Giáo trình chăn nuôi trâu bò

Giáo trình có 337  trang gồm các nội dung như sau:

Chương 1: Tổng quan về chăn nuôi trâu bò

Chương 2: Giống và công tác giống trâu bò

Chương 3: Dinh dưỡng và thức ăn cho trâu bò

Chương 4: Kỹ thuật nuôi bê nghé

Chương 5: Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò cái sinh sản

Chương 6: Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò đực giống

Chương 7: Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò sữa

Chương 8: Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò thịt

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9317

 

 

 

 

 

 

 

 

Compare

Additional information

Tác giả

Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Hữu Văn

Năm xuất bản

2020

Nhà xuất bản

Đại học Huế

Tình trạng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình chăn nuôi trâu bò”

Your Review