Đặc điểm cấu trúc kiến tạo khu vực nước sâu Tây và Nam trũng sâu biển đông

Nội dung quyển sách  dày 348 trang gồm có các phần như sau:

Mở đầu

Chương I: Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, lịch sử nghiên cứu cấu trúc địa chất và các nguồn dữ liệu trong khu vực nước sâu Tây và Tây Nam trũng sâu biển Đông

Chương II: Đặc điểm cấu trúc kiến tạo khu vực Tây và Tây Nam trũng sâu biển Đông

Chương III: Bảo đồphân vùng dự báo tiềm năng khoáng sản từ tích hợp thông tin khu vực nước sâu Tây và Tây Nam trũng sâu biển Đông

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9247

 

 

 

Compare

Additional information

Tác giả

Nguyễn Bá Đại (cb.), Trần Tuấn Dũng, Trần Trọng Lập,…[và những người khác].

Năm xuất bản

2019

Nhà xuất bản

Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Đặc điểm cấu trúc kiến tạo khu vực nước sâu Tây và Nam trũng sâu biển đông”

Your Review