Sale

Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý – GIS.

45,000.00

Các khái niệm cơ bản của hệ thống thông tin địa lý; Cấu trúc và mô hình dữ liệu hệ thống thông tin địa lý; Mô hình số độ cao – DEM; Chức năng hệ thống thông tin đại lý trong quản lý tài nguyên thiên nhiên; Hướng dẫn ứng dụng phần mềm ArcGIS trong quản lý tài nguyên đất.

+
Compare

Additional information

Năm xuất bản

2014

Tác giả

Trần Thị Phượng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý – GIS.”

Your Review