Sale

Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất

30,000.00

Giới thiệu các vấn đề chung về đất đai, cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất, trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, phân bố đất đai và thiết kế các nội dung trong quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

+
Compare

Additional information

Năm xuất bản

2013

Tác giả

Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất”

Your Review