh Ty, 2016. Sinh thái học quần xã và hệ sinh thái, NXB Giáo Dục Việt Nam.Đang cập nhật
TSAN31294Sinh vật thuỷ sinhĐặng Thị Sy (2005), Giáo trình Tảo học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Khoa TS.Đang cập nhật
TSAN31294Sinh vật thuỷ sinhDương Đức Tiến, Võ Hành (1997), Tảo nước ngọt Việt Nam (Phân loại bộ tảo lục), NXB Nông nghiệp, Hà Nội, Khoa TS.Xem tài liệu
TSAN31294Sinh vật thuỷ sinhTôn Thất Pháp (2009), Đa dạng sinh học ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế, NXB Đại học Huế, Huế, Khoa TS.Đang cập nhật
TSAN31294Sinh vật thuỷ sinhVũ Ngọc Út, Dương Thị Hoàng Oanh (2013), Giáo trình Thực vật và động vật thủy sinh,NXB Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, Khoa TS.Đang cập nhật
TSAN31014Hóa sinh động vật thủy sản Đỗ Quý hai (chủ biên); Nguyễn Bá Lộc; Trần thanh Phong; Cao Đăng Nguyên (2008). Giáo trình Hóa sinh. Nxb Đại học Huế. Huế.Xem tài liệu
TSAN31014Hóa sinh động vật thủy sản Hồ Trung Thông và Lê Văn An (2006). Giáo trình Hóa sinh động vật, Nxb Nông Nghiệp. Hà Nội.Xem tài liệu
TSAN31014Hóa sinh động vật thủy sản Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Ngô Hữu Toàn, 2017. Dinh dưỡng protein và axit amin cho cá (sách chuyên khảo). NXB Đại học HuếXem tài liệu
TSAN31014Hóa sinh động vật thủy sản Phạm Thị Trân Châu (1997). Hóa sinh học. Nxb Giáo dục. Hà Nội.Xem tài liệu
TSAN29903Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản Đỗ Đoàn Hiệp, 2007. Hướng dẫn chế biến thức ăn cho tôm, cá. NXB Thanh Hóa.Xem tài liệu
TSAN29903Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản Lê Đức Ngoan, Vũ Duy Giảng, Ngô Hữu Toàn 2008. Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản, NXB Nông nghiệp – Hà Nội.Xem tài liệu
TSAN29903Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Ngô Hữu Toàn, 2017. Dinh dưỡng protein và axit amin cho cá (sách chuyên khảo). NXB Đại học HuếXem tài liệu
TSAN29903Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản Vũ Duy Giảng, 2006. Giáo trình Dinh dưỡng thức ăn thủy sản. NXBNN- Hà NộiXem tài liệu
TSAN21302Di truyền và chọn giống thủy sảnLê Văn Dân, 2013. Giáo trình Di truyền và chọn giống động vật thuỷ sản, NXB Đại học Huế.Xem tài liệu
TSAN21302Di truyền và chọn giống thủy sảnNguyễn Kim Dường, 2014 Giáo trình di truyền và chọn giống thủy sản, NXB Nông nghiệp Hà nội.Xem tài liệu
TSAN21302Di truyền và chọn giống thủy sảnPhan Thanh Liêm, 2015. Giáo trình di truyền và chọn giống thủy sản, NXB Nông nghiệp Hà nội.Đang cập nhật
TSAN25702Sinh lý động vật thủy sảnĐỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Văn Tư, 2010. Một số vấn đề về sinh lý cá và giáp xác.Xem tài liệu
TSAN25702Sinh lý động vật thủy sảnNguyễn Thị Xuân Hồng, 2003. Bài giảng sinh lý cá.Đang cập nhật
TSAN24802Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sảnNguyễn Đình Trung, 2004. Giáo trình Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. NXB Nông Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
TSAN24802Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sảnNguyễn Duy Quỳnh Trâm, 2016. Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi thủy sản. NXB Đại Học HuếXem tài liệu
TSAN24802Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sảnNguyễn Phú Hòa. (2012). Chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản. NXB Nông nghiệpXem tài liệu
TSAN23702Mô phôi học động vật thủy sản Charles W. Bodemer, 1978, Phôi sinh học hiện đại, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội - . (Nguyễn Mộng Hùng - dịch).Xem tài liệu
TSAN23702Mô phôi học động vật thủy sản Depêche. J, R. Billard, 1994, Embroyology in fish a review.Đang cập nhật
TSAN23702Mô phôi học động vật thủy sản Lưu Thị Dung- Phạm Quốc Hùng, 2015. Giáo trình mô phôi học thủy sản, nxb Nông Nghiệp.Xem tài liệu
TSAN23702Mô phôi học động vật thủy sản Nguyễn Tường Anh, 1999. Một số vấn đề về nội tiết học sinh sản cá. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.Xem tài liệu
TSAN23702Mô phôi học động vật thủy sản Trương Phước Kiệt, 1994, Mô học, Nhà xuất bản Y học, Thành phố Hồ Chí MinhĐang cập nhật
TSAN23802Ngư loại học Nguyễn Văn Hảo, Ngô Sỹ Vân (2001), Cá nước ngọt Việt nam, tập I, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội, Khoa TSXem tài liệu
TSAN23802Ngư loại học Nguyễn Văn Hảo, Ngô Sỹ Vân (2005), Cá nước ngọt Việt nam, tập II, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội, Khoa TSĐang cập nhật
TSAN23802Ngư loại học Nguyễn Văn Hảo, Ngô Sỹ Vân (2005), Cá nước ngọt Việt nam, tập III. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội, Khoa TSĐang cập nhật
TSAN23802Ngư loại học Tôn Thất Pháp (2009), Đa dạng sinh học ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế, Khoa TSĐang cập nhật
TSAN23802Ngư loại học Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão (2005), Giáo trình Ngư loại học, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh, Khoa TS.Đang cập nhật
TSAN29403Đa dạng sinh học và phát triển bền vững Luật Đa dạng sinh học, 2008Xem tài liệu
TSAN29403Đa dạng sinh học và phát triển bền vững Luật thuỷ sản, 2003. Nhà xuất bản Chính trị quốc giaXem tài liệu
TSAN29403Đa dạng sinh học và phát triển bền vững Richard B.Primarck. Cơ sở sinh học bảo tồn (Võ Quý và nnk biên dịch), nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.Đang cập nhật
TSAN29403Đa dạng sinh học và phát triển bền vững Võ Điều, 2017. Bài giảng Đa dạng sinh học và phát triển bền vữngĐang cập nhật
TSAN29403Đa dạng sinh học và phát triển thủy sản bền vững Vũ Trung Tạng và Nguyễn Đình Mão, 2007. Khai thác và sử dụng bền vững đa dạng sinh học thủy sinh vật và nguồn lợi thủy sản Việt Nam, nxb Nông NghiệpĐang cập nhật
TSAN31202Phân loại giáp xác và động vật thân mềm Ngô Thu Thảo, Trương Quốc Phú (2012). Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm. NXB Đại học Cần Thơ.Đang cập nhật
TSAN31202Phân loại giáp xác và động vật thân mềm Nguyễn Văn Chung, Đặng Ngọc Thanh (2000). Động vật chí Việt Nam, Tập 1. Tôm biển. NXB KHKT. Hà NộiXem tài liệu
TSAN31202Phân loại giáp xác và động vật thân mềm Nguyễn Văn Thường, Châu Quốc Phú (2009). Ngư loại II. Giáp xác và nhuyễn thể. NXB Đại học Cần ThơĐang cập nhật
TSAN31202Phân loại giáp xác và động vật thân mềm Tôn Thất Chất, Nguyễn Văn Chung, 2013. Giáo trình Ngư loại II – Phân loại giáp xác và động vật thân mềm, NXB Đại học Huế.Xem tài liệu
TSAN31202Phân loại giáp xác và động vật thân mềm Trương Quốc Phú (2006). Hình thái và giải phẩu động vật thâm mềm. NXB Nông nghiệpĐang cập nhật
TSAN31202Phân loại giáp xác và động vật thân mềm Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão (2005). Giáo trình ngư loại học. NXB Nông nghiệpĐang cập nhật
TSAN31002Độc chất học thủy sảnGary M. Rand, 2003. Fundamentals of Aquatic Toxicology, second edition. Taylor & Francis, USA.Đang cập nhật
TSAN31002Độc chất học thủy sảnLê Huy Bá, 2017. Độc chất học môi trường cơ bản. NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
TSAN31002Độc chất học thủy sảnLê Huy Bá, 2017. Độc học môi trường phần chuyên đề. NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
TSAN31002Độc chất học thủy sảnNgô Thị Hương Giang, 2017. Bài giảng Độc chất học thủy sản.Đang cập nhật
TSAN28802Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó , 2006. Phương pháp bảo quản và chế biến thủy sản. NXB Lao Động, Hà NộiXem tài liệu
TSAN28802Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản Ngô Hữu Toàn, 2009. Bài giảng Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản. Trường ĐH Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TSAN28802Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản Trần Quang Chương, 2006. Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch. NXB Lao động - xã hội.Xem tài liệu
TSAN28802Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản Viện CISDOMA, 2005. Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi và cá. NXB Lao động -xã hội.Xem tài liệu
TSAN31332Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong nuôi trồng thuỷ sảnHoàng Nghĩa Mạnh, 2013. Bài giảng Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong Nuôi trồng Thủy sản. Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TSAN31332Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong nuôi trồng thuỷ sảnHoàng Tùng, 2009. Phương pháp thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu. Đại học Quốc tế Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
TSAN31332Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong nuôi trồng thuỷ sảnLê Anh Tuấn, 2009. Thiết kế nghiên cứu và xử lý số liệu trong nuôi trồng thủy sản. Đại học Nha Trang.Đang cập nhật
TSAN31332Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong nuôi trồng thuỷ sảnLê Đình Phùng, 2010. Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y. NXB Nông nghiệp Hà Nội.Xem tài liệu
TSAN31332Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong nuôi trồng thuỷ sảnLê Đình Phùng, 2010. Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y. NXB Nông nghiệp Hà Nội.Xem tài liệu
