Sale

Giáo trình Vi sinh vật học chăn nuôi

30,000.00

Cuốn sách này đề cập đến vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và hoạt động của con người, đặc biệt là đến chăn nuôi động vật, khái yếu về bệnh cảm nhiễm vi sinh vật xâm nhập ở động vật, sử dụng các phản ứng kiểm nghiệm thể bệnh nguyên trong chẩn đoán bệnh cảm nhiễm, vi sinh vật trong sản phẩm động vật,…

+
Compare

Additional information

Năm xuất bản

2012

Tác giả

Phạm Hồng Sơn

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Vi sinh vật học chăn nuôi”

Your Review