Sale

Giáo trình Ngư loại II Phân loại giáp xác và động vật thân mềm

55,000.00

Giới thiệu lịch sử nghiên cứu về giáp xác và động vật thân mềm; Đặc điểm sinh học của phân ngành giáp xác Crustacea, bộ mười chân…; Khái quát về động vật thân mềm; Phân loại động vật thân mềm.

+
Compare

Additional information

Năm xuất bản

2013

Tác giả

Tôn Thất Chất

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Ngư loại II Phân loại giáp xác và động vật thân mềm”

Your Review