TSAN31332Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong nuôi trồng thuỷ sảnNguyễn Minh Hoàn, 2010. Phương Pháp nghiên cứu khoa học. Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TSAN31332Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong nuôi trồng thuỷ sảnNguyễn Thanh Phương, 2009. Phương Pháp nghiên cứu khoa học. Đại học Cần Thơ.Đang cập nhật
TSAN31332Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong nuôi trồng thuỷ sảnNguyễn Văn Đức, 2002. Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp. NXB Nông Nghiệp - Hà Nội.Xem tài liệu
TSAN31332Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong nuôi trồng thuỷ sảnPhan Hòa, 2009. Phương Pháp nghiên cứu khoa học. Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TSAN25502Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản Hoàng Nghĩa Mạnh, 2006. Bài giảng Sản xuất thức ăn tươi sống, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TSAN25502Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản Nguyễn Thị Thanh Thủy, 2014. Bài giảng Kỹ thuật sản xuất thức ăn tươi sống, Trường Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TSAN25502Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Hòa, 2007. Artemia - Nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí MinhXem tài liệu
TSAN27102Vi sinh vật thủy sản Lương Đức Phẩm, 1998. Công nghệ vi sinh vật, NXB Nông nghiệp Hà Nội.Xem tài liệu
TSAN27102Vi sinh vật thủy sản Nguyễn Lân Dũng, Phạm Văn Ty, 2012. Giáo trình Vi sinh vật học (phần I, phần II), NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.Đang cập nhật
TSAN27102Vi sinh vật thủy sản Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Nam Quang, 2017. Bài giảng Vi sinh vật thủy sản và ứng dụng, Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TSAN31112Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt Lê Văn Dân, 2016. Bài giảng kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọtĐang cập nhật
TSAN31112Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt Nguyễn Tường Anh và Phạm Quốc Hùng, 2016. Cơ sở ứng dụng nội tiết sinh sản cá, NXB Nông nghiệpĐang cập nhật
TSAN31112Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt Phạm Quốc Hùng, 2014 Hormon và sự điều khiển sinh sản ở cá, NXB Nông nghiệpĐang cập nhật
TSAN29303Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sảnCoche A.G. and Muir J.F. (1995), “Pond construction for freshwater fish culture: pond-farms structures and layouts”, FAO.Đang cập nhật
TSAN29303Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sảnJames H. Tidwell (2012), “Aquaculture production systems”, Wiley-BlackwellĐang cập nhật
TSAN29303Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sảnKhoa Thủy Sản (2008), Giáo trình Công trình và thiết bị thuỷ sản, Trường Đại Học Cần Thơ.Đang cập nhật
TSAN29303Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sảnNguyễn Văn Huy & Lê Văn Dân (2016) Giáo trình Công trình và Thiết bị nuôi trồng thuỷ sản, NXB Đại Học Huế.Xem tài liệu
TSAN29303Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sảnOdd-Ivarr Lekang (2007) “Aquaculture Engineering”, Blackwell PublishingĐang cập nhật
TSAN29303Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sảnPhạm Thanh Liêm và Trần Đắc Định (2004), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu sinh học cá, Trường Đại Học Cần Thơ.Đang cập nhật
TSAN29303Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sảnPillay, T.V.R. (2004), “Aquaculture and the environment”, 2nd Edition, United Kingdom, Wiley- Blackwell.Đang cập nhật
TSAN29303Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sảnThomas B. Lawson (1995), “Fundamentals of Aquacultural Engineering”, Kluwer Academic Publishers GroupĐang cập nhật
TSAN29303Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sảnVũ Thế Trụ (2001), Thiết lập và điều hành trại sản xuất tôm giống tai Việt Nam, NXB Nông Nghiệp.Đang cập nhật
TSAN21402Dịch tễ học thủy sảnBùi Quang Tề, Giáo trình Dịch tễ học bệnh thủy sản. Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1. Năm 2004Đang cập nhật
TSAN21402Dịch tễ học thủy sảnPhạm Thị Hải Yến. Bài giảng Dịch tễ học thủy sản, 2015. Trường Đại học Nông Lâm Huế, Khoa Thủy SảnĐang cập nhật
TSAN31052Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt David R. Blakely, 1989. Inland aquaculture development handbook. Fishining News BooksĐang cập nhật
TSAN31052Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt Hội nghề cá Việt Nam, 2004. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi. NXB Nông Nghiệp – Hà Nội.Đang cập nhật
TSAN31052Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt Isao Matsui, 1979. Theory and practice of ell culture. Amerind Pubishing. New DelhiĐang cập nhật
TSAN31052Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt Marily Chakroff, 1976. Freshwater fish pond culture and management. Peace Crops Vita Publication.Đang cập nhật
TSAN31052Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, 2016. Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi thủy sản. NXB Đại Học Huế.Xem tài liệu
TSAN31052Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt Nguyễn Phi Nam, 2014. Bài giảng “Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt”. Trường Đại học Nông Lâm Huế (Tài liệu lưu hành nội bộ).Đang cập nhật
TSAN31052Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt Phạm Văn Khánh, 2004. Kỹ thuật nuôi cá tra và cá ba sa trong bè. NXB Nông Nghiệp – Tp Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
TSAN31052Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt Trung tâm khuyến ngư quốc gia, 2005. Kỹ thuật nuôi cá lóc bông. NXB Nông Nghiệp – Hà NộiĐang cập nhật
TSAN31123Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xácLê Thanh Hùng. (2008). Thức ăn và dinh dưỡng thủy sản. NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
TSAN31123Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xácNguyễn Duy Quỳnh Trâm (2016). Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. NXB Đại học Huế.Xem tài liệu
TSAN31123Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xácNguyễn Phú Hòa. (2012).Chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản. NXB Nông nghiệpXem tài liệu
TSAN31123Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xácNguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải (2009). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác. NXB Đại học Cần ThơĐang cập nhật
TSAN31123Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xácNguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường, Lục Minh Diệp (2008). Kỹ thuật nuôi giáp xác. NXB Nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí MinhĐang cập nhật
TSAN31123Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xácTôn Thất Chất, (2008). Giáo trình điện tử Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác, NXB Đại học Huế.Đang cập nhật
TSAN23002Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biểnDANIDA-Bộ thủy sản, 2002.Nuôi và Quản lý sức khỏe cá múXem tài liệu
TSAN23002Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biểnDANIDA-Bộ thủy sản, 2004.Kỹ thuật sinh sản cá mú mè (Epinephelus malabaricus).Đang cập nhật
TSAN23002Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biểnHoàng Nghĩa Mạnh, 2013. Bài giảng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển. Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TSAN23002Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biểnNguyễn Tường Anh, 1999. Một số vấn đề về Nội tiết sinh sản cá. Nhà xuất bản Nông Nghiệp - Hà nội.Xem tài liệu
TSAN23002Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biểnNhà xuất bản Nông nghiệp - Hà Nội, 1994. Sinh học và kỹ thuật nuôi cá chẽm (Lates calcarifer).Đang cập nhật
TSAN23002Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biểnNhà xuất bản Nông nghiệp - TP. Hồ Chí Minh, 2004. Kỹ thuật nuôi cá lồng biển. Tập I.Đang cập nhật
TSAN23002Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biểnNhà xuất bản Nông nghiệp - TP. Hồ Chí Minh, 2004. Kỹ thuật nuôi cá lồng biển. Tập II.Đang cập nhật
TSAN23002Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biểnNhà xuất bản Nông nghiệp-Hà Nội, 2005.Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá hồng mỹĐang cập nhật
TSAN23002Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biểnNhà xuất bản Nông nghiệp-TP. Hồ Chí Minh, 2000.Kỹ thuật nuôi cá ngựa ở biển Việt NamĐang cập nhật
TSAN23202Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm Broom M. J., The Biology and Culture of Marine Bivalvia Molluscs of the Genus Anadra, the Elizabeth Gosling, Bivalve Molluscs: Biology, Ecology and Culture, Blackwell Publishing Ltd, 2003Đang cập nhật
TSAN23202Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm Elizabeth Gosling, Bivalve Molluscs: Biology, Ecology and Culture, Blackwell Publishing Ltd, 2003.Đang cập nhật
TSAN23202Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm Elizabeth Gosling, Marine Bivalve Molluscs (Second Edition), Wiley Blackwell, 2015.Đang cập nhật
TSAN23202Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm Huỳnh Thu Hòa, Giáo Trình Hình thái và Giải phẫu Động vật thân mềm, Trường Đại Học Cần Thơ, 2008.Đang cập nhật
