Giáo trình Bệnh cây

Nội dung quyển sách  gồm có 7 chương như sau:

Chương 1: Khái niệm chung về bệnh cây

Chương 2: Sinh thái cây trồng và dịch bệnh cây

Chương 3: Quản lý bệnh hại cây trồng

Chương 4: Các nhóm nguyên nhân gây bệnh cây

Chương 5: Bệnh hại cây lương thực

Chương 6: Bệnh hại cây công nghiệp

Chương 7: Bệnh hại cây ăn quả và cây rau

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8778

 

Compare

Additional information

Tác giả

Lê Như Cương (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần,Thị Nga

Năm xuất bản

2018

Nhà xuất bản

Đại học Huế

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Bệnh cây”

Your Review