Sale

Giáo trình bản đồ học

30,000.00

Gồm các khái niệm cơ bản về bản đồ học; Cơ sở toán học; Các phép chiếu bản đồ đang sử dụng ở Việt Nam; Phân mảnh; Đặt phiên hiệu bản đồ; Bản đồ địa chính; Phân tích – Đánh giá chất lượng bản đồ và sử dụng bản đồ; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

+
Compare

Additional information

Năm xuất bản

2013

Tác giả

Nguyễn Văn Bình

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình bản đồ học”

Your Review