TSAN23202Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm Nguyễn Thị Xuân Thu (2005), Giáo trình Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm, Trường Đại Học Thuỷ Sản Nha TrangĐang cập nhật
TSAN23202Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm Nguyễn Văn Huy (2017) Bài giảng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm. Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế.Đang cập nhật
TSAN23202Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm Quayle D. B., Farming Bivalve Molluscs: Methods for Study and Development, The World Aquaculture Society, 1989.Đang cập nhật
TSAN31152Kỹ thuật trồng rong biển Lê Anh Tuấn, 2004. Kỹ thuật nuôi trồng rong biển (Seaweed culture). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp Hồ Chí MinhĐang cập nhật
TSAN31152Kỹ thuật trồng rong biển Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2007. Bài giảng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi trồng rong biển. Trường ĐH Nông lâm Huế - ĐH HuếĐang cập nhật
TSAN31152Kỹ thuật trồng rong biển Trần Thị Luyến - Đỗ Minh Phụng - Nguyễn Anh Tuấn - Ngô Đăng Nghĩa, 2004. Chế biến rong biển. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
TSAN31152Kỹ thuật trồng rong biển Trung tâm Khuyến ngư quốc gia - Bộ Thuỷ sản, 2005. Kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thuỷ sản ở biển. Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội.Đang cập nhật
TSAN20302Bệnh học thuỷ sản Đỗ Thị Hoà, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Muội - Bệnh học thuỷ sản. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2002.Đang cập nhật
TSAN20302Bệnh học thuỷ sản Nguyễn Ngọc Phước, 2017. Bài giảng Bệnh vi khuẩn động vật thuỷ sản. Trường Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN20302Bệnh học thuỷ sản Ronald J. Roberts, 1988. - Fish Pathology, Blackwey UK.Đang cập nhật
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtDavid R. Blakely, 1989. Inland aquaculture development handbook. Fishining News BooksĐang cập nhật
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtDương Tấn Lộc, 2004. Hướng dãn kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt và phòng trị bệnh. NXB Đồng Nai.Đang cập nhật
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtHội nghề cá Việt Nam, 2004. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi. NXB Nông Nghiệp – Hà Nội.Đang cập nhật
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtIsao Matsui, 1979. Theory and practice of ell culture. Amerind Pubishing. New Delhi.Đang cập nhật
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtLazlo Hovart, 1992. Carp and pond fish culture. Fishining News Books.Đang cập nhật
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtMarily Chakroff, 1976. Freshwater fish pond culture and management. Peace Crops Vita Publication.Đang cập nhật
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtNguyễn Duy Quỳnh Trâm, 2016. Giáo trình quản lý chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản. NXB Nông Nghiệp.Xem tài liệu
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtNguyễn Duy Quỳnh Trâm, 2016. Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi thủy sản. NXB Đại Học Huế.Xem tài liệu
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtNguyễn Phi Nam, 2014. Bài giảng “Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt”. Trường Đại học Nông Lâm Huế (Tài liệu lưu hành nội bộ).Đang cập nhật
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtNguyễn Thị Xuân Hồng, 2016. Bài giảng “Sinh lý động vật thủy sản”. Trường Đại học Nông Lâm Huế (tài liệu lưu hành nội bộ).Đang cập nhật
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtPhạm Văn Khánh, 2004. Kỹ thuật nuôi cá tra và cá ba sa trong bè. NXB Nông Nghiệp – Tp Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtTrung tâm khuyến ngư quốc gia, 2005. Kỹ thuật nuôi cá lóc bông. NXB Nông Nghiệp – Hà Nội.Đang cập nhật
TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọtVõ Đức Nghĩa, 2015.Bài giảng “Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt”. Trường Đại học Nông Lâm Huế (tài liệu lưu hành nội bộ).Đang cập nhật
TSAN31132Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, Nguyễn Phi Nam, Đại học Nông Lâm Huế, 2017Đang cập nhật
TSAN31132Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản Bài giảng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản, Võ Đức Nghĩa, Đại học Nông Lâm Huế, 2017.Đang cập nhật
TSAN31132Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt và phòng trị bệnh, Dương Tấn Lộc, Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004Đang cập nhật
TSAN31132Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt, Ngô Trọng Lư, Nhà xuất bản Nông nghiệp, tập 2/2004Xem tài liệu
TSAN31132Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh thương phẩm, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2009Đang cập nhật
TSAN31142Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh Bùi Minh Tâm, 2009. Giáo trình kỹ thuật nuôi cá cảnh, NXB Đại học Cần ThơĐang cập nhật
TSAN31142Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh Phạm Thị Phương Lan, 2017. Bài giảng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnhĐang cập nhật
TSAN31142Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh Trần Bá Hiền, 2003. Nghệ thuật nuôi cá cảnh, NXB Trẻ - TP Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
TSAN31142Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh Vũ Cẩm Lương , 2008. Cá cảnh nước ngọt, NXB Nông nghiệp - TP Hồ Chí MinhĐang cập nhật
TSAN22202Hệ thống nuôi trồng thủy sảnKiều Thị Huyền, Bài giảng Hệ thống nuôi trồng thủy sản, 2016. Khoa Thủy sản, đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
TSAN22202Hệ thống nuôi trồng thủy sảnNguyễn Quang Linh. Hệ thống và Quản lý Nuôi trồng thủy sản, Giáo trình, 2011. Nxb. NN – Tp. Hồ Chí Minh.Xem tài liệu
TSAN24402Phương pháp khuyến ngưCẩm nang công tác khuyến ngư thanh niên (2001). Trung ương đoàn - Bộ thủy sản. Nhà xuất bản thanh niên.Đang cập nhật
TSAN24402Phương pháp khuyến ngưĐánh giá nhanh nông thôn, PRA và nuôi trồng thủy sản. Tài liệu kỹ thuật thủy sản số 38 của FAO.Đang cập nhật
TSAN24402Phương pháp khuyến ngưLê Thị Nhâm (2004). Kỹ năng điều khiển cuộc họp theo phương pháp có sự tham gia. Viện KHKT NN VN – CTSH.Đang cập nhật
TSAN24402Phương pháp khuyến ngưNguyễn Thị Lan (2006), Bài giảng Phương pháp khuyến nông, Trường Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN24402Phương pháp khuyến ngưThái Trí Dũng (2004), Văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm, Viện pháp triển giáo dục và đào tạo.Đang cập nhật
TSAN24402Phương pháp khuyến ngưTrần Văn Hà (1997), Giáo trình khuyến nông học, Nhà xuất bản nông nghiệp.Đang cập nhật
TSAN24402Phương pháp khuyến ngưVõ Đức Nghĩa (2017), Bài giảng Khuyến ngư, Trường Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN31222Phương pháp nghiên cứu sinh học cá Nguyễn Đức Thành, Bài giảng phương pháp nghiên cứu sinh học cá, khoa Thủy sản, Đại học Nông LâmĐang cập nhật
TSAN31222Phương pháp nghiên cứu sinh học cá Phạm Thanh Liêm, Trần Trắc Định, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu sinh học cá, khoa Thủy sản, Đại học Cần ThơĐang cập nhật
TSAN31042Kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn David R. Blakely, 1989. Inland aquaculture development handbook. Fishining News BooksĐang cập nhật
TSAN31042Kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, 2016. Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi thủy sản. NXB Đại Học Huế.Xem tài liệu
TSAN31042Kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất, 2017. Giáo trình Sinh thái thủy sinh vật. NXB Đại Học Huế.Xem tài liệu
TSAN31042Kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn Nguyễn Phi Nam, 2001. Bài giảng Kỹ thuật Nuôi cá Mặt nước Tự nhiên. Tài liệu lưu hành nội bộ - Trường Đại Học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN31042Kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn Nguyễn Phi Nam, 2014. Bài giảng “Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt”. Trường Đại học Nông Lâm Huế (Tài liệu lưu hành nội bộ).Đang cập nhật
TSAN31042Kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn Phạm Văn Khánh, 2004. Kỹ thuật nuôi cá tra và cá ba sa trong bè. NXB Nông Nghiệp – Tp Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
TSAN31042Kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão, 2005. Ngư loại học. NXB Nông Nghiệp Tp Hồ Chí MinhĐang cập nhật
TSAN31042Kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn W. L. T. Van Densen, 2004. Fish and fisheries of lake and reservoirs in Southeast Asian and Africa. Westbury PublishingĐang cập nhật
TSAN31242Quản lý chất lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản Đặng Văn Hợp, 2006. Quản lý chất lượng thủy sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
TSAN31242Quản lý chất lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản Nguyễn Đình Phan, 2005. Giáo trình Quản lý chất lượng trong các tổ chức, Nhà xuất bản Lao động xã hội Hà Nội.Đang cập nhật
