Giáo trình chăn nuôi lợn

Giáo trình có 342  trang gồm các nội dung như sau:

Chương 1: Tổng quan về chăn nuôi lợn và vai trò của chúng trong hệ thống sản xuất nông nghiệp

Chương 2: Giống và và công tác giống lợn

Chương 3: Dinh dưỡng và thức ăn

Chương 4: Kỹ thuật chăn nuôi lợn đực giống

Chương 5: Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản

Chương 6: Kỹ thuật chăn nuôi lợn con

Chương 7: Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt

Chương 8: Quản lý và tổ chức đàn, xây dựng thiết kế chuồng trại chăn nuôi lợn

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9587

 

 

 

 

 

 

 

Compare

Additional information

Tác giả

Đồng chủ biên: Nguyễn Quang Linh, Phùng Thăng Long

Năm xuất bản

2020

Nhà xuất bản

Đại học Huế

Tình trạng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình chăn nuôi lợn”

Your Review