Quản lý đất đai và bất động sản đô thị

Cuốn sách gồm có 6 chương như sau:

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về quản lý đất đai và bất động sản đô thị

Chương 2: Pháp luật đất đai và bất động sản đô thị

Chương 3: Quy hoạch sử dụng đất

Chương 4: Đăng ký đất đai và bất động sản đô thị

Chương 5: Định giá bất động sản

Chương 6: Hệ thống thông tin đất đai

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:5001/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=8784

Compare

Additional information

Tác giả

Đỗ Hậu, Nguyễn Đình Bồng

Năm xuất bản

2015

Nhà xuất bản

Xây dựng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Quản lý đất đai và bất động sản đô thị”

Your Review