TSAN31242Quản lý chất lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản Nguyễn Thị Thanh Thủy, 2017. Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN31032Kinh tế nghề cá Field, B., and Olewiler, N.D. (2005). Environmental Economics, Second Edition, McGraw-Hill Ryerson LtdĐang cập nhật
TSAN31032Kinh tế nghề cá Field, B.C. (2002). Environmental Economics. Singapore: McGraw-Hill.Đang cập nhật
TSAN31032Kinh tế nghề cá Giáo trình kinh tế học quản lý nghề cá, Lee G. AndersonĐang cập nhật
TSAN31032Kinh tế nghề cá Markandya, A. et al. (2002). Environmental Economics for Sustainable Growth: A handbook for Practitioners, EEĐang cập nhật
TSAN31032Kinh tế nghề cá Trần Thị Thúy Hằng, 2016. Bài giảng Kinh tế nghề cá.Đang cập nhật
CNTY26302Kỹ thuật chăn nuôi Bài giảng trên lớp và các tài liệu giảng viên cung cấp trong quá trình giảng dạy;Đang cập nhật
CNTY26302Kỹ thuật chăn nuôi Giáo trình chăn nuôi đại cương. Nguyễn Đức Hưng và cộng sự, năm 2006Xem tài liệu
CNTY26302Kỹ thuật chăn nuôi Giáo trình chăn nuôi gia cầm, Nguyễn Đức Hưng và cộng sự, năm 2006Xem tài liệu
CNTY26302Kỹ thuật chăn nuôi Giáo trình chăn nuôi lợn, Nguyễn Quang Linh và cộng sự, năm 2005Xem tài liệu
TSAN31393Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực thủy sản Hà nam Thắng. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong nuôi trồng thủy sản. Bài giảng, 2017.Đang cập nhật
TSAN21902Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản Đặng Khánh, 2010. Hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh thuỷ sản. Viện Khoa Học Công Nghệ.Đang cập nhật
TSAN21902Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản Đặng Xuân Bình,Bùi Quang Tề, Đoàn Quốc Khánh, 2012. Giáo trình bệnh học thuỷ sản. Đại học Nông Lâm Thái NguyênĐang cập nhật
TSAN21902Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản Mạc Như Bình, 2014. Bài giảng Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thuỷ sản. Trường Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN21902Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản Nguyễn Mạnh Hùng, 2007. GIS và viễn thám, công cụ hổ trợ quan trắc và quản lý môi trường. Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thuỷ Sản II.Đang cập nhật
TSAN21902Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản Nguyễn Quang Diệu, 2011. Cơ sở khoa học hình thành hệ thống quan trắc môi trường để cảnh báo môi trường và dịch bệnh ở các thuỷ vực nước lợ, ngọt Miền Bắc Việt Nam. Viện Nghiên Cứu Nuôi trồng Thuỷ Sản IĐang cập nhật
TSAN21902Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản Nguyễn Quang Linh, 2012. Giáo trình Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thuỷ sản . Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TNMT22402Luật và các điều ước thủy sản Bộ Ngoại giao- Ban Biên giới. 2004. Một số vấn đề cơ bản về luật biển ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.Đang cập nhật
TNMT22402Luật và các điều ước thủy sản Nguyễn Hồng Thao. 2003. Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam- Luật pháp và thực tiễn. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.Đang cập nhật
TNMT22402Luật và các điều ước thủy sản Nguyễn Hồng Thao. 2007. Công ước biển 1982 và chiến lược biển của Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà NộiĐang cập nhật
TNMT22402Luật và các điều ước thủy sản Nguyễn Văn Huệ, 2016. Luật và các điều ước quốc tế thủy sản. Khoa Thủy sản ĐHNL HuếĐang cập nhật
TNMT22402Luật và các điều ước thủy sản Nguyễn Xuân Tế (giới thiệu). 2004. Công ước của Liên hiệp quốc về luật biển. Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí MinhĐang cập nhật
TSAN31372Tiếp cận công nghệ nuôi trồng và thị trường thủy sảnHuỳnh Phú Thịnh, Bài giảng kỹ năng tìm kiếm việc làm, Đại học An GiangĐang cập nhật
TSAN31372Tiếp cận công nghệ nuôi trồng và thị trường thủy sảnNguyễn Đức Thành, Bài giảng Tiếp cận công nghệ nuôi trồng và thị trường thủy sản, khoa Thủy sản, Đại học Nông LâmĐang cập nhật
TSAN31372Tiếp cận công nghệ nuôi trồng và thị trường thủy sảnNguyễn Minh Đức, Bải giảng quản trị marketing thủy sản, Đại học Nông Lâm TP HCMĐang cập nhật
TSAN26701Tiếp cận nghềBài giảng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản, Võ Đức Nghĩa, Đại học Nông Lâm Huế, 2017.Đang cập nhật
TSAN26701Tiếp cận nghềHoàng Nghĩa Mạnh 2010. Bài giảng kỹ thuật nuôi cá biển. Trường Đại Học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN26701Tiếp cận nghềNguyễn Phi Nam, 2014. Bài giảng kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. Trường Đại học Nông Lâm Huế (Tài liệu lưu hành nội bộ).Đang cập nhật
TSAN26701Tiếp cận nghềNguyễn Văn Huy & Lê Văn Dân (2016) Giáo trình Công trình và Thiết bị nuôi trồng thuỷ sản, NXB Đại Học Huế.Xem tài liệu
TSAN26701Tiếp cận nghềTôn Thất Chất, 2008. Giáo trình điện tử Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác, NXB Đại học Huế.Đang cập nhật
TSAN31315Thao tác nghề nuôi trồng thuỷ sảnBộ môn nuôi trồng thuỷ sản (2017) Bài giảng thao tác nghề trong nuôi trồng thuỷ sản Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế.Đang cập nhật
TSAN31315Thao tác nghề nuôi trồng thuỷ sảnLê Văn Dân (2013), Giáo trình di truyền và chọn giống thuỷ sản, NXB Đại Học Huế.Xem tài liệu
TSAN31315Thao tác nghề nuôi trồng thuỷ sảnNguyễn Duy Quỳnh Trâm (2016), Giáo Trình Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thuỷ sản, NXB Đại Học Huế.Xem tài liệu
TSAN31315Thao tác nghề nuôi trồng thuỷ sảnNguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất (2017), Giáo Trình sinh thái thuỷ sinh vật, NXB Đại Học Huế.Xem tài liệu
TSAN31315Thao tác nghề nuôi trồng thuỷ sảnNguyễn Văn Huy, Lê Văn Dân (2017), Giáo Trình Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sản, NXB Đại Học Huế, 2008.Xem tài liệu
TSAN31315Thao tác nghề nuôi trồng thuỷ sảnTôn Thất Chất, Nguyễn Văn Chung 2013. Giáo trình hình thái phân loại giáp xác và động vật thân mềm. NXB Đại Học Huế.Xem tài liệu
TSAN31356Thực tế nghềBài giảng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển, Hoàng Nghĩa Mạnh, Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN31356Thực tế nghềBài giảng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt, Nguyễn Phi Nam, Lê Văn Dân, Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN31356Thực tế nghềBài giảng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN31356Thực tế nghềBài giảng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác, Tôn Thất Chất, Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN31356Thực tế nghềBài giảng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản, Võ Đức Nghĩa, Đại học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN31356Thực tế nghềGiáo trình Công trình và thiết bị thủy sản, Nguyễn Văn Huy, Đại học Nông Lâm HuếXem tài liệu
TSAN31356Thực tế nghềGiáo trình Quản lý chất lượng nước trong NTTS, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Đại học Nông Lâm HuếXem tài liệu
TSAN22610Khóa luận tốt nghiệp NTTSĐang cập nhật
TSAN27206Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp NTTSĐang cập nhật
TSAN27302Tổng hợp kiến thức cơ sở NTTSLại Văn Hùng, 2004. Giáo trình Dinh dưỡng thức ăn thủy sản. NXB NN - HCMĐang cập nhật
TSAN27302Tổng hợp kiến thức cơ sở NTTSLê Đức Ngoan, Vũ Duy Giảng, Ngô Hữu Toàn 2008. Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản, NXB Nông nghiệp – Hà Nội.Xem tài liệu
TSAN27302Tổng hợp kiến thức cơ sở NTTSLê Văn Dân, 2013. Giáo trình Di truyền và chọn giống động vật thủy sản. NXB Đại học HuếXem tài liệu
TSAN27302Tổng hợp kiến thức cơ sở NTTSNguyễn Đình Trung, 2004. Giáo trình Quản lý chất lượng nước trong Nuôi trồng thủy sản, NBX Nông Nghiệp TP Hồ Chí MinhĐang cập nhật
TSAN27302Tổng hợp kiến thức cơ sở NTTSNguyễn Duy Quỳnh Trâm, Ngô Hữu Toàn, 2017. Dinh dưỡng protein và axit amin cho cá (sách chuyên khảo). NXB Đại học HuếXem tài liệu
TSAN27302Tổng hợp kiến thức cơ sở NTTSNguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất, 2017. Giáo trình Sinh thái thủy sinh. Nhà xuất bản Đại học Huế.Xem tài liệu
TSAN27302Tổng hợp kiến thức cơ sở NTTSTrần Đình Trọng, Đặng Hữu Lanh, 2005 Cơ sở Di truyền Chọn giống cá. NXB Nông Nghiệp, TP Hồ Chí MinhĐang cập nhật
TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTSDavid R. Blakely, 1989. Inland aquaculture development handbook. Fishining News BooksĐang cập nhật
TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTSHoàng Nghĩa Mạnh 2010. Bài giảng kỹ thuật nuôi cá biển. Trường Đại Học Nông Lâm HuếĐang cập nhật
TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTSHội nghề cá Việt Nam, 2004. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi. NXB Nông Nghiệp – Hà Nội.Đang cập nhật
TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTSLazlo Hovart, 1992. Carp and pond fish culture. Fishining News BooksĐang cập nhật
TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTSMarily Chakroff, 1976. Freshwater fish pond culture and management. Peace Crops Vita Publication.Đang cập nhật
TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTSNgô Thu Thảo, Trương Quốc Phú (2012). Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm. NXB Đại học Cần Thơ.Đang cập nhật
TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTSNguyễn Duy Quỳnh Trâm (2016). Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. NXB Đại học Huế.Xem tài liệu
TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTSNguyễn Ngọc Phước, 2015. Bài giảng bệnh học thủy sản. Trường Đại học Nông Lâm (tài liệu lưu hành nội bộ.Đang cập nhật
TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTSNguyễn Phi Nam, 2014. Bài giảng “Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt”. Trường Đại học Nông Lâm Huế (Tài liệu lưu hành nội bộ).Đang cập nhật
TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTSNguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải (2009). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác. NXB Đại học Cần ThơĐang cập nhật
TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTSPhạm Văn Khánh, 2004. Kỹ thuật nuôi cá tra và cá ba sa trong bè. NXB Nông Nghiệp – Tp Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTSTôn Thất Chất, 2008. Giáo trình điện tử Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác, NXB Đại học Huế.Đang cập nhật
CTR1016Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hà Nội, 2011Xem tài liệu
CTR1016Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.Xem tài liệu
CTR1017Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ,Hà Nội, 2011.Xem tài liệu
CTR1017Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.Xem tài liệu
CTR1017Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.Xem tài liệu
CTR1017Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2Bộ giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007.Xem tài liệu
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtTrần Thị Lệ và Võ Văn Quang (2006). Giáo trình hóa sinh thực vật. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtNguyễn Đình Thi, Hồng Bích Ngọc, Đàm Thị Huế (2013), Giáo trình Sinh lý thực vật. Nxb Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtTrần Thị Lệ, Hồ Trung Thông, Đinh Thị Hương Duyên (2016). Giáo trình hóa sinh đại cương. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtCác Gv giảng dạy Học phần (2017), Bài giảng thực hành Hóa sinh thực vật, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Bộ môn SLSHTV.Đang cập nhật
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtNguyễn Đình Thi (2017). Bài giảng Thực hành Sinh lý thực vật. Trường Đại học Nông Lâm Huế, Huế. Bộ môn SLSHTV.Đang cập nhật
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtHoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng (2006). Giáo trình sinh lý thực vật. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. Bộ môn SLSHTV.Đang cập nhật
NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vậtNguyễn Văn Mùi (2001). Thực hành hóa sinh học. Nxb KHKT, Hà Nội.. Bộ môn SLSHTV..Đang cập nhật
NHOC31201Thực hành thổ nhưỡng và phân bónLê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Bùi Thị Ngọc Dung, Lê Đức, Trần Khắc Hiệp và Cái Văn Tranh (2000), Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón và cây trồng, Nhà xuất bản Giáo dục. Bộ môn NHTN.Xem tài liệu
NHOC31201Thực hành thổ nhưỡng và phân bónThái Thị Huyền và Trần Thị Ánh Tuyết (2017), Bài giảng thực hành Thổ nhưỡng và phân bón, Trường Đại học Nông lâm Huế. Bộ môn NHTN.Đang cập nhật
NHOC31201Thực hành thổ nhưỡng và phân bónVũ Minh Kha, Hà Huy Khuê, Phan Thị Lăng và Vũ Hữu Yêm (1996), Thực tập hoá nông nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. Bộ môn NHTN.Đang cập nhật
NHOC20902Chọn tạo giống cây trồngTrần Văn Minh và Lê Tiến Dũng (2008), Giáo trình giống cây trồng, NXB Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC20902Chọn tạo giống cây trồngPhạm Văn Duệ (2006), Giáo trình di truyền và chọn giống cây trồng, NXB Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC20902Chọn tạo giống cây trồngPhan Thanh Kiếm (2015), Chọn giống cây trồng, NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC20902Chọn tạo giống cây trồngPhan Thanh Kiếm (2006), Giáo trình giống cây trồng, NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC20902Chọn tạo giống cây trồngTrần Văn Minh, Lê Tiến Dũng, Trần Minh Quang (2017), Bài giảng Chọn tạo giống cây trồng. Bộ môn Di truyền giống cây trồng, khoa Nông học.Đang cập nhật
NHOC31151Thực hành giống cây trồngTrần Văn Minh và Lê Tiến Dũng (2008), Giáo trình giống cây trồng, NXB Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31151Thực hành công nghệ sinh họcPhạm Văn Duệ (2006), Giáo trình di truyền và chọn giống cây trồng, NXB Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31151Thực hành giống cây trồngNguyễn Văn Hiển và Trần Thị Nhàn (1982), Giáo trình thực tập giống cây trồng, NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31151Thực hành giống cây trồngPhan Thanh Kiếm (2015), Chọn giống cây trồng, NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31262Vi sinh vật học trong trồng trọtĐường Hồng Duật (1979). Giáo trình vi sinh vật học trồng trọt. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31262Vi sinh vật học trong trồng trọtNguyễn Xuân Thành (2005). Giáo trình thực tập Vi sinh vật. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31262Vi sinh vật học trong trồng trọtNguyễn Xuân Thành, Vũ Thị Xuân Hương, Đinh Hồng Duyên, Nguyễn Thế Bình, Vũ Thị Hoàn (2010). Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31262Vi sinh vật học trong trồng trọtTrần Thị Xuân Phương, Trần Thị Phương Nhung (2017). Bài giảng Vi sinh vật học trồng trọt. Trường ĐH Nông Lâm Huế. (Tài liệu có ở bộ môn CNSH, Khoa Nông học).Đang cập nhật
NHOC21902Di truyền thực vậtLê Duy Thành, Đỗ Lê Thăng và Tạ Toàn Đinh Đoàn Long (2007) Di truyền học, NXB KHKT.TTTTTV.Xem tài liệu
NHOC21902Di truyền thực vậtPhạm Thành Hổ. 2008. Di truyền học. NXB Giáo dục. TT TTTVXem tài liệu
NHOC21902Di truyền thực vậtLê Đình Lương và Phan Cự Nhân (2007) Cơ sở di truyền học, NXB ĐHQG. TT TTTVXem tài liệu
NHOC21902Di truyền thực vậtTrần Văn Minh (2011) Giáo trình Di truyền thực vật, NXB Đại học Huế. TT TTTVXem tài liệu
NHOC22502Hóa sinh thực vậtĐỗ Quý Hai, Nguyễn Bá Lộc, Trần Thanh Phong, Cao Đăng Nguyên (2008). Giáo trình Hóa sinh. NXB Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC22502Hóa sinh thực vậtTrần Thị Lệ, Võ Văn Quang (2006). Giáo trình Hóa sinh thực vật. NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC22502Hóa sinh thực vậtĐoàn Suy Nghĩ (2012). Giáo trình năng lượng sinh học. NXB Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC22502Hóa sinh thực vậtNgô Xuân Mạnh, Vũ Kim Bảng, Nguyễn Đặng Hùng, Vũ Thị Thư (2006). Giáo trình Hóa sinh thực vật. NXB Nông nghiệp. TT TTTV.Đang cập nhật
NHOC22502Hóa sinh thực vậtTrần Thị Lệ, Hồ Trung Thông, Đinh Thị Hương Duyên (2016). Giáo trình Hóa sinh đại cương. NXB Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31022Sinh lý thực vậtNguyễn Kim Thanh, Nguyễn Thuận Châu (2005). Giáo trình sinh lý thực vật. Nxb Hà Nội, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31022Sinh lý thực vậtVũ Quang Sáng (2007). Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng. Nxb Nông nghiệp, hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31022Sinh lý thực vậtNguyễn Đình Thi (chủ biên), Hồng Bích Ngọc, Đàm Thị Huế (2013), Giáo trình Sinh lý thực vật. Nxb Đại học Huế, Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31022Sinh lý thực vậtHoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng (2006). Giáo trình sinh lý thực vật. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. Bộ môn SLSHTV.Đang cập nhật
NHOC31022Sinh lý thực vậtLê Văn Tri (1998). Chất điều hoà sinh trưởng và năng suất cây trồng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. Bộ môn SLSHTV.Đang cập nhật
NHOC31022Sinh lý thực vậtVũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn (1997). Giáo trình sinh lý học thực vật. Nxb Giáo dục, Hà Nội. TT TTTV.Đang cập nhật
NHOC24402Phân bónVũ Hữu Yêm (1995), Giáo trình Phân bón và cách bón phân, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC24402Phân bónHoàng Thị Thái Hòa (2011), Giáo trình Phân bón, Nhà xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. TT TTTV.Xem tài liệu
Tự chọnĐang cập nhật
NHOC31012Nguyên lý kỹ thuật canh tácLý Nhạc, Dương Hữu Tuyền, Phùng Đăng Trinh (1987), Giáo trình Canh tác học - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31012Nguyên lý kỹ thuật canh tácTrần Thị Ánh Tuyết (2017), Bài giảng Nguyên lý kỹ thuật canh tác, Trường Đại học Nông lâm Huế. Bộ môn NHTN.Đang cập nhật
NHOC31012Nguyên lý kỹ thuật canh tácNguyễn Văn Quy (2008), Bài giảng Canh tác học, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Bộ môn NHTN.Đang cập nhật
NHOC24802Phương pháp tưới tiêuNgô Đức Thiệu và Hà Học Ngô (1978), Giáo trình Thủy nông, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TTTTTVXem tài liệu
NHOC24802Phương pháp tưới tiêuNguyễn Văn Đức (2015), Bài giảng Phương pháp tưới tiêu. Bộ môn NHTNĐang cập nhật
