Bài giảng vê sinh thú y

Nội dung  bài giảng bố cục như sau:

Lời nói đầu

Chương 1: Vệ sinh môi trường không khí

Chương 2: Vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi

Chương 3: Vệ sinh đất trong chăn nuôi

Chương 4: Vệ sinh chuồng trại

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8779

 

Compare

Additional information

Tác giả

Lê Văn phước, Lê Trần Hoàn

Năm xuất bản

2018

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Bài giảng vê sinh thú y”

Your Review