Giáo trình Quản lý môi trường và chất thải chăn nuôi

Nội dung quyển sách  gồm có 4 chương như sau:

Chương 1: Chăn nuôi với môi trường và sức khỏe

Chương 2: Quản lý môi trường không khí

Chương 3: Quản lý nước dùng trong chăn nuôi

Chương 4: Quản lý chất thải trong chăn nuôi

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8775

 

Compare

Additional information

Tác giả

Lê Văn Phước chủ biên; Nguyễn Xuân Bả, Lê Đình Phùng…[và những người khác]

Năm xuất bản

2017

Nhà xuất bản

Đại học Huế

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Quản lý môi trường và chất thải chăn nuôi”

Your Review