Pr Lý luận và ứng dụng

Pr Lý luận và ứng dụng: Chiến lược Pr chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ

Quyển sách gồm có 6 chương như sau:

Chương 1: Đại cương về Pr

Chương 2: Quản lý Pr

Chương 3: Pr ứng dụng

Chương 4: Hoạt động Pr

Chương 5: Kỹ năng Pr

Chương 6:  Ngành Pr và những vấn đề về pháp luật

Link thông tin tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:5001/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=9062

 

Compare

Additional information

Tác giả

Đinh Thị Thúy Hằng (Chủ biên)

Năm xuất bản

2015

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Pr Lý luận và ứng dụng”

Your Review