Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

Giáo trình gồm có 4 chương:

Lời nói đầu

Chương 1: Chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

Chương 2: Động thái ao nuôi thủy sản

Chương 3: Quản lý chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản

Chương 4: Quan trắc và phân tích chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

Link thông tin tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7882

Compare

Additional information

Năm xuất bản

2016

Tác giả

Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Tình trạng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản”

Your Review