Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản

Cuốn sách gồm có 2 phần với 9 chương như sau:

Phần thứ nhất: Lý luận chung về văn bản và soạn thảo văn bản

Chương 1: Khái niệm và vai trò của văn bản

Chương 2: Phân loại văn bản

Chương 3: Khái niệm kỹ thuật soạn thảo, những yêu cầu của soạn thảo văn bản

Chương 4: Thể thức văn bản

Chương 5: Văn phong và ngữ pháp

Phần thứ hai: Kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản thông dụng

Chương 6: Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Chương 7: Soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật

Chương 8: Soạn thảo văn bản hành chính

Chương 9: Phát hành, luân chuyển, lưu trữ, tiêu hủy văn bản

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:5001/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=9050

Compare

Additional information

Tác giả

Nguyễn Đăng Dung (Chủ biên); Nguyễn Hoàng Anh, Võ Trí Hảo

Năm xuất bản

2014

Nhà xuất bản

Đại học quốc gia Hà Nội

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản”

Your Review