Công nghệ sản xuất và sử dụng phôi bò

Nội dung quyển sách gồm có 6 chương:

Chương 1: Khái quát lịch sử phát triển công nghệ phôi

Chương 2: Sự hình thành và phát triển phôi

Chương 3: Công nghệ sản xuất phôi bò In vivo

Chương 4: Công nghệ sản xuất phôi bò In vitro

Chương 5: Cấy chuyển phôi bò không phẫu thuật

Chương 6: Ứng dụng của công nghệ phôi

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9080

Compare

Additional information

Tác giả

Sử Thanh Long (chủ biên), Bùi Xuân Nguyên, Hoàng Kim Giao, Đỗ Thị Kim Lành,…

Năm xuất bản

2019

Nhà xuất bản

Học viện Nông nghiệp

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Công nghệ sản xuất và sử dụng phôi bò”

Your Review