Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi

Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi dùng cho sinh viên đại học không chuyên ngành Chăn nuôi.

Giáo trình có 226 trang gồm các nội dung như sau:

Lời nói đầu

Mở đầu

Chương 1: Đặc điểm của gia súc, gia cầm

Chương 2: Giống và công tác giống gia súc, gia cầm

Chương 3: Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

Chương 4: Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò

Chương 5: Kỹ thuật chăn nuôi lợn

Chương 6: Kỹ thuật chăn nuôi gà

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9703

 

 

 

 

Compare

Additional information

Tác giả

Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Phùng Thăng Long, Nguyễn Hữu Văn, Trần Thanh Hải

Năm xuất bản

2021

Nhà xuất bản

Đại học Huế

Tình trạng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi”

Your Review