Công nghệ truyền giống nhân tạo trâu bò

Nội dung quyển sách dày 235 trang  gồm có 8 chương như sau:

Chương 1: Truyền giống nhân tạo và lợi ích của nó

Chương 2: Cấu tạo bộ máy sinh sản và đặc điểm sinh lý sinh sản trâu bò cái

Chương 3: Cấu tạo bộ máy sinh sản và đặc điểm sinh lý sinh sản trâu bò đực

Chương 4: Nuôi dưỡng và chăm sóc bò đực giống

Chương 5: Công nghệ sản xuất, bảo tồn tinh đông lạnh trâu bò

Chương 6: Kỹ thuật phối giống nhân tạo cho bò cái

Chương 7: Công tác giống trong truyền giống nhân tạo

Chương 8: Phương pháp phát huy khả năng sinh sản ở trâu bò cái

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9234

 

 

 

Compare

Additional information

Tác giả

Hà Văn Chiêu

Năm xuất bản

2019

Nhà xuất bản

Nông nghiệp

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Công nghệ truyền giống nhân tạo trâu bò”

Your Review