NHOC21602Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vậtTrần Thị Lệ, 2007, Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật, NXB Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC21602Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vậtDương Tấn Nhựt, 2013, Công nghệ sinh học thực vật, NXB Nông nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC21602Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vậtTrần Thị Triêu Hà, 2017, Bài giảng Công nghệ Nuôi cấy mô và tế bào thực vật. (Tài liệu có ở Bộ môn CNSH, Khoa Nông học)Đang cập nhật
NHOC22202Giá thể và dinh dưỡng cây trồngHoàng Thị Thái Hòa (2011),Giáo trình phân bón, NXB Nông nghiệp TP HCM.TTTT-TVXem tài liệu
NHOC22202Giá thể và dinh dưỡng cây trồngHoàng Thị Thái Hòa (2015), Bài giảng Giá Thể và dinh dưỡng cây trồng. Bộ môn NHTN.Đang cập nhật
NHOC24002Kỹ thuật trồng rauLê Thị Khánh (2009), Giáo trình cây rau, Nhà xuất bản Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC24002Kỹ thuật trồng rauTrần Thế Tục, Nguyễn Ngọc Kính (2004), Kỹ thuật trồng một số loại rau giàu vitamin, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC23702Kỹ thuật trồng cây ăn quảHoàng Ngọc Thuận (2001), Nhân giống cây ăn quả, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC23702Kỹ thuật trồng cây ăn quảTrần Thế Tục, Cao Anh Long, Phạm Văn Côn, Hoàng Ngoc Thuận (1998), Giáo trình cây ăn quả, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC23702Kỹ thuật trồng cây ăn quảBài giảng (2017) Kỹ thuật trồng cây ăn quả, Bộ môn Rau hoa quả và cảnh quan, Khoa Nông học, ĐH NL HuếĐang cập nhật
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtTrung tâm UNESCO. 2005. Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.Xem tài liệu
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtPhạm Văn Biên. 2000. Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật (thư viên)Xem tài liệu
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtNguyễn Văn Viên. 1992. Giáo trình thực hành hoá bảo vệ thực vật. Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.Xem tài liệu
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtNguyễn Trần Oánh. 1997. Giáo trình hoá bảo vệ thực thực vật (dùng cho cao học). nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtLê Trường, Nguyễn Trần Oánh, Đào Trọng Ánh. 2005. Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtTrần Quang Hùng. 1999. Thuốc bảo vệ thực vật, nhà xuất bản nông nghiệp (thư viện)Xem tài liệu
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtNguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Hoàng Đông. 2017. Bài giảng Sử dụng thuốc BVTV. Trường Đại học Nông lâm Huế.Đang cập nhật
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2015. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế, và cấm sử dụng ở Việt Nam năm 2015Đang cập nhật
NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtPesticide Manual – Thirteenth Edition. 2004. Publish by british crop Protection Council. UK.Đang cập nhật
NHOC24702Phương pháp thí nghiệm đồng ruộngNguyễn Thị Lan và Phạm Tiến Dũng (2006), Giáo trình phương pháp thí nghiệm, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội. Bộ môn NHTN.Xem tài liệu
NHOC24702Phương pháp thí nghiệm đồng ruộngNguyễn Minh Hiếu (2013), Giáo trình phương pháp thí nghiệm trong nông học, Nhà xuất bản Đại Học Huế. TTTTTVXem tài liệu
NHOC21802Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồngTrần Thị Lệ, 2007, Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật, NXB Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC21802Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồngDương Tấn Nhựt, 2013, Công nghệ sinh học thực vật, NXB Nông nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC21802Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồngTrương Thị Hồng Hải, Hoàng Văn Nam, Dương Thanh Thủy (2017). Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng. (Tài liệu có ở Bộ môn CNSH, Khoa Nông học).Đang cập nhật
NHOC31141Thực hành công nghệ sinh họcNguyễn Văn Uyển, 1996, Những phương pháp công nghệ sinh học thực vật, tập I & II. NXB Nông nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31141Thực hành công nghệ sinh họcTrần Thị Triêu Hà, Bài giảng Thực hành Công nghệ sinh học. (Tài liệu có ở Bộ môn CNSH, Khoa Nông học).Đang cập nhật
NHOC23902Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnhNguyễn Xuân Linh (1998), Hoa và kỹ thuật trồng hoa, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC23902Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnhĐỗ Đình Thục (2017) Bài giảng Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh. Bộ môn rau hoa quả và cảnh quan, Khoa Nông Học, ĐHNL Huế.Đang cập nhật
NHOC23902Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnhTrần Hợp (2000), Cây cảnh hoa Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh. TT TTTV.Đang cập nhật
NHOC21502Côn trùng nông nghiệpHồ Khắc Tín (1980). Giáo trình Côn trùng Nông nghiệp tập 1, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
NHOC21502Côn trùng nông nghiệpHồ Khắc Tín (1980). Giáo trình Côn trùng Nông nghiệp tập 2, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
NHOC21502Côn trùng nông nghiệpTrần Đăng Hòa (2017). Giáo trình Côn trùng học đại cương. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.Xem tài liệu
NHOC21502Côn trùng nông nghiệpTrần Đăng Hòa (2016). Bài giảng Côn trùng Nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Đang cập nhật
NHOC21502Côn trùng nông nghiệpNguyễn Đức Khiêm (2005), Giáo trình Côn trùng nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà NộiĐang cập nhật
NHOC20102Bệnh câyLê Lương Tề và Vũ Triệu Mân (1998) (chủ biên), Bệnh cây nông nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội, 295 trang. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC20102Bệnh câyAgrios, G. N. (2005), Plant Pathology (Fifth Edition), San Diego, Academic Press. TT TTTVXem tài liệu
NHOC20102Bệnh câyLê Như Cương, Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Nga (2017), Bài giảng Bệnh cây, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Khoa Nông học.Đang cập nhật
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtDhingra OD, Sinclair JB, 1995. Basic plant pathology methods, 2rd ed. ed. Lewis Publishers, Boca Raton. (Thư viện)Xem tài liệu
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtHồ Khắc Tín (1980). Giáo trình Côn trùng Nông nghiệp tập 1, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtHồ Khắc Tín (1980). Giáo trình Côn trùng Nông nghiệp tập 2, Nhà xuất bản Nông nghiệp.Xem tài liệu
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtLester. W. Burgess, Timothy E. Knight, Len Tesoriero, Phan Thúy Hiền (2009). Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam. Trung Tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia.Xem tài liệu
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtLê Khắc Phúc (2016). Bài giảng Côn trùng Nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Đang cập nhật
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtLê Khắc Phúc, Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Giang, Trương Thị Diệu Hạnh, (2017), Bài giảng Thực hành Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Đang cập nhật
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtLê Như Cương, Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Thu Hà (2017), Bài giảng Bệnh cây Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Đang cập nhật
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtTrần Thị Nga (2014), Bài giảng Bệnh cây Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học HuếĐang cập nhật
NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vậtNguyễn Đức Khiêm (2005), Giáo trình Côn trùng nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà NộiĐang cập nhật
NHOC24902Quản lý cây trồng tổng hợpLê Khắc Phúc, Trần Đăng Hòa (2017). Bài giảng Quản lý cây trồng tổng hợp. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.Đang cập nhật
NHOC24902Quản lý cây trồng tổng hợpB. Dylan Bradley, Maria Christodoulou, Conrad Caspari and Paola Di Luca (2002). Integrated Crop Management Systems In The EU. Có thể tải theo link. http://www.ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdfĐang cập nhật
NHOC28903Cây lương thựcNguyễn Văn Hoan (2006), Cẩm nang cây lúa, Nxb Lao động, Hà nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28903Cây lương thựcTrần Văn Minh (2004), Cây ngô nghiên cứu và sản xuất, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28903Cây lương thựcTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn Thị Cách (2003), Giáo trình cây lương thực, NXB NN - HN. TTTT - TV.Xem tài liệu
NHOC28903Cây lương thựcTrịnh Xuân Ngọ và Đinh Thế Lộc (2005), Cây có củ và kỹ thuật thâm canh Quyển 1, Cây Khoai lang. Nhà xuất bản Lao động xã hội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28903Cây lương thựcTrương Đích (2005), Kỹ thuật trồng các giống lúa mới, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, . TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28903Cây lương thựcTrịnh Thị Sen (2017), Bài giảng cây lương thực, Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Huế. Bộ môn CT, Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC28903Cây lương thựcTrịnh Xuân Ngọ và Đinh Thế Lộc (2004), Cây có củ và kỹ thuật thâm canh Quyển 2, Cây sắn. Nhà xuất bản Lao động xã hội. TT TTTV.Đang cập nhật
