Lý thuyết tài chính – tiền tệ

Cuốn sách tái bản lần 2, có sửa chữa bổ sung. Mục lục gồm có 20 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về tài chính

Chương 2: Ngân sách nhà nước

Chương 3: Tài chính doanh nghiệp

Chương 4: Bảo hiểm

Chương 5: Kiểm tra tài chính

Chương 6: Đại cương về tiền tệ

Chương 7: Chế độ lưu thông tiền tệ

Chương 8: Các biện pháp ổn định tiền tệ

Chương 9: Cung – cầu tiền tệ

Chương 10: Tín dụng và lãi suất

Chương 11: Hệ thống ngân hàng

Chương 12: Ngân hàng trung ương

Chương 13: Ngân hàng thương mại

Chương 14: Chính sách tiền tệ

Chương 15: Thị trường tài chính

Chương 16: Tỷ giá hối đoái

Chương 17: Thị trường ngoại hối

Chương 18: Cán cân thanh toán quốc tế

Chương 19: Quan hệ thanh toán quốc tế

Chương 20: Các định chế tài chính quốc tế

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:5001/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=9049

Compare

Additional information

Tác giả

Lê Thị Mận (chủ biên)

Năm xuất bản

2012

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Lý thuyết tài chính – tiền tệ”

Your Review