Nuôi bò thịt: Kỹ thuật – Kinh nghiệm – Hiệu quả

Nội dung quyển sách dày 375 trang  gồm có 10 chương như sau:

Lời nói đầu

Chương 1: Tổng quan chăn nuôi trâu, bò ở Việt Nam và thế giới

Chương 2:Giống bò thịt và phát triển giống bò thịt ở Việt Nam

Chương 3: Thiết lập trại bò thịt

Chương 4: Cây thức ăn và đồng cỏ

Chương 5: Đánh giá, bảo quản và sử dụng thức ăn

Chương 6: Nhu cầu dinh dưỡng

Chương 7: Nuôi dưỡng bò thịt

Chương 8: Quản lý sinh sản

Chương 9: Phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bò

Chương 10: Giết mổ gia súc và đánh giá chất lượng thịt

 

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9233

 

 

Compare

Additional information

Tác giả

Đinh Văn Cải

Năm xuất bản

2019

Nhà xuất bản

Nông nghiệp

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Nuôi bò thịt: Kỹ thuật – Kinh nghiệm – Hiệu quả”

Your Review