NHOC31132Thực hành cây lương thựcNguyễn Văn Hoan, Cẩm nang cây lúa (2006), Nhà xuất bản Lao động - Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31132Thực hành cây lương thựcTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn Thị Cách (2003), Giáo trình cây lương thực, NXB NN - HN. TTTT - TV.Xem tài liệu
NHOC31132Thực hành cây lương thựcTrịnh Xuân Ngọ và Đinh Thế Lộc (2004), Cây có củ và kỹ thuật thâm canh. Quyển 1, Cây Khoai lang, Nhà xuất bản Lao động xã hội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31132Thực hành cây lương thựcVũ Văn Liết và CS (2009), Bài giảng thực hành – Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, 2000. Bộ môn CT- Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC31132Thực hành cây lương thựcBùi Huy Đáp (1980), Cây lúa, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31132Thực hành cây lương thựcTrịnh Xuân Ngọ và Đinh Thế Lộc (2004), Cây có củ và kỹ thuật thâm canh, Quyển 2, Cây Sắn, Nhà xuất bản Lao động xã hội. TT TTTV.Đang cập nhật
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpĐường Hồng Dật (2004), Cây chè các biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, Nhà xuất bản Lao động xã hội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpNguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương và Đinh Xuân Đức (2003), Giáo trình cây công nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpPhan Quốc Sủng (2000), Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpĐoàn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn văn Bình, Vũ Đình Chính, Nguyễn Thế Côn, Lê Song Dự và Bùi Xuân Sửu (1996), Giáo trình cây công nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpLê Minh Xuân (1982), Giáo trình cây cao su, Trường Đại học Nông nghiệp II. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpPhan Quốc Sủng (1996), Kỹ thuật trồng chăm sóc chế biến cây cà phê, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpBùi Xuân Tín (2017), Bài giảng cây công nghiệp dài ngày, Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT - Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC31122Thực hành cây công nghiệpLê Văn Chánh (2017), Bài giảng cây công nghiệp ngắn ngày, Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT - Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC28805Cây công nghiệpĐường Hồng Dật (2004), Cây chè các biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, Nhà xuất bản Lao động xã hội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28805Cây công nghiệpNguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương và Đinh Xuân Đức (2003), Giáo trình cây công nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28805Cây công nghiệpPhạm Văn Thiều (2008), Cây đậu tương, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28805Cây công nghiệpĐường Hồng Dật (2007), Cây lạc và biện pháp thâm canh nâng cao hiệu quả sản xuất, Nhà xuất bản Thanh Hóa. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28805Cây công nghiệpTrần Văn Sỏi (2003), Cây mía, Nhà xuất bản Nghệ An. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28805Cây công nghiệpPhan Quốc Sủng (2000), Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh.TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28805Cây công nghiệpĐoàn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn văn Bình, Vũ Đình Chính, Nguyễn Thế Côn, Lê Song Dự và Bùi Xuân Sửu (1996), Giáo trình cây công nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28805Cây công nghiệpLê Minh Xuân (1982), Giáo trình cây cao sum, Trường Đại học Nông nghiệp II. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28805Cây công nghiệpPhan Quốc Sủng (1996), Kỹ thuật trồng chăm sóc chế biến cây cà phê, Nhà xuất bản Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28805Cây công nghiệpBùi Xuân Tín (2017), Bài giảng cây công nghiệp dài ngày, Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT, Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC28805Cây công nghiệpLê Văn Chánh (2017), Bài giảng cây công nghiệp ngắn ngày, Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2017 - Đại học Huế. Bộ môn CT, Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC31252Trồng cây trong nhà có mái cheĐào Duy Cầu, 2004. Giáo trình công nghệ trồng trọt, NXB Lao Động – Xã hội.Xem tài liệu
NHOC31252Trồng cây trong nhà có mái cheNiên giám thống kê hàng năm, Phần I:Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, Tổng Cục Thống Kê, Nhà xuất bản Thống Kê. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31252Trồng cây trong nhà có mái cheVũ Tuấn Minh (2016), Bài giảng công nghệ trồng cây trong nhà có mái che, Bộ môn Rau Hoa Quả và Thiết Kế Cảnh Quan Trường Đại học Nông Lâm - Huế. Vp BMĐang cập nhật
NHOC31252Trồng cây trong nhà có mái cheAustralian Government, 2006. Guidelines for The Development of Controlled Eenvironment Horticulture – Planning Greenhouse and Hydroponic Horticulture in NSW. NSW Department of Primary Industries, 2006.Đang cập nhật
NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọtNguyễn Văn Quy (2017), Bài giảng Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Khoa Nông học.Đang cập nhật
NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọtJ. Benton Jones (2005), Hydroponics A Practical Guide for the Soilless Grower, CRC Press Florida.Đang cập nhật
NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọtKeith Roberto (2003), How-To Hydroponics, The Futuregarden Press a division of Futuregarden, Inc. 97 Rome Street Farmingdale, New York 11735.Đang cập nhật
NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọtNguyễn Văn Quy (2015), Bài giảng Kỹ thuật trồng cây không đất, nhà xuất bản Đại học Nông Lâm Huế. Khoa Nông học.Đang cập nhật
NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọtNguyễn Xuân Nguyên (2006), Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạnh, NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội.Đang cập nhật
NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọtVõ Thi Bạch Mai (2003), Thủy canh cây trồng, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
Tự chọn Đang cập nhật
NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toànTrần Đăng Hòa, Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Vĩnh Trường (2017). Bài giảng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và Nông nghiệp an toàn. Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.Đang cập nhật
NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toànwww.globalgap.orgĐang cập nhật
NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toànBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2008. Quyết định số 2121 /QĐ-BNN-TT- VietGAP- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam.Đang cập nhật
NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toànBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2008. Quyết định số 379- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP).Xem tài liệu
NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toànBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2010. Quyết định số 2999 /QĐ-BNN-TT- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho cà phê tại Việt Nam.Xem tài liệu
NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toànBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2010. Quyết định số 2998 /QĐ-BNN-TT- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa.Xem tài liệu
NHOC29902Kỹ thuật trồng nấm và cây dược liệuNguyễn Văn Chi (2012), Từ điển cây thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Y học. TT. TTTVXem tài liệu
NHOC29902Kỹ thuật trồng nấm và cây dược liệuVũ Tuấn Minh (2017), Bài giảngkỹ thuật trồng nấm và cây dược liệu, Bộ môn Rau Hoa Quả và Thiết Kế Cảnh Quan Trường Đại học Nông Lâm - Huế. Vp BMĐang cập nhật
NHOC29902Kỹ thuật trồng nấm và cây dược liệuĐỗ Tất Lợi (2006), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bảnY học. TT. TTTVĐang cập nhật
NHOC21702Công nghệ sản xuất giống cây trồngTrần Văn Minh (2008), Giáo trình giống cây trồng, NXB Đại học Huế, Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC21702Công nghệ sản xuất giống cây trồngTrần Văn Minh (2015), Giáo trình khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng, NXB Đại học Huế, Huế, TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC21702Công nghệ sản xuất giống cây trồngLê Tiến Dũng (2009), Bài giảng công nghệ sản xuất giống cây trồng, Trường Đại học Nông lâm Huế. Bộ môn DTG - Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC21702Công nghệ sản xuất giống cây trồngTrần Thị Thu giang (2014), Bài giảng công nghệ sản xuất giống cây trồng, Trường Đại học Nông lâm Huế. Bộ môn DTG - Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC25602Sức khỏe hạt giốngTrần Văn Minh (2008), Giáo trình giống cây trồng, NXB Đại học Huế, Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC25602Sức khỏe hạt giốngTrần Văn Minh (2015), Giáo trình khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng, NXB Đại học Huế, Huế, TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC25602Sức khỏe hạt giốngTrần Văn Minh (2016), Bài giảng sức khỏe hạt giống, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC22702Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồngCục nông nghiệp, Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng Trung Ương. Kết quả khảo nghiệm giống cây trồng năm 2004, NXB Nông nghiệp Hà nội, TT TTTVXem tài liệu
