Sale

Giáo trình tổ chức phôi thai học

60,000.00

Giới thiệu những kiến thức về cấu tạo và chức năng của tế bào; Nghiên cứu hình thái, cấu trúc và chức năng của các loại tổ chức cơ bản trong cơ thể động vật; Nghiên cứu cấu tạo vi thể của các hệ cơ quan trong cơ thể động vật; Nghiên cứu về sự phát dục của phôi thai, là quá trình trứng thụ tinh đến khi thành thai và ra khỏi cơ thể mẹ.

+
Compare

Additional information

Năm xuất bản

2013

Tác giả

Trần Thị Thu Hồng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình tổ chức phôi thai học”

Your Review