NHOC22702Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồngTrần Văn Minh và Lê Tiến Dũng (2008), Giáo trình giống cây trồng, NXB Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC22702Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồngTrần Văn Minh (2015), Giáo trình Khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng, NXB Đại học Huế. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC23802Kỹ thuật trồng cây không đấtNguyễn Văn Quy (2015), Bài giảng Kỹ thuật trồng cây không đất, nhà xuất bản Đại học Nông Lâm Huế. Khoa Nông học.Đang cập nhật
NHOC23802Kỹ thuật trồng cây không đấtJ. Benton Jones (2005), Hydroponics A Practical Guide for the Soilless Grower, CRC Press Florida.Đang cập nhật
NHOC23802Kỹ thuật trồng cây không đấtKeith Roberto (2003), How-To Hydroponics, The Futuregarden Press a division of Futuregarden, Inc. 97 Rome Street Farmingdale, New York 11735.Đang cập nhật
NHOC23802Kỹ thuật trồng cây không đấtNguyễn Xuân Nguyên (2006), Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạnh, NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội.Đang cập nhật
NHOC23802Kỹ thuật trồng cây không đấtVõ Thi Bạch Mai (2003), Thủy canh cây trồng, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
NHOC23502Kỹ thuật nhân giống rau hoa quả và quản lý vườn ươmVũ Văn Liết. Giáo trình sản xuất giống và công nghệ hạt giống. NXB NN, 2007. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC23502Kỹ thuật nhân giống rau hoa quả và quản lý vườn ươmNguyễn Quang Cơ (2017), Bài giảng Nhân giống rau hoa quả & quản lý vườn ươm, Bộ môn Rau hoa quả &cảnh quan, Khoa Nông Học, ĐH NLHuế.Đang cập nhật
NHOC21202Cỏ dạiKoo SJ, Dương Văn Chín, Kwon YW, Hoàng Anh Cung (2005) 'Cỏ dại phổ biến tại Việt Nam.' (Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn: Thành phố Hồ Chí Minh). (Thư viện)Xem tài liệu
NHOC21202Cỏ dạiHoàng Anh Cung, Nguyễn Thị Tân và Nguyễn Hồng Sơn, 2000. Phương pháp điều ra cỏ dại trên cây trồng cạn. Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật, tập 3. Viện BVTV. NXB NN. Tr. 63 – 70. (Cá nhân giảng viên)Đang cập nhật
NHOC21202Cỏ dạiNguyễn Vĩnh Trường và Nguyễn Thị Thu Thủy, 2017. Bài giảng cỏ dại. Trường Đại học Nông Lâm Huế.Đang cập nhật
NHOC21202Cỏ dạiAldrich RJ, Kremer RJ, Aldrich RJ, 1997. Principles in weed management, 2nd ed. Iowa State University Press, Ames. (Cá nhân giảng viên)Đang cập nhật
NHOC21202Cỏ dạiNguyễn Hữu Trúc, 2012. Giáo trình Quản lý cỏ dại. Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.Đang cập nhật
NHOC21202Cỏ dạiNguyễn Thị Tân và Nguyễn Hồng sơn, 1999. Phương pháp điều tra cỏ dại ruộng lúa nước. Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật, tập 2. Viện BVTV. (Cá nhân giảng viên)Đang cập nhật
NHOC25102Quản lý dịch hại tổng hợpĐường Hồng Dật (2004), Phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. TT TT-TV.Xem tài liệu
NHOC25102Quản lý dịch hại tổng hợpNguyễn Văn Thiêm, Phan Văn Khổng (1996), Hướng dẫn quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa (IPM), NXB Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh. TT TT-TV.Xem tài liệu
NHOC25102Quản lý dịch hại tổng hợpNguyễn Thị Thu Cúc (2002), Dịch hại trên cam, quýt, chanh, bưởi (Rutaceae) và IPM, NXB Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh. TT TT-TV.Xem tài liệu
NHOC25102Quản lý dịch hại tổng hợpTrần Thị Nga, Lê Như Cương, Trần Đăng Hòa (2017), Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp, Trường Đại học Nông lâm Huế.Đang cập nhật
NHOC25102Quản lý dịch hại tổng hợpNguyễn Trường Thành (2004), Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. TT TT-TV.Đang cập nhật
KNPT21202Kinh tế nông nghiệpDavid Colman và Trevor Young (1994), Nguyên lý kinh tế nông nghiệp. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.Xem tài liệu
KNPT21202Kinh tế nông nghiệpBài giảng chính: Kinh tế nông nghiệp – Th.S. Nguyễn Thiện Tâm – Đại học Nông Lâm Huế biên soạnĐang cập nhật
KNPT21202Kinh tế nông nghiệpNguyễn Thế Nhã và Nguyễn Đình Thắng (2006), Giáo trình Kinh tế Nông nghiệp. NXB Thống kê, Hà Nội.Đang cập nhật
KNPT21202Kinh tế nông nghiệpPhạm Vân Đình và Đỗ Kim Chung (1997), Kinh tế Nông nghiệp. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.Đang cập nhật
NHOC27201Tiếp cận nghề Khoa học cây trồngTrịnh Thị Sen, Lê Văn Chánh (2017). Bài giảng Tiếp cận nghề chuyên ngành Khoa học cây trồng.Đang cập nhật
NHOC27201Tiếp cận nghề Khoa học cây trồngChuẩn đầu ra của sinh viên ngành Khoa học cây trồng, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/240-QD-DHNL-484Đang cập nhật
NHOC31053Thao tác nghềTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn Thị Cách (2003), Giáo trình cây lương thực, NXB NN - HN. TTTT - TV.Xem tài liệu
NHOC31053Thao tác nghềNguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương và Đinh Xuân Đức (2003), Giáo trình cây công nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31053Thao tác nghềCác quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống cho một số loại cây trồng: Lúa (QCVN 01:55:2011/BNN-PTNT); Ngô (QCVN 01:56:2011/BNN&PTNT); Lạc (QCVN 01:57:2011/BNN-PTNT). Bộ môn CT - Khoa NH.Xem tài liệu
NHOC31053Thao tác nghềQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều tra, phát hiện sinh vật hại cây trồng (TCVN 01:38/2010/BNN&PTNT). Bộ môn CT - Khoa NH.Xem tài liệu
NHOC31236Thực tế nghềTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn Thị Cách (2003), Giáo trình cây lương thực, NXB NN - HN. TTTT - TV.Xem tài liệu
NHOC31236Thực tế nghềĐoàn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn văn Bình, Vũ Đình Chính, Nguyễn Thế Côn, Lê Song Dự và Bùi Xuân Sửu (1996), Giáo trình cây công nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC31236Thực tế nghềBùi Xuân Tín (2017), Bài giảng cây công nghiệp dài ngày, Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT - Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC31236Thực tế nghềLê Văn Chánh (2017), Bài giảng cây công nghiệp ngắn ngày, Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT - Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC31236Thực tế nghềTrịnh Thị Sen (2017), Bài giảng cây lương thực, Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT- Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC23110Khóa luận tốt nghiệpKhông cóĐang cập nhật
NHOC27706Báo cáo chuyên đề tốt nghiệpKhông cóĐang cập nhật
NHOC28402Trang trại tổng hợp  Lê Trọng (2006), Trang trại quản lý và phát triển, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội, 2006. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28402Trang trại tổng hợp  Phan Công Chung (2006), Hỏi - Đáp về kinh tế trang trại và kỹ thuật trồng cây công nghiệp. Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2006. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28402Trang trại tổng hợp  Hội Làm vườn Việt Nam - VACVINA (2000), Sổ tay kỹ thuật trang trại VAC gia đình, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28402Trang trại tổng hợp  Nguyễn Đình Điền (2000), Trang trại gia đình - Bước phát triển mới của kinh tế hộ nông dân. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC28402Trang trại tổng hợp  Trịnh Thị Sen và Lê Văn Chánh (2017), Bài giảng trang trại tổng hợp, Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế. Bộ môn CT – Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồngCục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2007), Kỹ thuật trồng một số cây nông nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi ở miền núi. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồngTrần Văn Minh, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Thiếu Kỳ và Nguyễn Thị Cách (2003), Giáo trình cây lương thực, NXB NN - HN. TTTT - TV.Xem tài liệu
NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồngNguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương và Đinh Xuân Đức (2003), Giáo trình cây công nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. TT TTTV.Xem tài liệu
NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồngLê Văn Chánh (2017), Bài giảng Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồng Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Huế. Bộ môn CT, Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồngLê Văn Chánh (2017), Bài giảng cây công nghiệp ngắn ngày, Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT, Khoa NH.Đang cập nhật
NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồngBùi Xuân Tín (2017), Bài giảng cây công nghiệp dài ngày, Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế. Bộ môn CT, Khoa NH.Đang cập nhật

X